Käytössäsi on vanha selainversio

Huomioithan, että sivusto ei välttämättä toimi oikein vanhentuneella selaimella. Suosittelemme selaimen päivittämistä tai toisen selaimen käyttämistä.

Tällä sivustolla käytetään evästeitä parhaan käyttäjäkokemuksen tarjoamiseksi. Jatkamalla sivuston selailua hyväksyt evästeiden käytön. Halutessasi voit muuttaa selaimesi asetuksia. Lisätietoja tietosuojailmoituksessamme.

Hyväksyn

Lahjoitukset

Olennaisuus

Sampo-konsernin yhtiöt haluavat tehdä lahjoituksia ja osallistua humanitaarisiin toimiin sekä paikallisten että kansainvälisten yhteisöjen tukemiseksi. Samalla lahjoitukset voivat tarjota esimerkiksi mainehyötyä konserniyhtiöille, auttaa houkuttelemaan ja säilyttämään työntekijöitä sekä tarjota mahdollisuuksia yhteistyöhön nykyisten tai potentiaalisten asiakkaiden kanssa.

Konsernin hallintotapa

Sampo-konsernilla on konsernitason viitekehys yhteisötyölle. Viitekehyksessä on kolme teemaa, jotka ohjaavat konsernin lahjoituksia ja muita humanitaarisia toimia. Sampo-konserni haluaa tukea lahjoituksillaan ja muilla humanitaarisilla toimillaan myös konsernin valitsemia YK:n kestävän kehityksen tavoitteita.

Kukin Sampo-konsernin yhtiö päättää itsenäisesti vuosittain, mitä hankkeita se haluaa tukea ja minkälaisiin muihin humanitaarisiin toimiin se haluaa ryhtyä. Yhteistyö voi olla yksittäisiä toimia (esim. lahjoitukset tai katastrofiapu) tai pidempiaikaisia projekteja (esim. monivuotiset kumppanuudet). Lisäksi joillakin konserniyhtiöillä on työntekijöille suunnattuja vastuullisuusaloitteita, kuten yhteislahjoituksia ja vapaaehtoistyömahdollisuuksia. Sampo-konsernin yhtiöt tukevat sekä paikallisia että kansainvälisiä hankkeita.

Lahjoituksia ja muita humanitaarisia toimia seurataan ja arvioidaan tytäryhtiöiden tasolla. Jokaista toimea ja kumppanuutta arvioidaan tapauskohtaisesti yhteistyön luonteen ja laajuuden mukaisilla kriteereillä.

Konsernin tavoitteet ja päämäärät

Sampo-konsernin yhtiöiden ensisijainen tavoite on tehdä lahjoituksia ja osallistua aidosti humanitaarisiin toimiin, joilla pyritään muuttamaan yhteiskuntaa.

Lahjoitukset yhtiöittäin, Sampo-konserni 2021
(euroa)
2020
(euroa)
If* 65 020 5 000
Topdanmark 60 506 55 845
Hastings 169 400 -
Mandatum** 56 789 33 366
Sampo Oyj 69 000 68 366
Sampo-konserni, yhteensä 420 715 162 577

* Ifissä sponsorointi- ja lahjoituskustannukset on historiallisesti merkattu samalle tilille. If avasi lahjoituksille omat tilit vuonna 2020, joten sponsorointi- ja lahjoituskustannukset voidaan nyt erotella kirjanpidossa. Vuoden 2020 aikana joitakin lahjoituksia merkattiin vielä sponsoroinnin alle, mikä selittää suhteellisen pienen luvun.
** Sisältää Kalevan, koska Mandatum ja Kaleva tekivät osan lahjoituksista yhdessä, kuten yritysten jokavuotisen joululahjoituksen.

If

Yleiset periaatteet

Ifin vastuullisuustyö rakentuu kolmesta sitoumuksesta: sitoumus asiakkaisiin, sitoumus työntekijöihin ja sitoumus yhteiskuntaan. Sitoumus yhteiskuntaan ohjaa Ifin lahjoituksia ja yhteisötoimintaa yleisellä tasolla.

