Käytössäsi on vanha selainversio

Huomioithan, että sivusto ei välttämättä toimi oikein vanhentuneella selaimella. Suosittelemme selaimen päivittämistä tai toisen selaimen käyttämistä.

Tällä sivustolla käytetään evästeitä parhaan käyttäjäkokemuksen tarjoamiseksi. Jatkamalla sivuston selailua hyväksyt evästeiden käytön. Halutessasi voit muuttaa selaimesi asetuksia. Lisätietoja tietosuojailmoituksessamme.

Hyväksyn

Yhtiökokous

Osakeyhtiölaissa ja Sampo Oyj:n yhtiöjärjestyksessä säädetään niistä asioista, jotka on käsiteltävä yhtiökokouksessa (yhtiökokouksen toimivalta). Tavanomaisesti yhtiökokouksessa käsitellään lakimääräisten ja yhtiöjärjestyksessä määrättyjen asioiden lisäksi yhtiön hallituksen kokoukselle esittelemät asiat. Myös osakkeenomistajalla on, osakeyhtiölain säännösten mukaisesti, oikeus saada yhtiökokouksen toimivaltaan kuuluva asia yhtiökokouksen käsiteltäväksi.

Hallitus kutsuu yhtiökokouksen koolle julkaisemalla sitä koskevan kutsun vähintään yhdessä Helsingissä julkaistavassa sanomalehdessä. Kutsu julkaistaan viimeistään kolme viikkoa ennen yhtiökokousta, kuitenkin vähintään yhdeksän päivää ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää. Kutsu yhtiökokoukseen julkistetaan myös pörssitiedotteella ja Sampo Oyj:n verkkosivustolla.

Kokouskutsu ja muut yhtiökokousasiakirjat, kuten hallituksen päätösehdotukset ja vuosikertomus, ovat nähtävillä Sammon verkkosivustolla internetissä viimeistään kolme viikkoa ennen yhtiökokousta.

Varsinainen yhtiökokous

Vuosittain järjestettävässä varsinaisessa yhtiökokouksessa esitetään tietoa yhtiön toiminnasta sekä käsitellään ja vahvistetaan edellisen tilikauden tuloslaskelma ja tase, päätetään osingonmaksusta sekä valitaan hallituksen jäsenet sekä tilintarkastaja. Sampo Oyj:n yhtiöjärjestyksen mukaan varsinaisessa yhtiökokouksessa on

esitettävä

1. tilinpäätös; ja
2. tilintarkastuskertomus ja

päätettävä

3. tilinpäätöksen vahvistamisesta;
4. toimenpiteistä, joihin vahvistetun tilinpäätöksen mukainen voitto antaa aihetta;
5. vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle;
6. hallituksen jäsenten lukumäärästä ja palkkioista;
7. tilintarkastajan palkkioista;

valittava

8. hallituksen jäsenet;
9. tilintarkastaja sekä

käsiteltävä

10. muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Ylimääräinen yhtiökokous

Hallitus kutsuu ylimääräisen yhtiökokouksen koolle, kun se katsoo tilanteen sitä vaativan. Myös tilintarkastajalla sekä osakkeenomistajilla, jotka edustavat vähintään kymmentä prosenttia yhtiön osakkeista, on oikeus vaatia ylimääräisen yhtiökokouksen koolle kutsumista käsittelemään heidän esittämäänsä asiaa.

Yhtiökokoukseen osallistuminen

Osallistumalla yhtiökokouksiin osakkeenomistajat voivat käyttää ääni- ja kyselyoikeuttaan sekä osallistua yhtiön asioita koskevaan päätöksentekoon. Yhtiökokouksessa jokainen Sampo Oyj:n A-osake oikeuttaa yhteen ääneen ja jokainen B-osake viiteen ääneen.

Sampo Oyj:n osakkeen perustiedot

Osakkeenomistaja voi osallistua yhtiökokoukseen joko henkilökohtaisesti tai edustajan välityksellä. Ilmoitus kokoukseen osallistumisesta tulee tehdä kutsussa mainittuun määräpäivään mennessä. Yhtiökokoukseen on oikeus osallistua osakkeenomistajalla, joka on yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä rekisteröity Euroclear Finland Oy:n (aiemmin Suomen Arvopaperikeskus) ylläpitämään Sampo Oyj:n osakasluetteloon. Vain ne osakkeenomistajat, joiden osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon. Niiden hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajien, jotka haluavat osallistua yhtiökokoukseen, on tilapäisesti rekisteröidyttävä Sampo Oyj:n osakasluetteloon.

Yhtiökokousten pöytäkirjat

Yhtiökokouksista laadittavat pöytäkirjat julkistetaan osakkeenomistajien nähtäviksi kahden viikon kuluessa yhtiökokouksesta. Tämän lisäksi yhtiökokousten päätökset julkistetaan pörssitiedotteella ilman aiheetonta viivytystä yhtiökokouksen päätyttyä.

Sivun alkuun
Päivitetty 7.1.2019