Vaihtoehtoiset tunnusluvut

Sampo julkaisee vaihtoehtoisia tunnuslukuja (APM) kansainvälisten tilinpäätösstandardien (IFRS) mukaisesti laaditun taloudellisen raportoinnin yhteydessä.

Näiden vaihtoehtoisten tunnuslukujen laadintaperiaatteita ei ole määritelty IFRS:ssä tai muissa sovellettavissa laskentastandardeissa. Ne eivät myöskään korvaa IFRS:n edellyttämiä tunnuslukuja. Näistä syistä johtuen ne eivät välttämättä ole vertailukelpoisia muiden yhtiöiden esittämien vaihtoehtoisten tunnuslukujen kanssa. Sammon julkaisemien vaihtoehtoisten tunnuslukujen tarkoitus on tarjota syvempää tietoa Sammon eri liiketoiminta-alueiden tuloksesta sekä siitä, miten johto eri liiketoimintasegmenttejä tarkastelee.

IFRS:n tai muun lainsäädännön säätelemiä tunnuslukuja ei katsota vaihtoehtoisiksi tunnusluvuiksi. Kaikki vaihtoehtoiset tunnusluvut vertailulukuineen lasketaan yhdenmukaisesti eri vuosina, jollei toisin ole mainittu.

Päivitetty