Lisäksi Ifin lahjoitukset ja yhteisötyö on sidottu Sampo-konsernin raportoinnissa konsernin yhteisötyön viitekehyksen teemoihin sekä Sampo-konsernin ja Ifin vastuullisuusraportoinnissa YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin.

Tavoitteet ja päämäärät

Osana sitoumusta yhteiskuntaan If noudattaa hyvää hallintotapaa ja avoimuutta, osallistuu riskienhallinnan asiantuntemuksellaan sopeutumiskykyisemmän yhteiskunnan rakentamiseen, asettaa kunnianhimoisia ilmastotavoitteita ja tukee siirtymistä vähähiiliseen yhteiskuntaan. Käytännössä se tarkoittaa sitä, että If esimerkiksi osallistuu tutkimushankkeisiin, joissa se voi hyödyntää riskienhallinnan asiantuntemustaan ja osaamistaan sekä tuottaa tietoa, jolla voidaan vähentää riskejä ja kasvattaa yhteiskunnan sopeutumiskykyä. Yhtiö osallistuu myös julkiseen keskusteluun sille tärkeistä asioista, kuten ilmastonmuutoksesta, liikenneturvallisuudesta ja terveydestä, ja käy jatkuvaa vuoropuhelua päättäjien kanssa. If katsoo, että sillä on vastuu tukea ja kehittää paikallisia yhteisöjä esimerkiksi yhteisten hankkeiden kautta.

Ifissä keskustellaan parhaillaan yhteisötyöhön liittyvien tavoitteiden, päämäärien ja raportoinnin kehittämisestä tulevina vuosina.

Pitkäaikaiset sitoumukset ja kumppanuudet

Suomessa If tukee Keltanokka-kampanjaa ja on lahjoittanut heijastavia keltaisia lippalakkeja kaikille 1. luokan aloittaneille joka syksy vuodesta 2006 lähtien.

Norjassa If tekee yhteistyötä Norjan paloturvallisuusyhdistyksen kanssa. Yhteistyö keskittyy yksityisasuntoihin ja erityisesti perheisiin. If ja Norjan paloturvallisuusyhdistys ovat yhdessä kertoneet sadoille tuhansille norjalaisille, miten tulipaloja ennaltaehkäistään. Osa yhteistyötä on vuosittain järjestettävä paloturvallisuusviikko. Yhteistyö alkoi vuonna 2003.

Ruotsissa If tekee yhteistyötä Ruotsin sydän- ja keuhkosäätiön kanssa. Yhteistyön tavoitteena on tuoda asuinalueille enemmän defibrillaattoreita, jotka lisäävät merkittävästi sydänpysähdyksestä selviytymisen todennäköisyyttä. Vaikka työpaikoilla ja julkisissa tiloissa onkin usein defibrillaattoreita, niitä ei yleensä ole kodeissa, joissa sydänpysähdyksiä tapahtuu eniten. Hanke käynnistyi vuonna 2021 ja sen on määrä kestää vähintään kolme vuotta. Hankkeen vaikutuksista tullaan raportoimaan sen edistyessä.

Virossa If on aloittanut yhteistyön Viron metsästysliiton kanssa selvittääkseen, voisiko kevyiden heijastinesteiden asentaminen teille estää villieläimiin liittyviä onnettomuuksia ja kuinka tehokkaasti. Konseptia on kokeiltu asentamalla heijastinesteitä kaikkein riskialtteimmille tieosuuksille kaikkialla Virossa. Heijastimien tehokkuutta selvitetään vertailututkimuksella, jossa osia teistä on varustettu heijastimilla ja osia ei. Hanke alkoi vuonna 2021 ja sen on määrä kestää kolme vuotta. Tutkimuksesta vastaa Viron maatalousyliopisto.

