Henkilöstö ja työpaikat

Olemme Pohjoismaiden suurin vahinkovakuutuskonserni ja työllistämme yli 13 000 eri alojen ammattilaista, kuten esimerkiksi taloushallinnon osaajia, vakuutusneuvojia, asiakaspalvelijoita, matemaatikkoja, ohjelmistokehittäjiä, analyytikkoja, lakimiehiä, myyntineuvottelijoita ja monien muiden ammattiryhmien edustajia.

Sampo työnantajana

Sampo-konserni on pohjoismainen vakuutuskonserni, jolla on toimintaa myös Baltiassa ja Isossa-Britanniassa. Sampo-konserniin kuuluvat sen emoyhtiö Sampo Oyj ja tytäryhtiöt ruotsalainen If, tanskalainen Topdanmark sekä englantilainen Hastings. Konsernissa on yli 13 000 työntekijää. Emoyhtiö Sampo Oyj on holding-yhtiö, joka omistaa vakuutusalalla toimivat tytäryhtiönsä joko kokonaan tai osittain. Sampo Oyj:ssä työskentelee noin 50 työntekijää. Sampo Oyj on pörssilistattu yhtiö eli pörssissä kaupan olevat Sammon osakkeet ovat nimenomaan Sampo Oyj:n osakkeita.

Emoyhtiö Sampo Oyj vastaa konsernin strategiasta, pääoman allokoinnista, riskienhallinnasta, konsernilaskennasta, sijoittajasuhteista, vastuullisuudesta sekä laki- ja veroasioista. Emoyhtiö toimii läheisessä yhteistyössä kaikkien tytäryhtiöidensä kanssa.

Painotamme perusarvojamme luotettavuutta, tinkimättömyyttä ja erinomaisuutta, sekä keskitymme pitkäjänteiseen ja inspiroivaan johtamiseen, joka kannustaa henkilöstöä kehittymään urallaan ja tukee osallistavaa ja avointa työympäristöä. Sampo-konserni haluaa olla houkutteleva työnantaja, joka edistää henkilöstön sitoutumista ja kehittymistä sekä tarjoaa houkuttelevan palkitsemiskokonaisuuden. Tarjoamme työntekijöillemme inspiroivan ja motivoivan työpaikan.

 

Sampo-konserni on vakaa ja luotettava työnantaja, joka tarjoaa monipuolisia ja kiinnostavia uramahdollisuuksia eri alojen osaajille useissa eri maissa. Painotamme perusarvojamme luotettavuutta, tinkimättömyyttä ja erinomaisuutta, sekä keskitymme pitkäjänteiseen ja inspiroivaan johtamiseen, joka kannustaa henkilöstöä kehittymään urallaan ja tukee osallistavaa ja avointa työympäristöä. Sampo-konserni haluaa olla houkutteleva työnantaja, joka edistää henkilöstön sitoutumista ja kehittymistä sekä tarjoaa houkuttelevan palkitsemiskokonaisuuden. Tarjoamme työntekijöillemme inspiroivan ja motivoivan työpaikan.

 

Henkilöstö (FTE) yhtiöittäin*
Sampo-konserni, 31.12.2022

 

* Mandatum oli osa Sampo-konsernia 30.9.2023 asti.

Sampo-konsernissa työskentelee noin 13 490 henkilöä, joista 56,6 prosenttia työskentelee Ifissä, 22,5 prosenttia Hastingsillä, 15,9 prosenttia Topdanmarkissa, 4,7 prosenttia Mandatumissa ja 0,4 prosenttia emoyhtiö Sampo Oyj:ssä.

 

Henkilöstö (FTE) maittain*
Sampo-konserni, 31.12.2022

 

* Tiedot sisältävät Mandatumin, joka oli osa Sampo-konsernia 30.9.2023 asti.

Maantieteellisesti henkilöstö jakautuu siten, että Isossa-Britanniassa työskentelee 22,4, Tanskassa 20,3, Suomessa 18,4, Ruotsissa 17,9 ja Norjassa 11,8 prosenttia konsernin henkilöstöstä. Baltian maissa työskentelee 7,9 prosenttia henkilöstöstä.

 
Henkilöstömäärä (FTE)
Sampo-konserni, 31.12.2022
 
Maa If P&C Topdanmark Hastings Mandatum* Sampo Yhteensä %-osuus
Ruotsi 2 402 - - 2 5 2 409 17,9 %
Tanska 596 2 143 - - - 2 739 20,3 %
Viro 418 - - - - 418 3,1 %
Suomi 1 817 - - 623 46 2 486 18,4 %
Ranska 6 - - - - 6 0,0 %
Latvia 492 - - - - 492 3,6 %
Liettua 161 - - - - 161 1,2 %
Alankomaat 6 - - - - 6 0,0 %
Norja 1 592 - - - - 1 592 11,8 %
USA - - 1 - - 1 0,0 %
Iso-Britannia 6 - 3 009 - - 3 015 22,3 %
Saksa 6 - - - - 6 0,0 %
Luxemburg - - - 4 - 4 0,0 %
Gibraltar - - 27 - - 27 0,2 %
Espanja 128 - - - - 128 0,9 %
Yhteensä 7 630 2 143 3 037 629 51 13 490 100 %
%-osuus 56,6 % 15,9 % 22,5 % 4,7 % 0,4 % 100,0 %  

* Mandatum oli osa Sampo-konsernia 30.9.2023 asti.

Sampo Oyj on Sampo-konsernin emoyhtiö, joka vastaa konsernin strategiasta, pääoman allokoinnista, riskienhallinnasta, konsernilaskennasta, sijoittajasuhteista, vastuullisuudesta sekä laki- ja veroasioista. Sampo Oyj:ssä työskentelee 53 vakituista työntekijää (30.4.2023), joista esihenkilöasemassa on 11. Sampolaisten keskimääräinen työkokemus Sampo-konsernissa on 11 vuotta. Sammon pääkonttori sijaitsee Helsingin keskustassa. Pääkonttorin lisäksi Sammolla on sivukonttori Tukholmassa.

Työntekijäkokemus ja hyvinvointi 

Sampo Oyj pyrkii tarjoamaan työntekijöilleen mielekkäitä ja motivoivia työnkuvia. Työtehtävät ovat pääasiassa erityisosaamista vaativia asiantuntijatehtäviä, joiden parissa henkilöstö pääsee syventämään ja laajentamaan osaamistaan entisestään. Emoyhtiön työyhteisö on pieni ja tiivis. Työtä tehdään vahvasti yhteistyössä muiden kanssa, mutta myös itsenäisesti ja itseohjautuen.

Sampo huolehtii henkilöstön hyvinvoinnista esimerkiksi tarjoamalla työntekijöille laajan työterveyshuollon sekä kattavan vakuutuskokonaisuuden. Toimistolla panostetaan ergonomisiin työskentelypisteisiin ja moderneihin työvälineisiin. Lisäksi työnantaja tukee henkilöstön hyvinvointia lounas-, kulttuuri- ja liikuntaeduilla sekä säännöllisellä virkistystoiminnalla.

Vuosittaisten työtyytyväisyyskyselyiden mukaan sampolaisten työntekijäkokemus ja työnantajan suositteluhalukkuus ovat erinomaisella tasolla.

 

Päivitetty