Käytössäsi on vanha selainversio

Huomioithan, että sivusto ei välttämättä toimi oikein vanhentuneella selaimella. Suosittelemme selaimen päivittämistä tai toisen selaimen käyttämistä.

Tällä sivustolla käytetään evästeitä parhaan käyttäjäkokemuksen tarjoamiseksi. Jatkamalla sivuston selailua hyväksyt evästeiden käytön. Halutessasi voit muuttaa selaimesi asetuksia. Lisätietoja tietosuojailmoituksessamme.

Hyväksyn

Sijoitusten hallinta Topdanmarkissa

Topdanmark haluaa saavuttaa sijoituksilleen mahdollisimman suuren riski-tuottosuhteen. Siksi sekä ESG-näkökohtiin liittyvät riskit että mahdollisuudet integroidaan yhtiön päivittäiseen sijoitustoimintaan.

Topdanmark haluaa varmistaa, että arvonluonti on vastuullista eikä riko kansainvälisesti tunnistettuja standardeja ja periaatteita tai yleissopimuksia, joihin Tanska on sitoutunut. Topdanmarkin vastuullisen sijoittamisen viitekehys koskee kaikkia omaisuusluokkia. Yhtiö kuitenkin arvioi eri omaisuusluokkien analysoinnin suhteellista hyötyä, jotta se voi varmistua, että huomiota kiinnitetään alueisiin, joilla ESG-riski nähdään suurimmaksi.

Sitoumus vastuulliseen sijoittamiseen

Topdanmarkilla on vastuullisen sijoittamisen ja aktiivisen omistajuuden politiikat, joissa on kerrottu yhtiön vastuullisen sijoittamisen periaatteet. Yleisvastuu näistä politiikoista on Topdanmark Asset Managementin hallituksella. Topdanmark Asset Management puolestaan vastaa politiikkojen toteuttamisesta ja valvoo jatkuvasti, että sijoitustoiminta on niiden mukaista.

Sitoumus asettaa ilmastotavoitteita Science Based Targets-aloitteen mukaisesti

Topdanmark sitoutui Science-Based Targets -aloitteeseen toukokuussa 2022. Topdanmark tukee myös SBTi:n ja YK:n Global Compactin Business Ambition for 1.5°C -kampanjaa. Topdanmark noudattaa SBTi:n toimialakohtaisia ohjeita rahoitussektorille ja tulee asettamaan Pariisin ilmastosopimuksen mukaisia päästövähennystavoitteita sijoituksille, korvauspalveluille sekä omalle toiminnalleen.

ESG-integrointi

Topdanmark arvioi sijoitustensa ESG-riskejä neljännesvuosittain. Arvio perustuu ulkoisen palveluntarjoajan ESG-dataan. Kokonaisanalyysi, ESG-riskiluokitusten markkina-arvoin painotettu keskiarvo, tehdään osakkeista, osakefutuureista ja ETF:stä.

Neljännesvuosittaisen analyysin lisäksi ulkopuolinen palveluntarjoajan arvioi Topdanmarkin sijoituksia säännöllisesti sekä yhtiötasolla että portfoliotasolla niiden ESG-riskin mukaan. Vaikka Topdanmark ei ole asettanut tavoitetta ESG-riskiluokitukselle, sitä arvioidaan ja seurataan tarpeettoman riskin välttämiseksi ja yhtiön altistumisen ymmärtämiseksi.

Toimialakohtainen seulonta

Tiettyjä toimialoja voidaan pitää luonteeltaan kiistanalaisina, ja ne voivat aiheuttaa merkittäviä kustannuksia ympäröivälle yhteiskunnalle. Topdanmarkin näkemyksen mukaan tämä koskee Kiistanalaiset toimialat -taulukossa lueteltuja toimialoja ja toimia.

Topdanmark ei sulje pois yrityksiä, joilla on vain rajallinen altistuminen kiistanalaisille toimialoille. Sen sijaan Topdanmark seuraa osallisuutta näille toimialoille ja on asettanut kynnysarvot liikevaihdolle, joka sijoituskohteena olevien yhtiöiden liikevaihdosta syntyy kiistanalaisesta toiminnasta.

Kiistanalaiset toimialat, Topdanmark

Toimiala Kynnysarvo (prosenttia liikevaihdosta)
Tervahiekkaan perustuva polttoaine Enintään 5 %
Terminen kivihiili Enintään 5 %
Poltettavan tupakan tuotanto 0-1 %
Kiistanalaiset aseet 0-1 %

Normipohjainen seulonta

Topdanmark seuloo ja arvioi nykyisiä ja mahdollisia sijoituskohteita YK:n Global Compact -periaatteiden, OECD:n monikansallisille yrityksille tarkoitettujen ohjeiden ja YK:n yrityksiä ja ihmisoikeuksia koskevien periaatteiden rikkomusten suhteen. Yhtiön tavoitteena on, että sijoitustuotto syntyy ilman näiden periaatteiden tahallista rikkomista. Topdanmarkilla on myös menettelytavat, joilla voidaan sulkea pois sijoitukset yhtiöin, jotka ovat todennetusti rikkoneet edellä mainittuja periaatteita.

Aktiivinen omistajuus

Aktiivisena omistajana Topdanmark pyrkii tukemaan pitkäaikaista arvonluontia salkkuyhtiöissään. Topdanmark toteuttaa aktiivista omistajuutta äänestämällä salkkuyhtiöiden yhtiökokouksissa ja käymällä vuoropuhelua sellaisten yritysten kanssa, jotka ovat rikkoneet YK:n Global Compact -periaatteita. Topdanmark aloittaa vuoropuhelun myös sellaisten salkkuyhtiöiden kanssa, joiden toiminta on ristiriidassa Topdanmarkin sijoituspolitiikan kanssa. Vuoropuhelua käydään tyypillisesti yhteistyössä ulkopuolisen palveluntarjoajan kanssa. Jos vuoropuhelu ei johda toimintatapojen muutokseen, sijoitus voidaan myydä.

Lisätietoa on saatavilla Sampo-konsernin vastuullisuusportissa.

Päivitetty 22.9.2022