Ruotsissa If on SAFER-osaamiskeskuksen jäsen. Osaamiskeskuksessa Ruotsin autoalan yhteistyökumppanit, yliopistomaailma ja viranomaiset tekevät yhteistyötä liikenneturvallisuuden tutkimuksen ja turvallisen liikkumisen parissa. Kumppanuus on jatkunut vuodesta 2013 lähtien. Lisäksi If on sitoutunut edistämään Ruotsin liikenneviraston johdolla toteutettavaa turvallisen tieliikenteen toimintasuunnitelmaa vuosina 2022–2025.

Vapaaehtoistyö

Joissakin Ifin toimintamaissa yhtiön työntekijät voivat tehdä työaikana vapaaehtoistyötä valitsemansa asian hyväksi. Esimerkiksi Ruotsissa Ifin työntekijät voivat käyttää yhtiön Eldsjäl-vapaaehtoistyöohjelman mukaisesti vapaaehtoistyöhön kaksi työtuntia kuukaudessa.

Lisäksi If järjestää muuta toimintaa, johon työntekijät voivat osallistua. Toiset toimista ovat yhtiön vuosittain järjestämiä, toiset taas työntekijöiden itsensä aloittamia ja vetämiä. Työntekijät voivat esimerkiksi halutessaan lahjoittaa joululahjansa yhtiön valitsemaan hyväntekeväisyyskohteeseen. Joissakin tapauksissa, kuten ukrainalaisille pakolaisille annettavan avun yhteydessä, If myös lahjoittaa työntekijöiden lahjoituksia vastaavan summan. Useissa Ifin toimintamaissa toteutetaan paikallisia hankkeita, esimerkiksi kerätään vaatteita, tavaroita tai varoja.

Seuranta ja arviointi

Rahalahjoituksia ja yhteisötyön toimia seurataan Ifissä maatasolla. Tyypillisiä paikallisella tasolla käytettäviä tunnuslukuja ovat esimerkiksi rahalahjoitusten määrä, toimintaan osallistuvien työntekijöiden määrä, käytetty aika ja kerättyjen tavaroiden tai varojen määrä.

Ifissä lahjoituksia ja yhteisötyötä seuraavat joko bränditiimi, markkinointi- ja viestintätiimi, henkilöstöhallinto tai vastuullisuustiimi sekä liiketoiminnan johtoryhmä. Seurantavastuu riippuu yhteisötyön tyypistä ja/tai kyseessä olevasta Ifin toimintamaasta.

Topdanmark

Yleiset periaatteet

Topdanmark sitoo yhtiön lahjoitukset ja yhteisötyön toimet Sampo-konsernin yhteisötyön viitekehyksen teemoihin. Lisäksi Topdanmark pyrkii tukemaan toimillaan erityisesti YK:n kestävän kehityksen tavoitteita 3, 5, 8, 12, 13 ja 17.

Tavoitteet ja päämäärät

Topdanmarkin lahjoitusten ja yhteisötyön tavoitteena on tukea yhteisöjä, johon yhtiö ja sen työntekijät kuuluvat. Yhtiö tekee lahjoituksia erilaisille hyväntekeväisyys- ja kansalaisjärjestöille.

Topdanmark päivittää parhaillaan yhteisötyötä koskevaa ohjelmaansa tukeakseen jatkossa paremmin pieniä organisaatioita sekä taloudellisesti että luontoissuorituksilla. Tämä tarkoittaa myös entistä selkeämpää keskittymistä sellaiseen yhteisötyöhän, joka on linjassa Topdanmarkin liiketoiminnan kanssa (esimerkiksi ennaltaehkäisy, terveys ja hyvinvointi).

Uusi yhteisötyötä koskeva ohjelma sisältää todennäköisesti aiempaa tarkempia tavoitteita, joiden avulla seurataan muun muassa kustannuksia, osallistumista ja brändin arvoa. Kun yhteisötyötä koskeva ohjelma on valmis, Topdanmark aikoo myös selvittää yhteistyömahdollisuuksia jonkin ilmasto- ja/tai ympäristöjärjestön kanssa.

