Käytössäsi on vanha selainversio

Huomioithan, että sivusto ei välttämättä toimi oikein vanhentuneella selaimella. Suosittelemme selaimen päivittämistä tai toisen selaimen käyttämistä.

Tällä sivustolla käytetään evästeitä parhaan käyttäjäkokemuksen tarjoamiseksi. Jatkamalla sivuston selailua hyväksyt evästeiden käytön. Halutessasi voit muuttaa selaimesi asetuksia. Lisätietoja tietosuojailmoituksessamme.

Hyväksyn

If

Ifin tavoitteena on vähentää yhtiön ympäristövaikutuksia ja edistää osaltaan kestävää kehitystä.

Ifin yritysvastuuohjausryhmä on laatinut yhtiölle ympäristöstrategian, jossa määritellään Ifin ympäristöperiaatteet, pitkän aikavälin tavoitteet, jatkuvat tavoitteet ja ympäristövaikutusten minimoinnin lähtökohdat. Vuonna 2019 If asettaa uudet pitkän aikavälin vastuullisuustavoitteet yhtiön merkittävimpien vastuullisuusteemojen (ilmasto; toimitusketju ja materiaalit; työympäristö; monimuotoisuus ja sukupuolten välinen tasa-arvo; ja vastuulliset liiketoimintakäytännöt) mukaisesti.

Ifin sitoumukset sen asiakkaita, kumppaneita ja yhteiskuntaa kohtaan on ilmaistu yhtiön ympäristöpolitiikassa ja -strategiassa. Sitoumukset ovat:

  • If pyrkii aina löytämään parhaan mahdollisen ratkaisun ympäristön kannalta – niin asiakkaiden, toimittajien, yhteistyökumppaneiden kuin yhtiön itsensäkin kannalta
  • If kehittää tuotteita, prosesseja ja vahinkojentorjuntapalveluita, jotka auttavat sen asiakkaita toimimaan entistä ympäristöystävällisemmin
  • If rohkaisee ja tukee sen toimittajia ja kumppaneita ympäristöystävällisempään toimintaan
  • If tarjoaa työntekijöilleen ohjeita ja tukea, jotka mahdollistavat ympäristöystävällisen toiminnan
  • If antaa aina tietoa ympäristöriskeistä ja osallistuu aktiivisesti ilmastonmuutoksesta käytävään julkiseen keskusteluun.

Ifin oman toiminnan ympäristövaikutusten pienentämiseen tähtäävät toimenpiteet voidaan jakaa kahteen kategoriaan:

1) Ifin työntekijöihin ja sen omaan toimintaan liittyviin toimenpiteisiin ja
2) Ifin liiketoimintaan liittyviin toimenpiteisiin.

Ifin työntekijöihin ja omaan toimintaan liittyviin toimenpiteisiin kuuluvat esimerkiksi jätteiden minimointi (esimerkiksi muovisten kertakäyttömukien käyttö lopetettiin kaikissa Ifin toimipisteissä vuonna 2018); energiatehokkuuden parantaminen (esimerkiksi LED-valaistuksen asennus remonttien yhteydessä); uusiutuvan energian käytön edistäminen (kaikki Ifin ostama sähkö on peräisin uusiutuvista energialähteistä); matkustamisen vähentäminen virtuaalisten tapaamisten avulla ja junamatkojen suosiminen lentämisen sijasta; aiheeseen liittyvän koulutuksen ja tiedon tarjoaminen; aiheeseen liittyvien teemaviikkojen järjestäminen henkilöstölle; ympäristöryhmien toiminnan tukeminen ja ympäristöystävällisen tietotekniikan käytön lisääminen. Toinen kategoria, Ifin liiketoimintaan liittyvät toimenpiteet, pitää sisällään aiheita kuten ympäristökriteerien sisällyttäminen hankintaperiaatteisiin ja ympäristöystävällisten vaihtoehtojen suosiminen (If tekee yhteistyötä esimerkiksi Joutsenmerkin kanssa) sekä ympäristö- ja työterveysvaatimusten asettaminen kiinteistöjen ja ajoneuvojen korjauspalveluiden tuottajille (kuten uudelleenkäytön ja kierrätyksen rohkaiseminen). Tavoitteena on vähentää Ifin hiilidioksidipäästöjä ja edistää yhtiön pitkän aikavälin ympäristötavoitteiden saavuttamista. Kaikilla suurilla Ifin toimipisteillä (vähintään sata työntekijää) on ympäristöohjelma.

Ifin tavoitteena on yhtiön omien päästöjen jatkuva vähentäminen, ja If rohkaisee myös yhteistyökumppaneitaan vähentämään päästöjään. Finanssipalvelujen tuottajana Ifin hiilidioksidipäästöt aiheutuvat pääasiassa työmatkalennoista (68 prosenttia), autolla tehtävistä työmatkoista (18 prosenttia) ja energiankulutuksesta (14 prosenttia). Vuonna 2018 Ifin suorien ja epäsuorien hiilidioksidipäästöjen yhteenlaskettu määrä oli 9 002 tonnia, mikä vastaa 2,3 prosentin kasvua vuodesta 2017. Kokonaispäästöjen kasvu johtuu pääosin työntekijöiden määrän ja työmatkalentojen päästöjen kasvusta. Yhtiön työntekijäkohtaiset päästöt olivat 1,56 tonnia, mikä on 1,3 prosenttia vähemmän kuin vuonna 2017. Ifin omien toimintojen kaikki CO2e-päästöt on kompensoitu vuodesta 2011 lähtien. Vuonna 2018 If kompensoi kaikki CO2e-päästönsä Breathing Space -nimisen Gold Standard VER -projektin kautta.

Jatkuvat tavoitteet ja vuoden 2018 tulokset, If 

Sampo_CR_graph_2019_FI_Jatkuvat_tavoitteet_ja_vuoden_2018_tulokset_If.svg

CO2e-kokonaispäästöt, If 

Sampo_CR19_FI_CO2e-kokonaispaastot_If.svg

CO2e-päästöt työntekijää kohden, If 

Sampo_CR19_FI_CO2e-paastot_tyontekijaa_kohden_If.svg

Lisätietoa aiheesta löytyy englanniksi Ifin yritysvastuuraportista.

Päivitetty 10.5.2019