Avainluvut

Sampo-konsernin keskeisimmät tunnusluvut on esitetty konsernitasolla ja liiketoiminnoittain. Luvut vuodelta 2022 on uudelleenlaskettu vuoden 2023 alusta voimaantulleen IFRS 17 -standardin mukaisesti. 

 

Luvut vuodelta 2022 uudelleenlaskettu vuoden 2023 alusta voimaantulleen IFRS 17 -standardin mukaisesti
*) Bruttomaksutulo vuosilta 2020-2021
**) Vakuutusmaksutulo, netto vuosilta 2020-2021
***) Pro forma, pois lukien Mandatum

Päivitetty