Käytössäsi on vanha selainversio

Huomioithan, että sivusto ei välttämättä toimi oikein vanhentuneella selaimella. Suosittelemme selaimen päivittämistä tai toisen selaimen käyttämistä.

Tällä sivustolla käytetään evästeitä parhaan käyttäjäkokemuksen tarjoamiseksi. Jatkamalla sivuston selailua hyväksyt evästeiden käytön. Halutessasi voit muuttaa selaimesi asetuksia. Lisätietoja tietosuojailmoituksessamme.

Hyväksyn

Verojalanjälki

Sampo-konsernin yhtiöt ovat merkittäviä ja vastuullisia veronmaksajia.

Konsernin kaikki yhtiöt ovat sitoutuneet toimimaan vastuullisesti ja täyttämään kaikki kussakin maassa voimassa olevassa lainsäädännössä asetetut velvoitteet ja vaatimukset. Sampo-konserniin kuuluvat yhtiöt maksavat veronsa niihin maihin, missä niillä on tosiasiallista liiketoimintaa. Kaikki verot maksetaan ajallaan ilman viivytyksiä. Yhtiöt haluavat lisätä verotuksensa läpinäkyvyyttä antamalla tietoa verojalanjäljestään.

Vuonna 2018 Sampo-konserni maksoi sekä keräsi ja tilitti veroja yhteensä 1 512,5 miljoonaa euroa. Ifin osuus kokonaismäärästä oli 55,0 prosenttia, Topdanmarkin 15,2 prosenttia ja Mandatum Lifen 22,3 prosenttia. Emoyhtiö Sampo Oyj:n osuus oli 7,5 prosenttia, joka koostuu suurilta osin osingosta pidätetystä verosta, koska emoyhtiöllä ei yleensä ole merkittävää muuta verotettavaa tuloa. Vuonna 2018 Sampo-konsernin efektiivinen veroaste oli 21,9 prosenttia. Efektiivinen veroaste on laskettu tilikauden tuloksen ja tilikaudelle kohdistettujen verojen suhteesta, lukuun ottamatta osakkuusyhtiöiden osuutta.

If on sitoutunut noudattamaan kaikkia lakiin perustuvia velvoitteita ja ilmoittamaan kaikki tarvittavat tiedot asianomaisille veroviranomaisille. Yhtiö pitää verosäännösten noudattamista tärkeänä osana yritysvastuutaan – sekä vakuutusyhtiönä että osana pörssinoteerattua konsernia. Ifin hallintomalli, pakolliset lakivaatimukset ja finanssivalvontaviranomaisten suorittama valvonta varmistavat, että Ifin verosäännösten noudattaminen ja vaatimustenmukaisuus pysyvät korkealla tasolla.

Topdanmark maksaa Tanskan valtiolle välitöntä yhteisöveroa sekä eräitä välillisiä veroja. Yhtiö maksaa kaikki yhteisöveronsa Tanskaan, mikä on yhtiön koko huomioiden epätavallista, sillä muut tanskalaiset suuryritykset maksavat suuren osan yhteisöveroistaan ulkomaille, koska ne toimivat kansainvälisillä markkinoilla. Vuonna 2017 Topdanmark oli verohallinnon antamien tietojen mukaan 17. suurin yhteisöveron maksaja Tanskassa.

Mandatum Life on ollut merkittävä veronmaksaja Suomessa jo vuosia. Yhtiö haluaa olla myös jatkossa vastuullinen yrityskansalainen ja kantaa vastuunsa yhteiskunnalle liiketoiminnan voittojen myötä. Vuonna 2017 Mandatum Life oli verohallinnon antamien tietojen mukaan 8. suurin yhteisöveron maksaja Suomessa.

Konsernin maksettavat verot, Sampo-konserni 2018

Milj. e   2018
Yhteisövero Tilivuoden yhteisövero  315,9
Työnantajamaksut Sosiaaliturvamaksut ja muut työntekijöitä koskevat maksut  113,0
Muut verot   6,4


Konsernin kerättävät ja tilitettävät verot, Sampo-konserni 2018

Milj. e   2018
ALV Tilitettävät arvonlisäverot yhteensä  81,2*
Vakuutusmaksuvero Kotimaisille ja ulkomaisille veroviranomaisille tilitettävät vakuutusmaksuverot  378,6
Ennakonpidätys Palkoista tehdyt ennakonpidätykset ja veronalaiset kustannusten korvaukset 511,5
Ennakonpidätys Osingosta pidätetyt verot 105,9
TOTAL   1 512,5

* Sisältää 52,8 miljoonan euron kertaluonteisen veron Danske Bank -yhteistyön jatkumiseen liittyen.

Maksettavat ja tilitettävät verot yhtiöittäin, Sampo-konserni, 2018

Sampo_CR19_FI_Maksettavat_ja_tilitettavat_verot_yhtioittain.svg

Maksettavat ja tilitettävät verot maittain, Sampo-konserni, 2018

Sampo_CR19_FI_Maksettavat_ja_tilitettavat_verot_maittain.svg

Yhteisöverot yhtiöittäin, Sampo-konserni, 2018

Sampo_CR19_FI_Yhteisoverot_yhtioittain.svg

Yhteisöverot maittain, Sampo-konserni, 2018

Sampo_CR19_FI_Yhteisoverot_maittain.svg

Päivitetty 10.5.2019