Käytössäsi on vanha selainversio

Huomioithan, että sivusto ei välttämättä toimi oikein vanhentuneella selaimella. Suosittelemme selaimen päivittämistä tai toisen selaimen käyttämistä.

Tällä sivustolla käytetään evästeitä parhaan käyttäjäkokemuksen tarjoamiseksi. Jatkamalla sivuston selailua hyväksyt evästeiden käytön. Halutessasi voit muuttaa selaimesi asetuksia. Lisätietoja tietosuojailmoituksessamme.

Hyväksyn

Verojalanjälki

Olennaisuus

Sampo-konsernin yhtiöt ovat merkittäviä ja vastuullisia veronmaksajia, ja verovelvoitteiden noudattaminen on tärkeä osa konserniyhtiöiden liiketoimintaa ja yritysvastuuta. Sampo-konsernin yhtiöiden maksamilla veroilla on myös laajempi taloudellinen ja sosiaalinen vaikutus, ja niillä on merkittävä rooli konserniyhtiöiden toimintamaiden kehityksessä.

Konserniyhtiöt toimivat läpinäkyvästi ja vastuullisesti kaikissa veroasioissa ja tekevät tiivistä yhteistyötä veroviranomaisten kanssa varmistaakseen, että kaikki veronmaksut ovat oikeudenmukaisia ja noudattavat lainsäädäntöä. Sampo-konserni voi kohdata maineriskejä, operatiivisia riskejä ja liiketoimintariskejä, jos veroja ei makseta tehokkaasti ja täsmällisesti.

Konsernin hallintotapa

Sampo-konsernin toimintaperiaatteissa kerrotaan konsernitasoiset veroperiaatteet. Toimintaperiaatteet käydään läpi vuosittain ja Sampo Oyj:n hallitus hyväksyy ne.

Veroasiat on sisällytetty osaksi taloushallintoa, ja ne kuuluvat siten konsernin talousjohtajan vastuulle. Konsernin talousjohtaja raportoi tarvittaessa hallitukselle strategisesti merkittävistä veroasioista. Yksittäiset konserniyhtiöt ja niiden talous- ja veroasiantuntijat kantavat vastuun päivittäisistä verotukseen liittyvistä asioista. Lisäksi sisäisen hallinnon malleilla, pakollisilla oikeudellisilla ja lakisääteisillä vaatimuksilla sekä finanssivalvontaviranomaisten suorittamalla valvonnalla varmistetaan, että Sampo-konsernin yhtiöt noudattavat verosääntöjä korkealla tasolla.

Sampo-konsernin tapa hallita veroriskejä on johdonmukainen ja osa yleistä riskienhallintaa. Sampo-konserni tunnistaa, arvioi, valvoo ja hallinnoi veroriskejä aktiivisesti varmistaakseen, että ne pysyvät liiketoiminnan ja strategisten tavoitteiden mukaisina ottaen huomioon konserniyhtiöiden halun ottaa veroriskejä.

Sampo-konserni tukee kansallisella ja kansainvälisellä tasolla tehtävää työtä paremman ja oikeudenmukaisemman verojärjestelmän kehittämiseksi yhteiskunnan, politiikan ja liike-elämän eri tarpeisiin. Sampo Oyj tytäryhtiöineen kuuluu myös eri toimialajärjestöihin (mm. Finanssiala, Svensk Försäkring, Finans Norge, Forsikring & Pension, Elinkeinoelämän keskusliitto). Yritykset pyrkivät vaikuttamaan politiikkaan ja lainsäädäntöön ja käymään verotusta koskevaa vuoropuhelua ensisijaisesti osallistumalla aktiivisesti toimialajärjestöjen komiteoiden työhön.

Maksetut ja tilitetyt verot, Sampo-konserni, Milj. €*

Konsernin maksamat verot 2021 2020
2019
Yhteisövero 365,4 286,8 299,0
Työnantajamaksut 146,1 118,7 115,9
Muut verot 5,2 10,5 9,2

* Pois lukien Hastings 2019-2020

Konsernin keräämät ja tilittämät verot 2021 2020
2019
ALV 54,4 43,8 40,1
Vakuutusmaksuvero 594,0 430,0 488,0
Muut verot ja maksut 832,9 716,7 737,2
Ennakonpidätys 181,1 124,3 143,1
Yhteensä 2 179,1 1 730,8 1 832,5

* Pois lukien Hastings 2019-2020

Maksetut ja tilitetyt verot yhtiöittäin, Sampo-konserni, Milj. €

  2021
2020
2019
If 983,0 936,0 901,0
Topdanmark 625,7 456,4 518,0
Hastings 210,3 - -
Mandatum 193,2 218,9 282,0
Sampo Oyj 166,8 119,6 131,0
Sampo-konserni, yhteensä 2 179,1 1 730,8 1 832,5

* Pois lukien Hastings 2019-2020

Maksetut ja tilitetyt verot maittain, Sampo-konserni, Milj. €

  2021
2020
2019
Suomi 656,1 621,5 701,0
Tanska 699,8 533,3 567,0
Norja 320,4 286,8 288,0
Ruotsi 258,1 255,8 252,0
Iso-Britannia 200,2 - -
Baltia ja muut maat 44,6 33,5 26,0
Sampo-konserni, yhteensä 2 179,1 1 730,8 1 832,5

* Pois lukien Hastings 2019-2020

Yhteisöverot yhtiöittäin, Sampo-konserni

  2021
2020
2019 2018
If 214,3 206,3 182,0 175,0
Topdanmark 81,2 44,1 59,0 50,0
Hastings 15,8 - - -
Mandatum 53,0 36,1 57,0 91,0
Sampo Oyj 1,2 0,2 - -
Sampo-konserni, yhteensä 365,4 286,8 299,0 315,9

* Pois lukien Hastings 2018-2020

Yhteisöverot maittain, Sampo-konserni, Milj. €

  2021
2020
2019 2018
Suomi 83,9 96,8 84,0 73,0
Tanska 97,4 70,3 93,0 124,0
Norja 71,3 58,3 50,0 61,0
Ruotsi 92,3 55,6 69,0 56,0
Iso-Britannia 4,7 - - -
Baltia ja muut maat 15,7 5,8 2,0 2,0
Sampo-konserni, yhteensä 365,4 286,8 299,0 315,9

* Pois lukien Hastings 2018-2020

 

Lisätietoa on saatavilla Sampo-konsernin vastuullisuusportissa. Lisää vastuullisuuden avainlukuja interaktiivisessa työkalussamme

Päivitetty 23.5.2022