Käytössäsi on vanha selainversio

Huomioithan, että sivusto ei välttämättä toimi oikein vanhentuneella selaimella. Suosittelemme selaimen päivittämistä tai toisen selaimen käyttämistä.

Tällä sivustolla käytetään evästeitä parhaan käyttäjäkokemuksen tarjoamiseksi. Jatkamalla sivuston selailua hyväksyt evästeiden käytön. Halutessasi voit muuttaa selaimesi asetuksia. Lisätietoja tietosuojailmoituksessamme.

Hyväksyn

Sijoitusten hiilijalanjälki

Sijoitustoiminta on Sampo-konsernin yhtiöiden merkittävin keino hillitä ilmastonmuutosta. Sampo Oyj mittaa konsernin suorien osake- ja korkosijoitusten hiilijalanjäljen vuosittain. Vuoden 2020 analyysi kattoi Ifin, Topdanmarkin, Hastingsin, Mandatum Lifen ja Sampo Oyj:n sijoitukset vuoden lopussa. Hastings oli mukana ensimmäistä kertaa vuonna 2020, joten tuloksia ei voi täysin verrata edellisvuoteen.

Hiilijalanjälkilaskennassa oli mukana 93,7 prosenttia Sampo-konsernin suorista osakesijoituksista ja 81,3  prosenttia suorista korkosijoituksista 31.12.2020 tilanteen mukaan. Hiilijalanjälkiraporttiin sisältyvien osakesijoitusten markkina-arvo oli 2 261 miljoonaa euroa ja korkosijoitusten 14 667 miljoonaa euroa. Tämä tarkoittaa, että hiilijalanjälkianalyysi kattoi 61,5 prosenttia Sampo-konsernin koko sijoitusomaisuudesta vuoden 2020 lopussa.

Vertailukohtana (benchmark) käytettiin globaalia pörssinoteerattua iShares MSCI World ETF -rahastoa. On kuitenkin huomattava, että benchmarkin tarkoitus on antaa analyysille yleinen lähtökohta, ja sitä on pidettävä vain suuntaa-antavana. Käytetty ETF ei suoraan heijasta Sammon sijoituksia.

Sijoitusten hiilijalanjälki,
Sampo-konserni, 2020
Suorat osake- ja korkosijoitukset, 31.12.2020 Benchmark
31.12.2020
Nettotulos (osake- ja korkosijoitukset vs. benchmark), %
Rahoitetut Scope 1- ja Scope 2- mukaiset päästöt (CO2e-tonnia) 824 711 1 077 779 23,5
Rahoitetut päästöt ml. Scope 3 (CO2e-tonnia)

2 539 330

4 577 683 44,5
Suhteellinen hiilijalanjälki (CO2e-tonnia/milj. sijoitettua euroa) 48,72 63,67 23,5
Hiili-intensiteetti (CO2e-tonnia/milj. e liikevaihto) 176,55 182,72 3,4
Painotettu keskimääräinen hiili-intensiteetti (CO2e-tonnia/milj. e liikevaihto) 68,11 169,54 59,8

Rahoitetut päästöt ilmaisee salkun hiilijalanjäljen, jossa on huomioitu Scope 1, 2 ja 3 mukaiset päästöt. Suhteellinen hiilijalanjälki on normalisoitu mittari, joka kertoo salkun kokonaishiilipäästöt miljoonaa sijoitettua euroa kohden. Hiili-intensiteetti on mittari, joka soveltaa omistuslähestymistapaa siten, että se määrittää sijoittajan osuuden tuotoista ja jakaa ne lopulta toinen toisella. Tuloihin yhdistettynä mittarin tarkoituksena on kuvata taustalla olevien omistusten hiilidioksidipäästöjä. Painotettu keskimääräinen hiili-intensiteetti tulee suoraan TCFD:n suosituksista, joissa kasvihuonekaasupäästöt jaetaan salkun painotusten eikä omistusperiaatteen mukaan.

Lisätietoa on saatavilla Sampo-konsernin yritysvastuuraportissa, s. 131.

Päivitetty 11.5.2021