Yleiskatsaus ja liiketoimintamalli

Sampo on Pohjoismaiden suurin vahinkovakuuttaja ja ainoa vakuuttaja, joka tarjoaa palveluja kaikissa Pohjoismaissa sekä asiakas- ja tuotesegmenteissä. Konserni on myös merkittävä toimija Ison-Britannian kasvavilla digitaalisilla vahinkovakuutusmarkkinoilla.

Kartta toiminta-alueista sekä kaksi kaaviota vuoden 2023 vahinkovakuutuksen bruttomaksutuloista (maittain ja asiakasryhmittäin)

Henkilöasiakkaat

Sammon suurimman asiakasryhmän muodostavat Henkilöasiakkaat. Vuonna 2023 näiden osuus Sammon vahinkovakuutusliiketoiminnan bruttomaksutulosta oli 62 prosenttia eli 5,3 miljardia euroa kaikkiaan 8,5 miljardista eurosta. Pohjoismaiden osuus henkilöasiakkaiden maksutulosta oli 77 prosenttia, ja loppuosa tuli pääasiassa Ison-Britannian markkinoilta. Ifin ansiosta Sammolla on Pohjoismaiden henkilöasiakasmarkkinoilla käytettävissään laajat ja monipuoliset jakelukanavat, vahva digitaalinen palvelualusta ja markkinoiden johtava autoliikkeiden kumppanuusverkosto. Henkilöasiakkaiden suurimmat tuotesegmentit ovat moottoriajoneuvo- ja kotivakuutukset, mutta Sammon valikoimiin kuuluu myös muita vakuutuksia, kuten matkavakuutuksia ja tapaturmavakuutuksia. Sampo tarjoaa vahinkovakuutuksia henkilöasiakkaille pääasiassa Ifin kautta mutta toimii Tanskassa lisäksi Topdanmarkin kautta, josta se omistaa 48,9 prosenttia, ja Isossa-Britanniassa Hastings-brändillä.

Yritysasiakkaat

Sammon toiseksi suurin liiketoiminta-alue on Yritysasiakkaat. Sen maksutulo vuonna 2023 oli 2,0 miljardia euroa, mikä on 24 prosenttia kokonaismaksutulosta. Yritysasiakkaat-liiketoiminnan suurin markkina-alue on Tanska, ja seuraavaksi suurimmat ovat Norja, Suomi ja Ruotsi. Yli puolet Sammon pohjoismaisesta yritysasiakasliiketoiminnasta koostuu suoraan asiakkaan kanssa tehdyistä vakuutussopimuksista, mutta myös vakuutusmeklareilla on tärkeä rooli markkinoilla. Vaikka omaisuus- ja moottoriajoneuvovakuutukset ovat suosituimpia Yritysasiakkaat-liiketoiminta-alueella, myös tietyillä vastuuvakuutuksilla on merkittävä asema.

Suurasiakkaat

Sampo on Ifin kautta johtava suurasiakkaiden vahinkovakuutusten tarjoaja Pohjoismaissa. Suurasiakasliiketoiminta-alue palvelee yrityksiä, joiden liikevaihto on noin 50 miljoonaa euroa ja jotka työllistävät yli 500 henkilöä. Vuonna 2023 Ifin Suurasiakkaat-liiketoiminnan maksutulo oli 1,0 miljardia euroa eli 11 prosenttia konsernin kokonaismaksutulosta. Ifillä on pitkäaikaiset suhteet moniin pohjoismaisiin suurasiakkaisiin, minkä ansiosta se pystyy tekemään tiivistä yhteistyötä niiden kanssa ja tuottamaan lisäarvoa vahvan riskienhallintaosaamisensa avulla. Sammon Suurasiakkaat-liiketoiminnan suurin markkina-alue on Ruotsi.

Iso-Britannia

Ison-Britannian vahinkovakuutusmarkkinoilla Sampo toimii digitaalisella alustalla toimivan vakuutusyhtiö Hastingsin kautta. Hastingsilla hyödyntää ainutlaatuisella liiketoimintamallillaan digitaalisia valmiuksiaan hinnoitteluun, vakuutustutkintaan ja vahinkotietojen analysointiin hintavertailusivustoilla menestyäkseen. Vaikka Hastings on Ison-Britannian suurimpia moottoriajoneuvovakuutusten tarjoajia, yhtiöllä on edelleen huomattavia kasvumahdollisuuksia tässä tuotesegmentissä, kun taas kotivakuutusmarkkinoilla sen rooli on pieni mutta kasvava.

Päivitetty