Pitkäaikaiset sitoumukset ja kumppanuudet

Topdanmark on avustanut Lääkärit Ilman Rajoja -järjestöä lahjoituksin yhdessä työntekijöiden kanssa vuodesta 1996 lähtien. Kumppanuudessa keskitytään terveyteen ja hyvinvointiin, koska järjestö toimii näiden teemojen parissa ympäri maailmaa ja erityisesti alueilla, joihin sota tai muut kriisit vaikuttavat. 

Topdanmark on myös tehnyt lahjoituksia Tanskan syöpäsäätiölle sen vuotuisen kansallisen kampanjan aikana vuodesta 2013 lähtien. Kampanjan aikana Topdanmarkin työntekijät osallistuvat erilaisiin liikuntatempauksiin, ja Topdanmark lahjoittaa kampanjan päätyttyä summan, joka perustuu työntekijöiden kuluttamaan kalorimäärään.

Lisäksi osana yhteisötyötä Topdanmarkin työntekijät luovuttavat verta Tanskan veripankille. Veripankki vierailee Topdanmarkissa neljä kertaa vuodessa, ja työntekijät voivat varata paikan päällä ajan verenluovutusta varten. Luovutus tehdään palkallisen työajan aikana. Yhteistyötä on tehty vuodesta 1969 lähtien.

Topdanmarkin kumppaneihin kuuluu myös BuddhaBikes. Se on pieni yritys, joka kunnostaa vanhoja polkupyöriä ja lahjoittaa ne pyörää tarvitseville (kuten Tanskassa asuville pakolaisille tai köyhyysrajan alapuolella eläville perheille). Varastettu pyörä, josta on maksettu vakuutuskorvaus ja joka saadaan takaisin, on Topdanmarkin omaisuutta. Tällaiset pyörät lahjoitetaan BuddhaBikesille. Yhteistyö on jatkunut vuodesta 2019 lähtien.

Seuranta ja arviointi

Topdanmark seuraa yhtiön rahallisia ja luontoissuorituksina tekemiä lahjoituksia. Rahallisia lahjoituksia seurataan vuosittain. Luontoissuoritusten osalta Topdanmark seuraa lahjoitettujen tuotteiden määrää. Tanskan syöpäsäätiön kanssa tehtävän yhteistyön yhteydessä Topdanmark seuraa vapaaehtoistyötunteja, työntekijöiden käyttämiä palkallisia työtunteja ja hallintokustannuksia.

Uuden yhteisötyötä koskevan ohjelman laatimisen yhteydessä Topdanmark selvittää mahdollisuutta kehittää edelleen keskeisiä tunnuslukuja ja tarkastelee investointien sosiaalisen tuoton seurantaa.

Tällä hetkellä lahjoitusten ja yhteisötoiminnan seurantaa ja arviointia valvovat vastuullisuustiimi ja henkilöstöhallinto. Strategisesta päätöksenteosta vastaa puolestaan yhtiön vastuullisuusfoorumi (joka koostuu tasojen 1 ja 2 johtajista). Uuden yhteisötyötä koskevan ohjelman myötä myös viestintä ja markkinointi saavat seuranta- ja arviointitehtäviä.

Hastings

Yleiset periaatteet

Hastingsin lahjoitukset ja yhteisötyön toimet ovat Sampo-konsernin yhteisötyön viitekehyksen teemojen mukaisia. Hastingsilla on myös oma vastuullisuusstrategia, joka ohjaa lahjoituksia ja yhteisötoimintaa. Lisäksi Hastingsin lahjoitukset ja yhteisötoiminta on yhdistetty YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin.

Tavoitteet ja päämäärät

Hastingsin lahjoitusten ja yhteisötoiminnan päätavoitteena on tukea hyväntekeväisyysjärjestöjä, yhteisöjä ja kouluja 20 mailin säteellä Hastingsin toimistoista tai tukea kotona työskentelevien yhtiön työntekijöiden asuinpaikan lähellä toimivia organisaatioita.

