Käytössäsi on vanha selainversio

Huomioithan, että sivusto ei välttämättä toimi oikein vanhentuneella selaimella. Suosittelemme selaimen päivittämistä tai toisen selaimen käyttämistä.

Tällä sivustolla käytetään evästeitä parhaan käyttäjäkokemuksen tarjoamiseksi. Jatkamalla sivuston selailua hyväksyt evästeiden käytön. Halutessasi voit muuttaa selaimesi asetuksia. Lisätietoja tietosuojailmoituksessamme.

Hyväksyn

Terveys ja hyvinvointi

Sampo-konsernilla on korkeat työterveys- ja työturvallisuusstandardit. Terveyden ja hyvinvoinnin konsernitason ohjeasiakirja on Sampo-konsernin toimintaperiaatteet.

Sampo-konsernin yhtiöille on tärkeää, että niiden työntekijät ovat terveitä ja onnellisia. Terveyteen ja hyvinvointiin kuuluvat muun muassa fyysinen ja psyykkinen terveys, stressinhallinta, työtyytyväisyys ja henkilökohtainen kehitys. Henkilöstön terveydestä ja hyvinvoinnista huolehtiminen voi parantaa yleistä sitoutumista ja motivaatiota, vähentää sairauspoissaoloja ja vaikuttaa viime kädessä yhtiön tulokseen.

Fyysistä ja psyykkistä hyvinvointia tuetaan ennaltaehkäisevillä toimilla kuten esimerkiksi stressineuvonnalla, työterveyshuollolla, toimitilojen hyvällä suunnittelulla, työpisteen ergonomiaa parantamalla sekä erilaisilla liikuntapalveluilla. Työntekijöille tarjotaan myös mielekkäitä työtehtäviä, yhtäläisiä mahdollisuuksia sekä koulutusta ja osaamisen kehittämistä.

Sampo-konsernin yhtiöt ymmärtävät työn ja vapaa-ajan tasapainon tärkeyden. Konserniyhtiöt pyrkivät tarjoamaan joustavia työaikajärjestelyjä, jotta työntekijät voivat sovittaa yhteen työelämän ja elämän muut prioriteetit kuten perheen, koulutusmahdollisuudet, harrastukset, hyväntekeväisyystyön ja muut kiinnostuksen kohteet. Erilaisia työaikajärjestelyjä ovat esimerkiksi joustava työaika, tiivistetty työaika, työaikapankki, osa-aikatyö ja etätyö. Lisäksi muun muassa opintovapaata, vuorotteluvapaata ja hoitovapaata on mahdollisuus saada tarvittaessa. Työjärjestelyt voivat vaihdella maittain ja yhtiöittäin kansallisen lainsäädännön ja työehtosopimusten mukaan.

Pohjoismaissa äitiys-, isyys- ja vanhempainvapaat ovat laissa säädettyjä ja kaikilla alle kouluikäisillä lapsilla on oikeus päivähoitoon asuinkunnassaan. Molemmat vanhemmat voivat jäädä vuorollaan kotiin hoitamaan lapsiaan määrätyn ajan ja edullinen päivähoito mahdollistaa molempien vanhempien työnteon, mikä edistää sukupuolten välistä tasa-arvoa.

Terveyttä ja hyvinvointia mitataan Sampo-konsernissa sairauspoissaoloprosentilla. Koko konsernin sairauspoissaoloprosentti on hyväksyttävällä tasolla ja linjassa alan keskiarvoihin nähden.

Sairauspoissaolot yhtiöittäin, Sampo-konserni, 2020

Sampo_Absence_Due_to_Illness_by_Company_FI.svg

Sairauspoissaolot maittain (%), Sampo-konserni* 2020
Norja 3,6
Ruotsi 3,6
Suomi 2,5
Tanska 2,3
Viro 1,1
Liettua 1,0
Latvia 0,9
Muut maat 4,6
Yhteensä 2,7

*Pois lukien Hastings

Laskettu konsernin laskentaperiaatteilla. Luvut voivat poiketa yhtiöiden paikallisesti julkaisemista luvuista erilaisten määritelmien vuoksi.

Lisätietoa on saatavilla Sampo-konsernin yritysvastuuraportissa, s. 100.

Päivitetty 29.10.2021