Tuotteet ja palvelut

Jotta yritys voi tarjota asiakkailleen tuotteita ja palveluja, joita asiakkaat tarvitsevat ja haluavat, on ESG-näkökohdat, ilmastonmuutos mukaan lukien, otettava huomioon tuote- ja palvelutarjonnassa. Nämä näkökohdat voivat myös luoda konserniyhtiöille liiketoimintamahdollisuuksia uusien tuotteiden ja palvelujen muodossa.

Myös toimitusketjut ovat tärkeä osa tuotteiden ja palvelujen vastuullisuutta, ja Sampo-konsernin yhtiöt painottavatkin alihankkijoidensa vastuullisuutta.

Sampo-konsernin toimintaperiaatteet määrittävät konsernitasoiset suuntaviivat vastuulliselle tuote- ja palvelutarjonnalle Sampo-konsernissa. Toimintaperiaatteissa todetaan, että konserniyhtiöiden tulee pyrkiä toimimaan asiakkaidensa edun mukaisesti tarjoamalla tuotteita ja palveluja, jotka ovat reiluja ja selkeitä ja jotka on suunniteltu tukemaan asiakkaiden muuttuvia tarpeita.

Lisäksi jokaisella konserniyhtiöllä on omaan toimintaan sopivat yksityiskohtaisemmat toimintaperiaatteet, ohjeet ja prosessit.

Aiheeseen liittyvää tietoa:

Päivitetty