Henkilöstö ja työpaikat

Olemme Pohjoismaiden suurin vahinkovakuutuskonserni ja työllistämme yli 13 000 eri alojen ammattilaista, kuten esimerkiksi taloushallinnon osaajia, vakuutusneuvojia, asiakaspalvelijoita, matemaatikkoja, ohjelmistokehittäjiä, analyytikkoja, lakimiehiä, myyntineuvottelijoita ja monien muiden ammattiryhmien edustajia.

Sampo työnantajana

Sampo-konserni on pohjoismainen vakuutuskonserni, jolla on toimintaa myös Baltiassa ja Isossa-Britanniassa. Sampo-konserniin kuuluvat sen emoyhtiö Sampo Oyj ja tytäryhtiöt ruotsalainen If, tanskalainen Topdanmark sekä englantilainen Hastings. Konsernissa on yli 13 000 työntekijää. Emoyhtiö Sampo Oyj on holding-yhtiö, joka omistaa vakuutusalalla toimivat tytäryhtiönsä joko kokonaan tai osittain. Sampo Oyj:ssä työskentelee noin 50 työntekijää. Sampo Oyj on pörssilistattu yhtiö eli pörssissä kaupan olevat Sammon osakkeet ovat nimenomaan Sampo Oyj:n osakkeita.

Emoyhtiö Sampo Oyj vastaa konsernin strategiasta, pääoman allokoinnista, riskienhallinnasta, konsernilaskennasta, sijoittajasuhteista, vastuullisuudesta sekä laki- ja veroasioista. Emoyhtiö toimii läheisessä yhteistyössä kaikkien tytäryhtiöidensä kanssa.

Kartta Sampo-konsernin toiminta-alueista

Painotamme perusarvojamme luotettavuutta, tinkimättömyyttä ja erinomaisuutta, sekä keskitymme pitkäjänteiseen ja inspiroivaan johtamiseen, joka kannustaa henkilöstöä kehittymään urallaan ja tukee osallistavaa ja avointa työympäristöä. Sampo-konserni haluaa olla houkutteleva työnantaja, joka edistää henkilöstön sitoutumista ja kehittymistä sekä tarjoaa houkuttelevan palkitsemiskokonaisuuden. Tarjoamme työntekijöillemme inspiroivan ja motivoivan työpaikan.

 

Kuvaaja: Sampo-konserni työnantajana

Sampo-konserni on vakaa ja luotettava työnantaja, joka tarjoaa monipuolisia ja kiinnostavia uramahdollisuuksia eri alojen osaajille useissa eri maissa. Painotamme perusarvojamme luotettavuutta, tinkimättömyyttä ja erinomaisuutta, sekä keskitymme pitkäjänteiseen ja inspiroivaan johtamiseen, joka kannustaa henkilöstöä kehittymään urallaan ja tukee osallistavaa ja avointa työympäristöä. Sampo-konserni haluaa olla houkutteleva työnantaja, joka edistää henkilöstön sitoutumista ja kehittymistä sekä tarjoaa houkuttelevan palkitsemiskokonaisuuden. Tarjoamme työntekijöillemme inspiroivan ja motivoivan työpaikan.

 

Henkilöstö (FTE) yhtiöittäin
Sampo-konserni, 31.12.2023

Kaavio: Sampo-konsernin henkilöstö (FTE) yhtiöittäin, 31.12.2023

 

Sampo-konsernissa työskentelee noin 13 450 henkilöä, joista 59,1 prosenttia työskentelee Ifissä, 24,4 prosenttia Hastingsissä, 16,1 prosenttia Topdanmarkissa ja 0,4 prosenttia emoyhtiö Sampo Oyj:ssä.

 

Henkilöstö (FTE) maittain
Sampo-konserni, 31.12.2023

Kaavio: Sampo-konsernin henkilöstö (FTE) maittain, 31.12.2023


Maantieteellisesti henkilöstö jakautuu siten, että Isossa-Britanniassa työskentelee 24,2, Tanskassa 20,4, Ruotsissa 18,3, Suomessa 14,5, ja Norjassa 12,2 prosenttia konsernin henkilöstöstä. Baltian maissa työskentelee 8,6 prosenttia henkilöstöstä.

 
Henkilöstömäärä (FTE)
Sampo-konserni, 31.12.2023
 
Maa If P&C Topdanmark Hastings Sampo Yhteensä %-osuus
Suomi 1 898 - - 49 1 947 14,5 %
Ruotsi 2 457 - - 9 2 466 18,3 %
Norja 1 642 - - - 1 642 12,2 %
Tanska 582 2 161 - - 2 743 20,4 %
Viro 462 - - - 462 3,4 %
Latvia 518 - - - 518 3,9 %
Liettua 176 - - - 176 1,3 %
Iso-Britannia 6 - 3 254 - 3 260 24,2 %
Ranska 7 - - - 7 0,0 %
Saksa 6 - - - 6 0,0 %
Alankomaat 5 - - - 5 0,0 %
Espanja 188 - - - 188 1,4 %
Gibraltar - - 28 - 28 0,2 %
Yhdysvallat - - 1 - 1 0,0 %
Yhteensä 7 948 2 161 3 283 58 13 450 100,0 %
%-osuus 59,1 % 16,1 % 24,4 % 0,4 % 100,0 %  

 

Sampo Oyj on Sampo-konsernin emoyhtiö, joka vastaa konsernin strategiasta, pääoman allokoinnista, riskienhallinnasta, konsernilaskennasta, sijoittajasuhteista, vastuullisuudesta sekä laki- ja veroasioista. Sampo Oyj:ssä työskentelee 58 vakituista työntekijää (31.12.2023), joista esihenkilöasemassa on 10. Sammon pääkonttori sijaitsee Helsingin keskustassa. Pääkonttorin lisäksi Sammolla on sivukonttori Tukholmassa.

Työntekijäkokemus ja hyvinvointi 

Sampo Oyj pyrkii tarjoamaan työntekijöilleen mielekkäitä ja motivoivia työnkuvia. Työtehtävät ovat pääasiassa erityisosaamista vaativia asiantuntijatehtäviä, joiden parissa henkilöstö pääsee syventämään ja laajentamaan osaamistaan entisestään. Emoyhtiön työyhteisö on pieni ja tiivis. Työtä tehdään vahvasti yhteistyössä muiden kanssa, mutta myös itsenäisesti ja itseohjautuen.

Sampo huolehtii henkilöstön hyvinvoinnista esimerkiksi tarjoamalla työntekijöille laajan työterveyshuollon sekä kattavan vakuutuskokonaisuuden. Toimistolla panostetaan ergonomisiin työskentelypisteisiin ja moderneihin työvälineisiin. Lisäksi työnantaja tukee henkilöstön hyvinvointia lounas-, kulttuuri- ja liikuntaeduilla sekä säännöllisellä virkistystoiminnalla.

Vuosittaisten työtyytyväisyyskyselyiden mukaan sampolaisten työntekijäkokemus ja työnantajan suositteluhalukkuus ovat erinomaisella tasolla.

 

Päivitetty