Strategia

Sampo on johtava pohjoiseurooppalainen vahinkovakuutuskonserni, jolla on toimintaa Pohjoismaissa, Baltiassa ja Isossa-Britanniassa.

Sammon vahinkovakuutusstrategia perustuu kurinalaiseen riskien arviointiin ja hinnoitteluun, vahvaan operatiiviseen palvelukokonaisuuteen ja asiakaskeskeisyyteen. Tämä yhdistettynä huolelliseen riskienhallintaan mahdollistaa houkuttelevan kannattavuuskehityksen ja vahvan taloudellisen resilienssin, jotka ovat Sammon arvonluonnin keskiössä.

Kurinalainen pääomanhallinta on arvonluonnissa keskeisessä roolissa. Sampo onkin sitoutunut toimimaan vahvalla, mutta tehokkaalla taseella, joka on kalibroitu huomioimaan konsernin riskit. Liiketoiminnasta säännöllisesti syntyvä tulos, jaetaan pääasiassa osinkona vuosittain, mutta mahdollisen ylimääräisen pääoman kertyessä osinkoja voidaan täydentää pääomanpalautuksilla, jotka toteutetaan ylimääräisinä osinkoina tai omien osakkeiden takaisinostoina. Yritysjärjestelyjen osalta Sampo on rajannut kiinnostuksensa täydentäviin yritysostoihin nykyisillä markkinoillaan.

Kuvaaja: Sammon ainutlaatuinen ja houkutteleva vahinkovakuutusliiketoiminta

Strategia eri osa-alueilla

Sampo on Pohjoismaiden johtava vahinkovakuutuskonserni, jonka markkinaosuus on noin 20 prosenttia koko alueella. Sampo hyödyntää skaalaetujensa, digitaalisen osaamisensa sekä ainutlaatuisen riskien arviointiin ja hinnoitteluun liittyvän osaamisensa tuomia kilpailuetuja tarjotakseen asiakkaille ensiluokkaisia vakuutusratkaisuja.

If Vahinkovakuutuksen integroitu, kaikki Pohjoismaat kattava liiketoimintamalli on tärkeässä asemassa Sammon pohjoismaisessa vahinkovakuutusstrategiassa. If tarjoaa kattavan valikoiman vahinkovakuutusratkaisuja ja -palveluja laajalle asiakaskunnalle yksityishenkilöistä suuryrityksiin.

Ifin liiketoiminta on jaettu neljään asiakaskunnan mukaiseen liiketoiminta-alueeseen: Henkilöasiakkaat, Yritysasiakkaat, Suurasiakkaat ja Baltia. Näistä suurin on Henkilöasiakkaat. If palvelee yli kolmea miljoonaa kotitaloutta, ja se on markkinajohtaja Pohjoismaissa. Yritysasiakkaat-liiketoiminta-alue taas vakuuttaa yrityksiä, jotka työllistävät maksimissaan 500 henkilöä. If on yksi Pohjoismaiden suurimmista yritysvakuutusten tarjoajista, ja sillä on yli 340 000 asiakasta. Suurasiakkaat-liiketoiminta-alueella If on Pohjoismaiden johtava suuryritysten vakuuttaja, jolla on noin 1 200 asiakasta. Asiakkaita ovat yritykset, joiden liikevaihto on yli 50 miljoonaa euroa ja jotka työllistävät yli 500 henkilöä.

Ifin kaikki liiketoiminta-alueet ja tukitoiminnot, kuten IT ja vahinkojen korvauskäsittely, toimivat kaikki Pohjoismaat kattavan organisaatiorakenteen alla. Yhdistettynä laajoihin IT-kehitysinvestointeihin, tämä on mahdollistanut sen, että If on jo yli vuosikymmen ajan onnistunut jatkuvasti parantamaan kannattavuuttaan. If pyrkiikin jatkuvasti parantamaan operatiivista tehokuuttaan.

Tanskassa Sampo toimii sekä Ifin että tanskalaisen Topdanmark-vakuutusyhtiön kautta, josta Sampo omistaa 48,9 prosenttia. Topdanmarkilla on 16 prosentin osuus Tanskan vahinkovakuutusmarkkinoista. Yhtiö keskittyy henkilö ja PK-yritysasiakkaisiin, joihin lukeutuvat myös maatalousasiakkaat. Nämä kaksi liiketoiminta-aluetta, Henkilöasiakkaat ja PK-yritysasiakkaat, ovat maksutuloltaan suunnilleen samansuuruisia.  Topdanmark tarjoaa kotitalouksille kattavan valikoiman vakuutustuotteita, joista keskeisimpiä ovat moottoriajoneuvo-, koti- ja irtaimistovakuutus. Lisäksi Topdanmarkin vakuutustarjonta käsittää matka-, eläin- ja elektroniikkavakuutukset sekä omistajanvaihdosvakuutuksen. PK-yritysten osalta Topdanmark palvelee noin 110 000:ta tanskalaista pientä ja keskisuurta yritystä ja maatalousasiakasta.

Isossa-Britanniassa Sampo on yksi johtavista vahinkovakuuttajissa digitaalisella moottoriajoneuvovakuutusmarkkinalla sekä haastaja nopeasti kasvavalla digitaalisella kotivakuutusmarkkinalla. Sammolla on yli kolme miljoonaa asiakasta lähinnä hintavertailusivustoilla toimivan Hastingsin kautta.

Sampo pyrkii kasvamaan Isossa-Britanniassa henkilöasiakkaille tarjottavien vahinkovakuutusten markkinoilla hyödyntämällä Hastingsin jo ennestään vahvaa kilpailuasemaa ja kehittämällä sitä edelleen investoimalla teknologiaan ja muuhun osaamiseen. Myös Sammon pitkäjänteinen toimintamalli auttaa Hastingsia navigoimaan Ison-Britannian ailahtelevilla moottoriajoneuvovakuutusmarkkinoilla, joilla lyhyen aikavälin vaihtelut aiheuttavat usein strategisia haasteita yhtiöille, joiden liiketoiminta on vähemmän hajautettu.

Hastingsin vahvuuksia ovat yksinkertainen ja suoraviivainen liiketoimintamalli, digitaalinen jakelu sekä kehittyneet hinnoitteluun- ja vakuutuspetosten tunnistamiseen liittyvät järjestelmät ja prosessit. Muun Sampo-konsernin tapaan yhtiö keskittyy riskien huolelliseen arviointiin ja oikeanlaiseen hinnoitteluun sekä riskienhallintaan, jota tukee laaja-alainen datan hyödyntäminen.

Päivitetty