Vastuullisuusohjelma

Sampo-konsernilla on vastuullisuusohjelma, joka ohjaa vastuullisuustyötä konsernitasolla.

Sampo-konsernin vastuullisuusohjelma koostuu kolmesta strategisesta vastuullisuusteemasta: ilmasto ja ympäristö, ihmiset ja yhteisöt ja liikkeenjohto ja liiketoimintakäytännöt. Jokaiseen teemaan liittyen on tunnistettu aihealueita, jotka ovat olennaisia Sampo-konsernille ja sen sidosryhmille ja liittyvät yhtiön liiketoimintaan ja strategiaan.

Vastuullisuusohjelman laatimiseen on osallistunut edustajia kaikista Sampo-konsernin yhtiöistä. Lisäksi ohjelmassa on otettu huomioon nykyiset ja tulevat kestävän kehityksen raportointia koskevat sääntelyvaatimukset (esim. CSRD), palaute sijoittajilta ja henkilöstöltä, alan parhaat käytännöt, raportointiviitekehykset (esim. GRI, TCFD) ja eri ESG-luokittajien näkemykset.  

Vastuullisuusohjelma toimii Sampo-konsernin vastuullisuustyön työkaluna ja ohjeena. Ohjelma kehittyy ja päivittyy sitä mukaa kun projekteja valmistuu ja tavoitteita saavutetaan, tai kun uusia aihealueita on priorisoitava. Ohjelma käy läpi isomman päivityksen joka kolmas vuosi. 

Vastuullisuusohjelma
Sampo-konserni

Päivitetty