Osake

Sampo on ollut listattuna Helsingin pörssissä vuodesta 1988 ja on nykyään yksi Nasdaq Helsingin arvokkaimmista yhtiöistä. Sammolla on myös rinnakkaislistaus Nasdaqin pörssissä Tukholmassa, jossa kaupankäynti tapahtuu ruotsalaisilla talletustodistuksilla (SDR, Swedish Depositary Receipts).

Perustietoa Sammon osakkeesta

Indeksit

Sampo Oyj:n osake sisältyy ainakin seuraaviin indekseihin:

 • Bloomberg Europe Insurance
 • Bloomberg World Insurance
 • EURO STOXX
 • EURO STOXX Financials
 • EURO STOXX Insurance
 • EURO STOXX Large
 • EURO STOXX TMI / Financials
 • HSBC ESG Risk Improvers
 • MSCI World Custom ESG Climate Series A
 • N Financials
 • N Insurance
 • Nasdaq Future Global Sustainability Leaders
 • OMX Helsinki 25
 • OMX Helsinki 25 ESG Responsible
 • OMX Helsinki Financials
 • OMX Helsinki Insurance
 • OMX Nordic 40
 • OMX Nordic Large Cap 
 • S&P Global 1200
 • STOXX Europe 600
 • STOXX Europe 600 Financials
 • STOXX Europe 600 Insurance (capped)
 • STOXX Europe 600 Low Carbon
 • STOXX Europe Large 200 
 • STOXX Europe Sustainability
 • STOXX Europe TMI
 • STOXX Global 1800
 • STOXX Nordic 30 EUR

 

Lunastuslauseke

Sampo Oyj:n yhtiöjärjestyksessä on lunastusvelvollisuutta koskeva lauseke. Lausekkeen mukaan osakkeenomistaja, jonka osuus yhtiön kaikista osakkeista tai osakkeiden tuottamasta äänimäärästä saavuttaa tai ylittää 33 1/3 prosenttia tai 50 prosenttia, on velvollinen lunastamaan muiden osakkeenomistajien vaatimuksesta näiden osakkeet ja niihin osakeyhtiölain mukaan oikeuttavat arvopaperit siten kuin yhtiöjärjestyksen 16§:ssä tarkemmin määrätään.

Usein kysyttyä Sammon osakkeesta

Sammolla on A-osakkeita ja B-osakkeita. Sammon kaikki B-osakkeet omistaa Keskinäinen Vakuutusyhtiö Kaleva. A-osakkeiden määrä on 501 596 752 ja B-osakkeiden määrä 200 000.

Sammon A-osake on listattu Nasdaq Helsingissä. Osakkeella käydään kauppaa myös lukuisilla muilla markkinapaikoilla. Ostaaksesi osakkeita tarvitset arvo-osuustilin tai osakesäästötilin.

Sammon A-osakkeen kaupankäyntitunnus on Nasdaq Helsingissä SAMPO ja ISIN-koodi FI4000552500.

Osakkeiden splittauksella tarkoitetaan yhtiön koko osakekannan jakamista kahteen tai useampaan osaan. Tällöin osakkeiden lukumäärä kasvaa ja yksittäisen osakkeen arvo laskee samassa suhteessa. Osakkeenomistajan kannalta tämä tarkoittaa sitä, että osakkeenomistajan omistamien osakkeiden määrä lisääntyy, mutta hänen omistuksensa arvo pysyy samana. Jos osakkeen arvo on ollut 10 euroa ja se splitataan suhteessa 1:2, tarkoittaa se sitä, että splittauksen jälkeen osakkeenomistajalla on yhden 10 euron arvoisen osakkeen sijaan kaksi 5 euron arvoista osaketta.

Sammon osake on splitattu kahdesti:

 • 24.10.1997, 1:4
 • 23.4.2001, 1:5

Vuoden 2023 yhtiökokous valtuutti Sammon hallituksen päättämään mahdollisesta maksuttomasta osakeannista (osakkeiden splittauksesta). Toistaiseksi Sammon hallitus ei ole tehnyt päätöstä asiassa.

Sammon vuoden 2023 yhtiökokouksen päätöksetsisäinen linkki

Sammolla ei ole etuoikeutettuja osakkeita.

Tiedot suurimmista osakkeenomistajista ovat saatavilla Osakkeenomistajat-sivullasisäinen linkki

Luettelo päivittyy kuukausittain eikä sisällä hallintarekisteröityjä omistajia.

Ruotsalaiset talletustodistukset ovat osakkeeseen rinnastettavia, Ruotsin kruunuissa noteerattavia arvopapereita ja niiden omistajat ovat samalla tavalla oikeutettuja osinkoon sekä äänioikeuden käyttämiseen yhtiökokouksessa kuin osakkeenomistajatkin. Sammon Helsingin pörssissä listattuja osakkeita on mahdollista muuntaa Tukholman pörssissä kaupankäynnin alaisiksi ruotsalaisiksi talletustodistuksiksi. Suomalaiset osakkeenomistajat eivät voi omistaa Sammon ruotsalaisia talletustodistuksia, sillä Suomen lain mukaan suomalaisten yksityishenkilöiden tai yhtiöiden ei ole sallittua omistaa suomalaisia yhtiöitä hallintarekisterin tai muun vastaavan omistusjärjestelyn kautta.

IR-blogi: Sampo SDR – Q&A (englanniksi)sisäinen linkki

Euroclearulkoinen linkki ylläpitää Sammon lakisääteistä, ajantasaista osakasluetteloa. Euroclearin omistajakyselyt voi tehdä puhelinnumeroon 020 770 6539.

Olemassa olevia Sammon osakkeita ja osakkeiden historiaa (ostot, myynnit) voit tiedustella arvo-osuustilisi hoitajalta (tyypillisesti pankista).

Osakekirjojen kuoletuksen jälkeen olisi tullut tehdä myös niin sanottu jälkivaihtovaatimus pankille, jossa kuoletetut paperiset osakekirjat siirretään digitaaliseen muotoon arvo-osuustilille. Mikäli jälkivaihtovaatimusta ei ole tehty pankkiin ennen Sampo Oyj:n 31.10.2017 ollutta määräpäivää, paperiset osakkeet on menetetty kuolettamisesta huolimatta, sillä osakkeiden siirtoprosessia ei ole viety loppuun.

Sampo Oyj:n yhtiökokous päätti 27.4.2017, että oikeudet yhtiön yhteistilille jääneisiin, arvo-osuusjärjestelmään kuuluneisiin osakkeisiin ja niihin perustuviin oikeuksiin menetetään. Osakkeiden mitätöinnin jälkeen mahdollisesti löytyvät paperiset osakekirjat ovat arvottomia eikä niitä voi enää siirtää arvo-osuustilille.

Lisätietoa osakkeen arvosta: Osakemonitorisisäinen linkki

Lisätietoa osakkeen verotuksesta löydät Verohallinnon verkkosivultaulkoinen linkki

Päivitetty