Toimintaympäristö

Sampo-konserni toimii vakuutusalalla Suomessa, Ruotsissa, Norjassa, Tanskassa, Virossa, Liettuassa, Latviassa ja Isossa-Britanniassa.

Vahinkovakuutusmarkkinat

Vahinkovakuutus on yleistermi, jota käytetään viitattaessa omaisuus-, vastuu- ja jälleenvakuutukseen sekä tapaturma- ja sairausvakuutukseen.

Omaisuus- ja henkilövakuutukset antavat turvaa aineellisen tai taloudellisen vahingon varalta. Ne kattavat erilaisia riskejä ja epävarmoja tapahtumia, jotka saattavat aiheuttaa omaisuudelle vahinkoa. Tyypillisiä vahinkovakuutuksia ovat esimerkiksi kotivakuutus, kiinteistövakuutus, moottoriajoneuvovakuutus ja tapaturmavakuutus sekä matka-, alus-, metsä- ja maatilavakuutus. Vakuutusyhtiöt hinnoittelevat sekä tunnetut että tuntemattomat (kehittyvät) riskit, ja niiden on osattava hinnoitella oikein nämä riskit erittäin kilpailuilla vakuutusmarkkinoilla.

Vahinkovakuuttamisen megatrendejä

Nopean, virheettömän ja yksilöllisen asiakaspalvelun roolin odotetaan lisääntyvän vahinkovakuuttamisessa. Ohjelmistorobotiikka ja tekoäly tarjoavat välineitä vakuutus- ja korvausprosessien tehostamiseksi ja virheiden vähentämiseksi. Niiden avulla voidaan tutkia uusia sitouttamisen malleja. Monet vahinkovakuutusyhtiöt käyttävät tällä hetkellä botteja automatisoimaan ydinprosesseja (asiakaspalvelua ja/tai korvauskäsittelyä).

Lähteet: Capgemini 2017 & 2020

Autonomisten ajoneuvojen ennustetaan mullistavan ajoneuvovakuuttamisen liiketoimintamallit. Siirtyminen itseohjautuvien ajoneuvojen liikenneympäristöön muuttaa riskien omistusta ja luonnetta, kun onnettomuuksien syy siirtyy ihmisestä laitteeseen tai valvontajärjestelmään. Autonomisten ajoneuvojen kehittyminen vaatii sopeutumista sekä vakuutusyhtiöiltä että sääntelyviranomaisilta.

Lähteet: Capgemini 2017 & 2020

Kun vakuutusyhtiöt pyrkivät erottautumaan tarjonnallaan ja tarjoamaan entistä asiakaslähtöisempiä ja yksilöllisempiä tuotteita, verkkoon liitetyt laitteet tarjoavat niille mielenkiintoisia mahdollisuuksia. Erilaisten verkkoon ja toisiinsa kytkettyjen laitteiden (esimerkiksi kotitunnistimien) avulla vakuutusyhtiöt voivat saada reaaliaikaista tietoa asiakkaan vahinkoriskeistä ja jopa puuttua niihin ennalta vaaran merkkien ilmetessä. Verkkoon liitetyt laitteet auttavat vakuuttajia torjumaan riskejä ennalta ja tarjoamaan lisäarvoa tuottavia palveluja.

Lähteet: Capgemini 2017 & 2020

Millenniaalisukupolven ottaessa paikkansa vakuutusmarkkinoilla merkittävänä asiakas- ja työntekijäryhmänä sen vakuutusalaan kohdistuvista erityisvaatimuksista on tullut yksi alan megatrendeistä. Millenniaalit ovat tottuneet nopeisiin prosesseihin ja kehittyneen teknologian ja sovellusten käyttöön arkielämässään. Yleisen näkemyksen mukaan millenniaalit vaativat vakuutusyhtiöiltä nopeita, teknologiapohjaisia ja yksilöllisiä tuotteita.

Lähteet: Capgemini 2017 & 2020

Samalla kun yhä enemmän arvokasta ja arkaluontoista henkilö- ja yritystietoa altistuu hakkereiden hyökkäyksille, monet vakuutusyhtiöt ovat ryhtyneet kehittämään kybervakuutustuotteita kyberhyökkäysten varalta. Viimeaikaiset näkyvät kyberturvallisuusloukkaukset ovat tehneet kyberturvallisuuskysymyksistä keskeisen puheenaiheen sekä medioissa että vakuutusmarkkinoilla.

Lähteet: Capgemini 2017 & 2020

Vahinkovakuutusala Pohjoismaissa

Pohjoismaiden vakuutusmarkkinat ovat monella tavalla erityiset ja eroavat huomattavasti muun Euroopan vakuutusmarkkinoista. Pohjoismaiden vahinkovakuutusmarkkinat ovat suhteellisen keskittyneet, ja monilla vakuutusyhtiöillä on useassa Pohjoismaassa toimiva konsernirakenne. Yksi syy tähän on yritysten pyrkimys saada etua Pohjoismaiden vakuutusmarkkinoiden ja sääntelyjärjestelmän samankaltaisuuksista.

Markkinaosuudet Pohjoismaissa
2022

Neljän suurimman toimijan osuus Norjan, Suomen ja Ruotsin markkinoista on noin 70–90 prosenttia. Tanskassa markkinat ovat vähemmän keskittyneet. Kuten edellä todettiin, suurimmat vakuutusyhtiöt toimivat usein useammassa Pohjoismaassa. Kilpailutilanne on pitkälti samanlainen, mutta vaihtelee jonkin verran eri Pohjoismaissa ja vakuutusluokissa.

Kaavio: markkinaosuus Pohjoismaissa vuonna 2022

Vakuutusmaksutulo maittain
2022

Asiakassuhteet ovat Pohjoismaissa pitkiä, ja uusimisaste on noin 80–90 prosenttia. Markkinoille on ominaista myös alhainen kulusuhde, noin 15–20 prosenttia, sekä positiivinen makrotaloudellinen kehitys. Internetin käytön levinneisyys on Pohjoismaiden markkinoilla laaja. Pohjoismaiden vahinkovakuutusmarkkinoille on tunnusomaista myös matala yhdistetty kulusuhde.

Vakuutusmaksutulo vakuutuslajeittain
Pohjoismaat, 2022

Pohjoismaiden vahinkovakuutusmarkkinat ovat kasvaneet tasaisesti viime vuosina. Keskimääräinen markkinakasvu vuodesta 2005 on 3 prosenttia. Suurin vakuutusluokka Pohjoismaiden vahinkovakuutusmarkkinoilla on moottoriajoneuvovakuutus, joka koostuu lakisääteisestä liikennevakuutuksesta ja vapaaehtoisesta ajoneuvovakuutuksesta.

Päivitetty