Käytössäsi on vanha selainversio

Huomioithan, että sivusto ei välttämättä toimi oikein vanhentuneella selaimella. Suosittelemme selaimen päivittämistä tai toisen selaimen käyttämistä.

Tällä sivustolla käytetään evästeitä parhaan käyttäjäkokemuksen tarjoamiseksi. Jatkamalla sivuston selailua hyväksyt evästeiden käytön. Halutessasi voit muuttaa selaimesi asetuksia. Lisätietoja tietosuojailmoituksessamme.

Hyväksyn

Sijoitusten hallinta Sampo-konsernissa

If, Mandatum Life pl. Varainhoito ja Sampo Oyj

Emoyhtiö Sampo Oyj:llä ja sen kahdella kokonaan omistamalla, vakuutustoimintaa harjoittavalla tytäryhtiöllä (If ja Mandatum Life) on sijoitusten hallinnassa käytössään konsernin yhteinen infrastruktuuri sekä tulos- ja riskiraportointi, mikä mahdollistaa samanaikaisen yhtiö- ja konsernitasoisen raportoinnin. Tämä lisää sijoitustoiminnan kustannustehokkuutta ja mahdollistaa konsernitasoisen portfolioiden seurannan.

Sampo-konsernin sijoitusjohtaja vastaa sijoitustoiminnan toteutuksesta Ifin ja Mandatum Lifen laatimien ja niiden hallitusten hyväksymien sijoituspolitiikkojen mukaisesti. Tämä ei koske Mandatum Lifen sijoitussidonnaisiin sopimuksiin liittyviä sijoituksia. Sampo-konserni suosii sijoitustoiminnassaan yksinkertaisia, vakiintuneita sijoitusinstrumentteja ja läpinäkyvyyttä. Siksi suurin osa konsernin sijoituksista on korkosijoituksissa ja listatuissa osakkeissa, joilla käydään aktiivisesti kauppaa ja joille löytyy päivittäinen arvostushinta.

Sijoitustoiminnan ESG-näkökohdat

Sammon sijoitusfilosofiana on sijoittaa yksittäisten yhtiöiden osakkeisiin ja velkainstrumentteihin sen sijaan, että se allokoisi varoja tietyille toimialoille tai maantieteellisille alueille. Sijoituskohteena olevat yhtiöt tutkitaan huolellisesti ennen kuin sijoituksia tehdään ja ESG-näkökohtia arvioidaan samaan aikaan yhdessä muiden yksittäisen sijoituksen riski-tuotto -suhteeseen vaikuttavien tekijöiden kanssa. ESG-näkökohtien huomioiminen sijoituskohteiden analyysissä ja sijoituspäätöksenteossa kuuluu jokaisen sijoituspäätöksiä tekevän ja sijoituskohteita analysoivan Sammon, Ifin ja Mandatum Lifen työntekijän työnkuvaan.

Vuonna 2018 Sampo vahvisti ESG-näkökohtien huomioimista sijoitusanalyysissä ja -päätöksenteossa täydentämällä konsernin sijoituspolitiikkoja. Sijoituspolitiikkoihin lisättiin ohjeet ESG-näkökohtien huomioon ottamisesta suorissa sijoituksissa sisäisen ESG-liikennevalomallin avulla. Liikennevalomalli perustuu ulkoisen palveluntarjoajan sijoituskohteena oleville yhtiöille määrittämiin ESG-riskiluokituksiin. Riskiluokituksilla mitataan yhtiöiden altistumista ESG-riskeille ja olennaisten ESG-näkökohtien hallintaa. Riskiluokitusten perusteella Sampo luokittelee sijoituskohteet liikennevalomallinsa mukaisiin riskikategorioihin: matala riski, kohonnut riski, korkea riski ja vakava riski. Nykyisen tai potentiaalisen sijoituksen riskiluokasta riippuen salkunhoitajalta voidaan edellyttää esimerkiksi kyseiseen sijoitukseen liittyviä lisätutkimuksia, ESG-riskien mahdollisten syiden ja seurausten jatkoselvittelyä ja lisävaltuutuksen pyytämistä konsernin sijoitusjohtajalta.

ESG-liikennevalomallin riskikategoriatSampo_CR19_FI_ESG-liikennevalomallin_riskikategoriat.svg

Sijoitusallokaatio ESG-riskikategorioiden mukaanSampo_CR19_FI_Sijoitusallokaatio_ESG-riskikategorioiden_mukaan.svg

Mikäli Sammon positiivinen näkemys nykyisestä tai potentiaalisesta sijoituksesta muuttuu korkean ESG-riskiluokituksen tai muun syyn johdosta, Sampo voi perusteellisen taustatyön, tutkimusten ja joskus jopa kyseisen yhtiön kanssa käydyn vuoropuhelun jälkeen päättää olla tekemättä uusia sijoituksia kyseiseen yhtiöön, ja jo tehdyt sijoitukset saatetaan myydä ajan myötä. Yhtiöt, joille ei ole saatavilla palveluntarjoajan määrittelemää riskiluokitusta analysoidaan huolellisesti, kaikki riski-tuotto -suhteeseen vaikuttavat tekijät huomioon ottaen. Analyysi perustuu julkisiin tietoihin ja sisältää ESG-näkökohdat.

ESG-liikennevalomalli ja siihen liittyvä raportointi varmistavat ESG-näkökohtien jatkuvan tarkkailun osana sisäistä raportointia. Sampo-konsernin sijoitusyksiköt raportoivat säännöllisesti sisäisille komiteoille, kuten tasehallintakomitealle. Raporttien avulla sisäiset komiteat voivat seurata sijoitusten jakautumista liikennevalomallin mukaisiin riskikategorioihin. Kunkin yrityksen sisäinen komitea analysoi sijoitussalkkuja yhdessä salkunhoitajien kanssa ja raportoi tarvittaessa hallitukselle.

Lisätietoa saatavilla yritysvastuuraportista (sivu 67).

Päivitetty 10.5.2019