Osake

Sampo on ollut listattuna Helsingin pörssissä vuodesta 1988 ja on nykyään yksi Nasdaq Helsingin arvokkaimmista yhtiöistä. Sammolla on myös rinnakkaislistaus Nasdaqin pörssissä Tukholmassa, jossa kaupankäynti tapahtuu ruotsalaisilla talletustodistuksilla (SDR, Swedish Depositary Receipts).

Perustietoa Sammon osakkeesta

Indeksit

Sampo Oyj:n osake sisältyy ainakin seuraaviin indekseihin:

 • EURO STOXX INDEX
 • EURO STOXX Insurance EUR Price Index
 • EURO STOXX Large EUR Price Index
 • N Financials EUR PI Index
 • N Insurance EUR PI Index
 • OMX Helsinki 25 Index
 • OMX Helsinki Financials PI Index
 • OMX Helsinki Insurance PI Index
 • OMX Nordic 40 Index
 • OMX Nordic Large Cap EUR PI Index
 • STOXX Europe 600 EUR Price Index
 • STOXX Europe 600 Insurance EUR Price Index
 • STOXX Europe Large 200 EUR Price Index
 • STOXX Nordic 30 EUR Price Index
 • STOXX Nordic Large EUR Price Index

Lunastuslauseke

Sampo Oyj:n yhtiöjärjestyksessä on lunastusvelvollisuutta koskeva lauseke. Lausekkeen mukaan osakkeenomistaja, jonka osuus yhtiön kaikista osakkeista tai osakkeiden tuottamasta äänimäärästä saavuttaa tai ylittää 33 1/3 prosenttia tai 50 prosenttia, on velvollinen lunastamaan muiden osakkeenomistajien vaatimuksesta näiden osakkeet ja niihin osakeyhtiölain mukaan oikeuttavat arvopaperit siten kuin yhtiöjärjestyksen 16§:ssä tarkemmin määrätään.

Päivitetty