Käytössäsi on vanha selainversio

Huomioithan, että sivusto ei välttämättä toimi oikein vanhentuneella selaimella. Suosittelemme selaimen päivittämistä tai toisen selaimen käyttämistä.

Tällä sivustolla käytetään evästeitä parhaan käyttäjäkokemuksen tarjoamiseksi. Jatkamalla sivuston selailua hyväksyt evästeiden käytön. Halutessasi voit muuttaa selaimesi asetuksia. Lisätietoja tietosuojailmoituksessamme.

Hyväksyn

Sijoitusten hallinta Mandatum Life Varainhoidossa

Mandatum Life Varainhoito hallinnoi asiakkaidensa varoja vastuullisesti, ja vastuullisuus on olennainen osa yhtiön riskienhallintaprosessia.

Mandatum Life Varainhoito allekirjoitti YK:n vastuullisen sijoittamisen periaatteet vuonna 2011. Asiakkaiden varoihin liittyvää sijoitustoimintaa hoidetaan näiden periaatteiden mukaisesti. Lisäksi Mandatum Lifella on vastuullisen sijoittamisen politiikka, joka päivitetään vuosittain.

Mandatum Life Varainhoidon sijoitusstrategiana on suosia toimialojen parhaita yrityksiä pitkän aikavälin tuotto-odotus huomioon ottaen. ESG-näkökohtien analysointi on osa sijoituskohteiden analyysiä ja sijoituspäätöstentekoa. Mandatum Life huomioi ESG-näkökohdat osana sijoituskohteen kokonaisvaltaista riskiarviointia. ESG-riskianalyysissä arvioidaan sijoituskohteen liiketoiminnan kasvun ja kassavirran kestävyyttä, kuluja ja kykyä noudattaa ESG-asioihin liittyviä normeja ja vaatimuksia.

Mandatum Life käyttää sijoituskohteiden valinnassa paras verrokeista (best-in-class) -menetelmää sekä poissulkemista (exclusion). Paras verrokeista -menetelmä on pääasiallinen tapa hallita sijoituskohteiden hiili- ja ilmastoriskejä. Päätös sulkea pois jokin sijoituskohde voi perustua esimerkiksi sen toimialaan, liiketoimintaan, kiistanalaisuuteen tai normipohjaiseen tarkasteluun.

Mandatum Life tarkastaa neljännesvuosittain, noudattavatko sen suorat osake- ja korkosijoitukset vakiintuneita standardeja, kuten YK:n Global Compactia. Jos tarkastuksissa havaitaan epäkohta tai mahdollinen epäkohta, harkitaan epäkohdan vakavuudesta ja mittakaavasta riippuen joko suoraa vuoropuhelua yhtiön johdon kanssa tai yhteistyötä ongelman ratkaisemiseksi. Viimeisenä keinona sijoituksesta voidaan luopua, jos yhtiö ei ole suostuvainen yhteistyöhön eikä ryhdy toimiin ongelman korjaamiseksi.

Mandatum Life on myös asettanut suorille osakesijoituksilleen ja joukkovelkakirjasijoituksilleen liikkeellelaskijan liiketoimintaan liittyviä kriteerejä. Mandatum Life tarkastaa omistukset kriteerien osalta neljännesvuosittain. Jos liikkeellelaskija ei täytä näitä kriteerejä, arvopaperit suljetaan pois sijoituskohteista tai myydään kuuden kuukauden sisällä. Sektori- ja toimintaperusteiset kriteerit on luokiteltu kolmeen toleranssiryhmään liiketoiminnan luonteen mukaan.

a) Nollatoleranssi: Arvopaperin liikkeellelaskija ei saa olla osallisena kyseessä olevaan liiketoimintaan suoraan tai epäsuorasti.

b) Vähäinen toleranssi: Arvopaperin liikkeellelaskija ei saa olla osallisena kyseessä olevaan liiketoimintaan suoraan. Epäsuora osallistuminen on hyväksyttävää, kunhan se ei ylitä 50 prosenttia liikevaihdosta.

c) Osittainen toleranssi: Arvopaperin liikkeellelaskija voi olla osallisena liiketoimintaan, kunhan se ei muodosta yli 50 prosenttia yhtiön liikevaihdosta.

Suora osallistuminen tarkoittaa tuotteen tai tuoteryhmän suoraa myyntiä tai suoraa myyntitoimintaa kyseisellä alalla. Välillisellä osallistumisella tarkoitetaan tuoteryhmän tai alan tuottamia epäsuoria tulovirtoja, kuten alihankintaa tai jakelua. Tiedot perustuvat julkisesti saatavilla oleviin tietoihin.

ESG-näkökohtien huomioon ottaminen sijoituskohteidenvalinnassa ja seurannassa kuuluu Mandatum Life Varainhoidossa jokaisen sijoituspäätöksiä ja -analyysiä tekevän henkilön toimenkuvaan. Salkunhoitajilla ja analyytikoilla on parhaat edellytykset saada syvällinen käsitys seuraamiensa yritysten ESG-asioista ja myös vaikuttaa niihin pitämällä yhteyttä yritysten johtoon. Sijoituskohteiden analysointi perustuu julkisista lähteistä kerättyihin ESG-tietoihin. Lisäksi Mandatum Lifen analyytikot ja salkunhoitajat käyttävät analyysiensa tukena ulkopuolisten palvelutarjoajien tekemiä ESG-analyyseja. Yksi Mandatum Life Varainhoidonvaikuttamistavoista on päätös osallistua tai olla osallistumattarahoittajana joukkovelkakirja- ja osakeanteihin.

Mandatum Life Varainhoito arvioi ja kehittää jatkuvasti vastuullisen sijoittamisen käytäntöjään osana liiketoiminnan jatkuvaa kehittämistä. Riskien analysointia ja salkunhallintaprosessia kehitetään jatkuvasti ja ESG-riskien sisällyttämistä riskienhallintajärjestelmään lisätään sitä mukaa, kun ESG-tiedon saatavuus paranee ja datan rakeisuus lisääntyy.

Vastuu ESG-käytäntöjen koordinoinnista ja kehittämisestä sekä organisaation ESG-työkalujen kehittämisestä kuuluu vastuullisen sijoittamisen työryhmälle, jossa on jäseniä sijoitusorganisaatiosta, myynnistä, lakiasioiden yksiköstä sekä riskienhallinta- ja kehittämisyksiköstä. Vastuulliseen sijoittamiseen liittyvästä raportoinnista ja seurannasta vastaa Mandatum Lifen riskienhallinta- ja kehittämisyksikkö.

Lisätietoa saatavilla yritysvastuuraportista (sivu 69).

Vastuullinen sijoittaminen (www.mandatumlife.fi)Mandatum Lifen vastuullisen sijoittamisen politiikka (pdf)

 

Päivitetty 10.5.2019