Kaksoisolennaisuusanalyysi

Sampo-konserni on tehnyt kaksoisolennaisuusanalyysin CSRD:n vaatimusten mukaisesti. 

Sampo-konserni toteutti vuosina 2023–2024 kaksoisolennaisuusanalyysin täyttääkseen yritysten kestävyysraportointidirektiivin (Corporate Sustainability Reporting Directive, CSRD) vaatimukset. Analyysin alustavat tulokset osoittavat, että kestävyysraportointistandardien (European Sustainability Reporting Standards, ESRS) jaottelun mukaan Sampo-konsernin olennaisimmat kestävyysaiheet ovat ilmastonmuutos, resurssien käyttö ja kiertotalous, oma työvoima, arvoketjun työntekijät, kuluttajat ja loppukäyttäjät sekä liiketoiminnan harjoittaminen. Kaksoisolennaisuusanalyysin lopulliset tulokset ja olennaisuusmatriisi julkaistaan osana Sampo-konsernin Hallituksen toimintakertomusta vuodelta 2024. Sampo-konserni raportoi olennaisista aiheista lainsäädännön vaatimusten mukaisesti, minkä lisäksi aiheet on huomioitu konsernin vastuullisuusohjelmassa.

Kaksoisolennaisuusanalyysityötä johti projektitiimi, ja työhön osallistui avainhenkilöitä eri puolilta konsernia. Sampo-konsernin kaksoisolennaisuusanalyysin tuloksiin vaikuttivat myös konserniyhtiöiden Ifin, Topdanmarkin ja Hastingsin vastaavat analyysit. Lisäksi työssä otettiin huomioon ulkoisten sidosryhmien näkemyksiä (esim. sijoittajapalaute, asiakaspalaute, sidosryhmähaastattelut).

Sampo-konserni käytti ulkopuolista kumppania kaksoisolennaisuusanalyysin laatimisessa. Olennaisuusanalyysin varmentaa Sampo Oyj:n yhtiökokouksen valitsema tilintarkastaja ja kestävyysraportoinnin varmentaja Deloitte. Sammon tarkastusvaliokunta ja hallitus hyväksyvät vuosittain Sampo-konsernin kaksoisolennaisuusanalyysin lainsäädännön edellyttämällä tavalla. 

Päivitetty