Hastingsin pyrkimyksenä on parantaa yhteisötyötään vuosi vuodelta (esimerkiksi lisätä työntekijöiden varainhankintatoimintaa, lahjoituksia ja yhteisöpäiviin osallistuvien työntekijöiden määrää). Kunkin vuoden päämäärät ja tavoitteet asetetaan edellisen vuoden saavutusten perusteella. Samalla tarkastellaan, miten Hastings voisi paremmin mitata lahjoitusten ja yhteisötoiminnan vaikutuksia.

Pitkäaikaiset sitoumukset ja kumppanuudet

Hastingsilla on Futuready-koulutusohjelma, joka aloitettiin vuonna 2021. Ohjelma auttaa Bexhillin ja Leicesterin oppilaitosten opiskelijoita tekemään parempia elämänvalintoja motivoimalla ja inspiroimalla nuoria kehittymään parhaaksi versioksi itsestään. Nimetty ja nuorisotyöhön koulutettu Hastingsin työntekijä (mentori) ohjaa nuoria opiskelijoita kolme monipuolista koulutuspäivää sisältävän kurssin ajan. Mentorit kertovat omasta kehityksestään, onnistumisistaan ja epäonnistumisistaan opiskelijoille ja koko ryhmälle, mikä tarjoaa yhtymäkohtia oikean työelämän ja nuorten oman elämän välille.

Lisäksi Hastings tukee vuosittain tiettyjä yhteisön hankkeita ja tapahtumia, joita ovat esimerkiksi Hastings ja Leicester Pride vuodesta 2021 lähtien sekä Bexhill Carnival vuodesta 2013 lähtien.

Vapaaehtoistyö

Hastingsilla on työntekijöiden vapaaehtoistyötä koskeva ohjelma nimeltä Colleague community days. Ohjelman mukaan työntekijöille annetaan joka vuosi vähintään yksi täysi palkallinen työpäivä, jonka aikana he voivat työskennellä paikallisen yhteisön hyväksi joko ryhmänä tai yksin.

Hastings seuraa vapaaehtoistyöohjelman tehokkuutta yhteisöpäiviin osallistuneiden työntekijöiden määrällä, yhteisöpäivään käytettyjen tuntien määrällä ja näihin päiviin liittyvällä mahdollisella taloudellisella tuella. Lisäksi yhtiö seuraa tuettujen hyväntekeväisyysjärjestöjen lukumäärää, vapaaehtoistyön tyyppiä (esimerkiksi käytännön työ, fyysinen työ tai ammatillinen apu) ja yhteisötunneista yhtiölle koituneita kustannuksia käytettyjen henkilötyötuntien määrällä.

Seuranta ja arviointi

Hastings seuraa lahjoitusten, luontoissuoritusten (asiantuntemukseen perustuvissa yhteisöpäivissä ja koulutusohjelmissa) ja työntekijöiden lahjoittaman ajan arvoa. Hastingsin saamat hyväntekeväisyys- ja yhteisöavustuspyynnöt ovat tavallisesti tarkoin määriteltyjä (esimerkiksi pyörätuoli lapselle), joten Hastings voi arvioida avustuksen vaikutuksia hakemuksen perusteella.

Kun Hastings tarjoaa koulutusohjelmia kouluille, yhtiö saa palautetta opettajilta, henkilöiltä, joihin koulutus on vaikuttanut suoraan (kuten opiskelijoilta), ja opiskelijoilta, jotka ovat Hastingsin työntekijöiden lapsia. Liiketoiminnan näkökulmasta koulutusohjelmat auttavat kuromaan umpeen koulutuksen ja työelämän välistä kuilua ja kannustavat paikallisen yhteisön nuoria pohtimaan Hastingsia mahdollisena tulevana työnantajanaan.

Hastingsin lahjoituksia ja yhteisötoimintaa seuraa kuukausittain vastuullisuuspäällikkö, joka toimittaa päivityksen myös yhtiön hallitukselle.

