Käytössäsi on vanha selainversio

Huomioithan, että sivusto ei välttämättä toimi oikein vanhentuneella selaimella. Suosittelemme selaimen päivittämistä tai toisen selaimen käyttämistä.

Tällä sivustolla käytetään evästeitä parhaan käyttäjäkokemuksen tarjoamiseksi. Jatkamalla sivuston selailua hyväksyt evästeiden käytön. Halutessasi voit muuttaa selaimesi asetuksia. Lisätietoja tietosuojailmoituksessamme.

Hyväksyn

Tasa-arvoinen palkitseminen

Sampo-konserni kehitti palkitsemisen seurantaa ja mittaamista konsernitasolla vuonna 2020. Työntekijöiden keskimääräinen vuosipalkka, keskimääräinen vuosipalkka sukupuolen mukaan ja työntekijöiden keskipalkka verrattuna konsernijohtajan palkkaan sisältyvät tästä lähtien konsernin vastuullisuusraportointiin.

Yleisesti ottaen palkitseminen Sampo-konsernissa on hyvin linjassa toimialan keskiarvojen kanssa. Tärkeimmät syyt naisten ja miesten palkkaeroille ovat naisten vähäinen määrä johdon ylimmillä tasoilla sekä tiettyjen toimintojen, kuten IT- ja henkilöstöhallinnon tehtävien, mies- tai naisvaltaisuus. Näiden toimintojen tavoitteena on parantaa monimuotoisuutta rekrytoinnissa. Konserni pyrkii kuromaan palkkaeroja umpeen myös esimerkiksi kannustamalla naisia hakemaan ylimmän johdon tehtäviin ja sisällyttämällä useampia naisia seuraajasuunnitelmiin.

Keskimääräinen vuosipalkka sukupuolen mukaan, Sampo-konserni

  2020 2019
  Naiset Miehet Palkkaero Naiset Miehet Palkkaero
Kiinteä palkitseminen 55 986 70 264 0,80 56 156 70 728 0,79
Kiinteä ja muuttuva palkitseminen 59 399 80 140 0,74 59 804 82 391 0,73

Luvut eivät sisällä konsernin toimitusjohtajan palkkioita. Sukupuolten palkkaeroluvut eivät kuvaa samoista tai vastaavista työtehtävistä saatavaa palkkaa. Palkkaeroluku kuvaa miesten ja naisten palkkaeroa, joka selittyy erinäisillä tekijöillä, kuten erilaisilla työtehtävillä, vastuualueilla ja tehtävillä yrityksessä.

Työntekijöiden keskimääräinen palkka verrattuna konsernijohtajan palkkaan (euroa), Sampo-konserni

  2020 2019** 2018
Työntekijöiden keskimääräinen
vuosipalkka
69 580 70 781 70 994
Konsernijohtajan vuosipalkka 1 313 694* 3 891 196 4 143 132
Palkkasuhde, % 18,9 55,0 58,4

*Pitkäaikaisen kannustinjärjestelmän 2017:1 ensimmäinen erä erääntyi syyskuussa 2020, ja sen vakuutusliikkeen tuottoon sekä riskipääoman tuottoon liittyvät ehdot täyttyivät 100-prosenttisesti. Koska Nasdaq Helsingissä listatun Sammon A-osakkeen kaupankäyntipainotettu keskikurssi oli kuitenkin lähtökurssia alhaisempi, ei pitkäaikaisesta kannustinjärjestelmästä 2017:1 tehty maksuja vuonna 2020.
**Edellinen konsernijohtaja Kari Stadigh jäi eläkkeelle vuoden 2019 lopussa ja Torbjörn Magnusson aloitti tehtävässä 1.1.2020.

Lisätietoa Sampo-konsernin palkitsemisperiaatteista löytyy täältä.

Lisätietoa on saatavilla Sampo-konsernin yritysvastuuraportissa, s. 112.

Päivitetty 11.5.2021