Tuotteet ja palvelut

Jotta Sampo-konserni voi tarjota tuotteita ja palveluja, joita asiakkaat tarvitsevat ja haluavat, on ESG-näkökohdat otettava huomioon tuotteita ja palveluja suunniteltaessa 

Sampo-konsernin toimintaperiaatteet määrittävät suuntaviivat vastuulliselle tuote- ja palvelutarjonnalle Sampo-konsernissa. Toimintaperiaatteissa todetaan, että konserniyhtiöiden tulee pyrkiä toimimaan asiakkaidensa edun mukaisesti tarjoamalla tuotteita ja palveluja, jotka ovat reiluja ja selkeitä ja jotka on suunniteltu tukemaan asiakkaiden muuttuvia tarpeita. Tavoitteena on ottaa ESG-näkökohdat, ilmastonmuutos mukaan lukien, huomioon tuote- ja palvelutarjonnassa ja vakuuttamisessa. Myös toimitusketjut ovat tärkeä osa tuotteiden ja palvelujen vastuullisuutta, ja Sampo-konserni painottaakin alihankkijoidensa vastuullisuutta.

Vastuullisuus on olennainen osa Sampo-konsernin ydinliiketoimintaa. Vakuutustuotteiden ja -palvelujen osalta tämä tarkoittaa esimerkiksi sitä, että Sampo-konserni

  • Tarjoaa vahingontorjuntapalveluja (esim. riskienhallintapalvelut).
  • Hoitaa korvausten käsittelyn kestävällä tavalla.
  • Integroi ESG-näkökohdat vakuuttamiseen (esim. yritysasiakkaiden tulee noudattaa YK:n Global Compact -periaatteita sekä kansainvälisiä normeja ja standardeja, kestävyysnäkökohdat sisällytetään vakuutusperiaatteisiin ja/tai muihin asiaankuuluviin politiikkoihin).
  • Kehittää tuotteita ja palveluja asiaankuuluvien lakien (esim. EU-taksonomia) ja sisäisten kestävyysvaatimusten mukaisesti. 

Päivitetty