Tulevaisuudessa Hastings haluaa kehittää ja parantaa seurantaa vastuullisuusstrategiansa mukaisesti. 

Mandatum

Yleiset periaatteet

Mandatumilla on lahjoituspolitiikka, jota yhtiö aikoo päivittää vuosien 2022 ja 2023 aikana. Lisäksi yhtiöllä on suunnitelmissa linkittää lahjoitukset ja muut yhteisötyön toimet YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin.

Mandatumin hallitus hyväksyy yhtiön lahjoitukset tapauskohtaisesti vakuutusyhtiölain puitteissa. Muuhun yhteisötoimintaan liittyvistä päätöksistä keskustellaan ja päätetään ryhmissä, joita asia koskee. Viestintä koordinoi kaikkea ulkoista toimintaa, ja henkilöstöhallinto osallistuu sisäisten toimien koordinointiin.

Tavoitteet ja päämäärät

Mandatum on rahan ja elämän asiantuntija ja haluaa tarjota ihmisille ja ympäristölle tukea näillä vahvuusalueillaan. Jatkossa Mandatum aikoo kehittää lahjoituksiin ja yhteisötoimintaan liittyviä prosessejaan vastaamaan paremmin Mandatum-konsernin uutta organisaatiorakennetta.

Pitkäaikaiset sitoumukset ja kumppanuudet

Mandatum tekee yhteistyötä Tukikummit-säätiön kanssa auttaakseen syrjäytymisvaarassa olevia lapsia ja nuoria. Yhtiö lahjoittaa vaikeassa tilanteessa olevien perheiden lapsille tapaturmavakuutuksia säätiön kautta. Tukikummien myöntämällä avustuksella tuetaan vähäosaisten perheiden lapsia Suomessa, jotka ovat vaarassa syrjäytyä taloudellisista syistä.

Vakuuttamalla itsensä Mandatumin tuotteilla voi auttaa turvaamaan vähäosaisen lapsen tai nuoren elämän tapaturman sattuessa. Mandatum lahjoittaa jokaisesta myydystä uudesta henkivakuutuksesta noin prosentin ensimmäisen vuoden vakuutusmaksuista tapaturmavakuutuksen järjestämiseen. Vakuutus myönnetään kahdeksi vuodeksi, kunnes lapsi täyttää 18 vuotta. Mandatum on tehnyt yhteistyötä Tukikummien kanssa vuodesta 2014 lähtien.

Lisäksi Mandatum on tehnyt vuodesta 2017 lähtien yhteistyötä WWF Suomen kanssa. Yhteistyön tavoitteena on muun muassa ohjata sijoitusalaa mukauttamaan toimintaansa Pariisin ilmastosopimuksessa mainitun 1,5–2,0 asteen lämpötilatavoitteen saavuttamiseksi.

Vapaaehtoistyö

Mandatumilla on työntekijöiden vapaaehtoistyötä varten ohjelma, ja henkilöstöhallinto vastaa vapaaehtoistyön järjestämisestä. Työntekijät saavat joka vuosi käyttää kahdeksan työtuntia haluamassaan hyväntekeväisyysjärjestössä tehtävään vapaaehtoistyöhön. Mandatum seuraa vapaaehtoistyöhön osallistuneiden työntekijöiden, käytettyjen tuntien ja tuettujen hyväntekeväisyysjärjestöjen määrää.

Lisäksi Mandatum järjestää muuta toimintaa, johon työntekijät voivat osallistua. Mandatum toteutti esimerkiksi lahjoituskampanjan, jossa työntekijät saivat osallistua keräykseen ja kasvattaa yhtiön valitsemaan hyväntekeväisyyskohteeseen kerättyä lahjoitussummaa. Tämän jälkeen Mandatum kaksinkertaisti kaikki Mandatumin työntekijöiden tekemät lahjoitukset.

