Miksi sijoittaa Sampoon?

Sampo on Pohjoismaiden suurin vahinkovakuuttaja ja ainoa vakuuttaja, joka tarjoaa palveluja kaikissa Pohjoismaissa sekä asiakas- ja tuotesegmenteissä. Konserni on myös merkittävä toimija Ison-Britannian kasvavilla digitaalisilla vahinkovakuutusmarkkinoilla.

Sampo on ollut listattuna Helsingin pörssissä vuodesta 1988 ja on nykyään yksi Nasdaq Helsingin arvokkaimmista yhtiöistä. Sammolla on myös rinnakkaislistaus Nasdaqin pörssissä Tukholmassa, jossa kaupankäynti tapahtuu ruotsalaisilla talletustodistuksilla (SDR, Swedish Depositary Receipts).

Markkinajohtaja Pohjoismaissa

Sampo on ainoa pohjoismainen vahinkovakuuttaja,  jolla on johtava markkina-asema kaikissa asiakassegmenteissä vahvojen ja tunnettujen brändiemme Ifin ja Topdanmarkin kautta. Konsernilla on yhteensä noin 4 miljoonaa asiakasta Pohjoismaissa painopisteenään henkilöasiakkaat sekä PK-yritysasiakkaat.

Asemamme suurimpana ja laajimmin hajautettuna toimijana mahdollistaa ensiluokkaiset skaalaedut ja kustannushyödyt, mikä tukee riskienhallintaa ja tasaa tuloksen volatiliteettia.

Sampo-konsernin vahinkovakuutusliiketoiminta Pohjoismaissa
2023

Maa Markkina-asema Bruttomaksutulo, mrd. euroa
Ruotsi #2 1,8
Tanska #2 1,9
Norja #2 1,7
Suomi #3 1,1
Pohjoismaat yhteensä #1 6,6

Ainutlaatuinen palvelukokonaisuus

Sammolla on ainoa pohjoismaisena vahinkovakuuttajana Pohjoismaiden laajuinen liiketoiminta-alusta, mikä on mahdollistanut johtavan digitaalisen palvelukokonaisuuden kaikissa maissa. Moottoriajoneuvovakuuttamisessa Sampo on puolestaan selkeä markkinajohtaja Pohjoismaissa, ja sillä on alueen paras, autovalmistajat ja autoliikkeet kattava yhteistyökumppaniverkosto. Digitaalinen palvelukokonaisuus ja laaja yhteistyökumppaniverkosto parantavat asiakaskokemusta, mutta tarjoavat myös skaalaetuja ja houkuttelevia kasvumahdollisuuksia valikoiduilla alueilla.

Myynnin jakauma
If

Kaavio: Myynnin jakauma, If

 

Digitaalinen uusmyynti, milj. euroa
If, Henkilöasiakkaat

Kaavio: Ifin Henkilöasiakkaat-segmentin digitaalinen uusmyynti

Ison-Britannian kasvumahdollisuudet

Sampo toimii Pohjoismaiden vakaiden ja konsolidoitujen vahinkovakuutusmarkkinoiden lisäksi Ison-Britannian digitaalisilla moottoriajoneuvo- ja kotivakuutusmarkkinoilla. Tytäryhtiömme Hastings on ketterän, datavetoisen ja kevyen liiketoimintamallinsa ansiosta erinomaisessa asemassa näillä markkinoilla.

Vahinkovakuuttamisen markkinaosuudet
Iso-Britannia

Kaavio: Ison-Britannian vahinkovakuuttamisen markkinaosuudet

 

Voimassa olevat vakuutussopimukset, milj. kpl
Hastings

Kaavio: Hastingsin voimassa olevat vakuutussopimukset

Vakaa ja kasvava tulos

Vahinkovakuutusliiketoiminta on luonteeltaan defensiivistä, minkä lisäksi toimiminen Pohjoismaiden vakailla ja erittäin konsolidoituneilla markkinoilla tarjoaa hyvän perustan kestävälle ja ennustettavalle tuloskehitykselle.

Sammolla on poikkeukselliset vahvat näytöt tuloskehityksestä. Konsernin vahinkovakuutusstrategian kulmakivi on fokuksen pitäminen underwriting-toiminnan kannattavuudessa eli riskien arviointiin ja hinnoitteluun perustuvassa vakuutusteknisessä kannattavuudessa.

Sammon tavoitteena on kasvattaa underwriting-tulosta keskimäärin 4-6 prosenttia (mid-single digit) vuodessa ja ylläpitää alle 86 prosentin yhdistettyä kulusuhdetta.

Konsernin underwriting-tulos, milj. euroa
Sampo-konserni

Kaavio: Sampo-konsernin underwriting-tulos

 

Huom: If 2014-2017, Sampo-konserni 2018-2023

Konsernin yhdistetty kulusuhde, %
Sampo-konserni

Kaavio: Sampo-konsernin yhdistetty kulusuhde

Huom. If 2014-2017, Sampo-konserni 2018-2024

Vahva tase

Sampo ylläpitää vahvaa, mutta tehokasta tasetta. Nordea-omistuksesta luopumisen seurauksena Sammolla on ylimääräistä pääomaa, jota se on sitoutunut palauttamaan osakkeenomistajilleen.

Sampo tavoittelee 170 - 190 prosentin Solvenssi II -vakavaraisuussuhdetta ja alle 30 prosentin velkaantumisasetta.

Konsernin Solvenssi II -vakavaraisuussuhde
Sampo-konserni

Kaavio: Sampo-konsernin Solvenssi II -vakavaraisuussuhde

 

Houkutteleva voitonjako

Sammon tavoitteena on jakaa vakaata ja kestävällä tasolla olevaa perusosinkoa, joka kasvaa konsernin tuottojen mukaisesti ajan myötä. Voitonjakopolitiikan mukaan vuotuinen osinko on vähintään 70 prosenttia konsernin operatiivisesta tuloksesta. Vuotuista osinkoa voidaan lisäksi täydentää palauttamalla ylimääräistä pääomaa osinkojen ja/tai omien osakkeiden takaisinostojen muodossa.

Kokonaisvoitonjako per osake

Kaavio: Kokonaisvoitonjako per osake

Huom:
2021 takaisinostot: 750 miljoonaa euroa (4.10.2021 - 25.3.2022)
2022 takaisinostot: 228 miljoonaa euroa (31.3.2022 - 17.5.2022) & 1 000 miljoonaa euroa (10.6.2022 - 8.2.2023)
2023 takaisinostot: 400 miljoonaa euroa (1.4.2023 - 1.8.2023)

Päivitetty