Käytössäsi on vanha selainversio

Huomioithan, että sivusto ei välttämättä toimi oikein vanhentuneella selaimella. Suosittelemme selaimen päivittämistä tai toisen selaimen käyttämistä.

Tällä sivustolla käytetään evästeitä parhaan käyttäjäkokemuksen tarjoamiseksi. Jatkamalla sivuston selailua hyväksyt evästeiden käytön. Halutessasi voit muuttaa selaimesi asetuksia. Lisätietoja tietosuojailmoituksessamme.

Hyväksyn

Vastuullinen toimitusketju

Toimitusketjut ovat tärkeä osa tuotteiden ja palvelujen vastuullisuutta, ja Sampo-konsernin yhtiöt painottavatkin alihankkijoidensa vastuullisuutta. Konserniyhtiöt työskentelevät alihankkijoidensa ja yhteistyökumppaneidensa kanssa saavuttaakseen korkeatasoiset toimitusketjut.

If

If näkee, että sen toimitusketjujen vastuullisuudella voi olla myönteinen vaikutus paitsi Ifin omiin tuotteisiin ja palveluihin, myös yhteiskuntaan laajemmin. If on sitoutunut rohkaisemaan ja tukemaan alihankkijoitaan ja kumppaneitaan kestävämpien toimintamallien käyttöönotossa.

Alihankkijoiden toimintaperiaatteet

Ifillä on alihankkijoiden toimintaperiaatteet (Supplier Code of Conduct), joissa määritellään vähimmäisvaatimukset, joiden noudattamista If edellyttää yhteistyökumppaneiltaan. Global Compact -aloitteen kymmeneen periaatteeseen ja niiden taustalla oleviin sopimuksiin ja julistuksiin perustuvat toimintaperiaatteet kattavat esimerkiksi ihmisoikeudet, työkäytännöt, ympäristönsuojelun ja ilmastonmuutoksen sekä korruption vastaisen työn.

Kaikkien työntekijöiden, jotka hankkivat tuotteita tai palveluja Ifin toimistoihin tai korvauskäsittelyyn ja korvaushakemusten selvittelyyn liittyen, tulee sisällyttää toimintaperiaatteet hankintasopimuksiinsa. Vaatimus koskee sekä uusia että uudistettavia sopimuksia.

Ifin tämänhetkinen tavoite on, että 75 prosenttia yhtiön alihankkijoista on allekirjoittanut toimintaperiaatteet vuoden 2021 loppuun mennessä.

If tekee tiivistä yhteistyötä alihankkijoiden kanssa ja seuraa niiden toimintaa säännöllisesti raportoinnin ja tapaamisten avulla varmistaakseen, että yhteistyökumppanit noudattavat yrityksen vaatimuksia.

Toimialakohtaiset vaatimukset

If on asettanut erityisiä toimialakohtaisia ympäristö- ja terveysvaatimuksia kiinteistö- ja ajoneuvokorjauspalvelujen toimittajille. Korjausprosessien yhteydessä syntyvän jätteen ja materiaalien asianmukainen käsittely on yksi Ifin prioriteeteista. Näin ollen hävittämisen sijaan If pyrkii lisäämään ehjien autonosien kierrätystä ja uudelleenkäyttöä ja vähentämään kiinteistöjen korjauksista aiheutuvan jätteen määrää. If on myös asettanut yksittäisille alihankkijoille vaatimustasot muoviosien korjauksille ja käytettyjen varaosien uudelleen käytölle. Nämä alihankkijat raportoivat yhtiölle muovikorjausten ja käytettyjen varaosien määristä kuukausittain sekä dokumentoivat korjausprosessinsa ja -menetelmänsä korjausten laskentajärjestelmiin.

Topdanmark

Topdanmark suosii alihankkijoita ja muita yhteistyökumppaneita, jotka asettavat vastuullisuusnäkökohdat etusijalle toiminnassaan.

Vastuullisuusohjelma alihankkijoille

Topdanmark on luonut vastuullisuusohjelman alihankkijoilleen. Yhtiö tekee tiivistä yhteistyötä alihankkijoiden ja muiden yhteistyökumppaneiden kanssa ja arvioi jatkuvasti näiden toimintaa yritysvastuun osa-alueella sekä erityisesti Global Compact -aloitteen periaatteiden valossa.

Kierrätys ja korjaukset korvauskäsittelyssä

Topdanmark käsittelee yli 300 000 korvaushakemusta vuodessa ja haluaa ottaa ilmasto- ja ympäristönäkökohdat mahdollisuuksien mukaan huomioon korvauskäsittelyssä. Näiden näkökohtien huomioiminen tapahtuu kierrätystä ja korjaamista edistämällä, mille Topdanmark on asettanut kolme tavoitetta: kierrätykseen toimitettavien kalusteiden ja esineiden määrän lisääminen; korjattavien autonikkunoiden osuuden kasvattaminen; ja korjattavien puhelimien, tietokoneiden ja tablettien osuuden kasvattaminen.

Hastings

Hastings tekee tiivistä yhteistyötä paikallisten ja kansallisten alihankkijoidensa kanssa, jotta yrityksen standardeista, arvoista, periaatteista ja vastuullisuustavoitteista voidaan viestiä alihankkijoille. Samalla Hastings haluaa varmistaa, että alihankkijat haluavat auttaa Hastingsia tarjoamaan parhaat hinnat, tuotteet ja palveluratkaisut yrityksen asiakkaiden ja työntekijöiden tarpeisiin.

Viitekehys alihankkijasuhteiden hallintaan

Parantaakseen riskienhallintaa ja yhteistyötä alihankkijoiden kanssa Hastings soveltaa keskeisiä palveluja tarjoaviin alihankkijoihin alihankkijasuhteiden hallintaan tarkoitetun viitekehyksen mukaista due diligence -prosessia. Kriittisiä alihankkijoita tarkastellaan läpi vuoden, jolloin palvelutasosta sekä prosessien ja toimintatapojen noudattamisesta voidaan keskustella ja tarvittaessa tehdä parannuksia.

Kestävyysnäkökohdat ovat osa Hastingsin kaikkia hankintatoimia, mukaan lukien alihankkijoiden valinta, sopimukset ja jatkuva vuoropuhelu. Näin varmistetaan, että Hastings tekee hankintoja, joilla on selkeitä ympäristöetuja ja sosiaalista hyötyjä.

Päivitetty 2.8.2021