Seuranta ja arviointi

Mandatum odottaa hyväntekeväisyysjärjestöjen raportoivan yhtiölle lahjoitusten käyttötavasta. Lisäksi Mandatum seuraa tällä hetkellä lahjoitusten, luontoissuoritusten (kuten tuote- tai palvelulahjoitusten, hankekumppanuuksien) ja työntekijöiden vapaaehtoistyöhön käyttämän ajan arvoa.

Lahjoitusten ja yhteisötoiminnan seurannasta ja arvioinnista ovat vastuussa henkilöstöhallinto, viestintä, taloushallinto ja kirjanpitoyksikkö.

Sampo Oyj

Yleiset periaatteet

Sampo Oyj:llä on sponsorointia ja lahjoituksia koskeva sisäinen ohje. Ohjeen mukaan yhtiön vastuullisuusjohtaja valmistelee lahjoitusesitykset ja konsernijohtaja arvioi jokaisen esityksen tapauskohtaisesti. Hallituksen puheenjohtajalla ja konsernijohtajalla on hallituksen valtuutus hyväksyä kertaluonteiset lahjoitukset sisäisesti sovittuihin summiin asti. Suuremmista sponsorointisopimuksista tai lahjoituksista päättää hallitus konsernijohtajan esityksen perusteella.

Sampo Oyj:n lahjoitukset ja muut humanitaariset toimet noudattavat Sampo-konsernin yhteisötyön viitekehyksen teemoja. Sampo Oyj arvioi jokaisen lahjoituksen tapauskohtaisesti. Kaikkiin lahjoituksiin sovellettavia periaatteita ovat esimerkiksi kaikenlaisten eturistiriitojen välttäminen ja pidättäytyminen lahjoituksista uskonnollisille järjestöille sekä poliittisille puolueille ja niihin läheisessä yhteydessä oleville organisaatioille. Lisäksi lahjoituksen saajan on oltava maineeltaan moitteeton.

Tavoitteet ja päämäärät

Sampo Oyj aikoo jatkossa selvittää mahdollisuuksia lisätä konserniyhtiöiden välistä yhteistyötä lahjoitusten ja muiden humanitaaristen toimien osalta.

Pitkäaikaiset sitoumukset ja kumppanuudet

Sampo Oyj on tukenut Invalidiliittoa vuodesta 2016 lähtien. Invalidiliitto edistää ja kehittää fyysisesti vammaisten ja toimintaesteisten henkilöiden mahdollisuuksia osallistua, liikkua ja elää täysipainoista elämää.

Sampo Oyj on myös tehnyt yhteistyötä Korpikuusikon hunajan kanssa ostamalla mehiläispesiä, joista Korpikuusikon hunajan mehiläishoitajat huolehtivat. Mehiläispesät sijoitettiin Nuuksion kansallispuistoon, jonka luonnon monimuotoisuutta yhden pesän noin 50 000 mehiläistä suojelevat. Jokainen Sampo Oyj:n työntekijä sai vuoden päätteeksi purkin Sampo Oyj:n omien mehiläisten tuottamaa hunajaa. Yhteistyö alkoi vuonna 2021.

Vapaaehtoistyö

Sampo Oyj:n työntekijät ovat osallistuneet Joulupuu-keräykseen vuodesta 2017 lähtien. Keräyksen tarkoituksena on kerätä joululahjoja vähävaraisten perheiden lapsille ja nuorille, jotka jäisivät muuten ilman joululahjaa. Henkilöstö on arvostanut mahdollisuutta lahjoittaa lahja keräyksen kautta. Yhteistyö tarjoaa myös työntekijöille konkreettisen tavan tukea omaa yhteisöään.

Seuranta ja arviointi

Seurannan ja arvioinnin osalta Sampo Oyj odottaa hyväntekeväisyysjärjestöjen raportoivan lahjoituksen käyttötavasta. Lisäksi Sampo Oyj seuraa lahjoituksiin käytettyjä varoja ja raportoi niistä.

Päivitetty 6.10.2022