Käytössäsi on vanha selainversio

Huomioithan, että sivusto ei välttämättä toimi oikein vanhentuneella selaimella. Suosittelemme selaimen päivittämistä tai toisen selaimen käyttämistä.

Tällä sivustolla käytetään evästeitä parhaan käyttäjäkokemuksen tarjoamiseksi. Jatkamalla sivuston selailua hyväksyt evästeiden käytön. Halutessasi voit muuttaa selaimesi asetuksia. Lisätietoja tietosuojailmoituksessamme.

Hyväksyn

Henkivakuutusmarkkinat

Henkivakuutus on vakuutus, joka koostuu yleensä kahdesta osasta: säästöä kerryttävästä osasta (elämänvaraturva) ja riskihenkivakuutusosasta (kuolemanvaraturva).

Henkivakuutus on vakuutuksenottajan ja vakuuttajan keskinäinen sopimus, jossa vakuuttaja lupautuu saamiaan vakuutusmaksuja vastaan maksamaan ennalta määritellylle edunsaajalle ennakkoon määritellyn summan vakuutusehtojen täyttyessä esimerkiksi vakuutetun kuolemantapauksessa.

Henkivakuutusyhtiöt tarjoavat myös sairaus- ja tapaturmavakuutuksia. Näistä voidaan korvata erilaisia kuluja tai maksaa päivärahoja tai kertakorvauksia vakuutetun sairastuttua tai jouduttua onnettomuuteen.

Henkivakuutusyhtiöllä on keskeinen rooli maansa kansallisilla rahoitusmarkkinoilla, koska ne tekevät merkittäviä sijoituksia hallinnoimallaan pääomalla. Markkinoiden kehityksellä on siksi suuri vaikutus vakuutusyhtiöiden tulokseen ja vakavaraisuuteen.

Henkivakuutusterminologiaa:

Henkivakuuttamisen megatrendejä

Life_Wearables.png

Puettavat ja muut anturiohjatut laitteet

Puettavien ja muiden anturiohjattujen laitteiden avulla voidaan kerätä dataa vakuutuksenottajan liikkumisesta ja elintavoista. Vakuutusyhtiöt voivat kerätä olennaista tietoa reaaliajassa ja luoda tämän pohjalta yksilöllisempiä palveluja ja tuotteita. Jotkut vakuutusyhtiöt antavat henkivakuutusmaksuista alennusta, jos vakuutettu jakaa data aktiivisuusmittaristaan. Toiset taas tarjoavat ikääntyneille asiakkaille käyttöön turva- ja seurantalaitteita, joilla pyritään parantamaan näiden turvallisuutta ja samalla pidentämään elinajanodotetta.

Life_RPA_and_AI.png

Ohjelmistorobotiikka ja tekoäly automatisoivat ydinprosesseja

Ohjelmistorobotiikan (Robotic Process Automation, RPA) ja tekoälyn (Artificial Intelligence, AI) avulla henkivakuutusyhtiöt pyrkivät automatisoimaan ydinprosessejaan eli vakuutusten hallintaa ja korvauskäsittelyä. Viimeisimmän teknologisen kehityksen ansiosta automatisoidut järjestelmät pystyvät käsittelemään valtavat määrät sekä rakenteista että ei-rakenteista tietoa eri lähteistä. Ydinprosessien automaatio voi parantaa prosessien tehokkuutta lyhentämällä käsittelyaikaa ja vähentämällä inhimillisiä virheitä.

Life_InsurTech.png

InsurTech – vakuutusteknologian kehittyminen

Henkivakuutusalan startup-yritysten ja uuden teknologisesti valveutuneen asiakassegmentin (ns. millenniaalien) kasvun myötä vakuutusyhtiöt ovat alkaneet kehittää digitaalisia ratkaisuja ylläpitääkseen kilpailukykyään tässä uudessa ympäristössä. InsurTech-pohjainen lähestymistapa tarkoittaa, että henkivakuutusyhtiöt pyrkivät kehittämään entistä innovatiivisempia, uusiin teknologioihin perustuvia tuotteita. Uudet innovatiiviset tuotteet parantavat henkivakuutusten kustannustehokkuutta ja vetoavat yksilöllisiin ja on-demand-palveluihin tottuneeseen millenniaalisukupolveen.

Life_Block_chain.png

Lohkoketjupohjaiset älykkäät sopimukset

Lohkoketjuteknologiaa hyödyntämällä henkivakuutusyhtiöt pystyvät tehostamaan koko arvoketjua ja lisäämään avoimuutta sidosryhmien suuntaan. Lohkoketjuteknologiaan perustuvat älykkäät sopimukset on kirjoitettu koodilla, joka suoritetaan automaattisesti, kun usean osapuolen jaetussa verkossa tehdään korvausvaatimus. Kolmansien osapuolten palveluille ei tällöin ole tarvetta. Lohkoketju eli hajautetun tilikirjan teknologia parantaa turvallisuutta ja tekee tiedonsiirrosta vaivatonta. Monet henkivakuutusyhtiöt pilotoivat nyt lohkoketjupohjaisia sovelluksia, ja jotkut odottavat lohkopohjaisten sovellusten lisääntyvän lähitulevaisuudessa.

Life_Analytics.png

Kehittynyt analytiikka

Henkivakuutusyhtiöt käyttävät kehittynyttä analytiikkaa tehostamaan vakuutuspetosten havaitsemista ja tunne asiakkaasi (Know Your Customer, KYC) -prosesseja. Näitä kehittyneitä petoksen havaitsemisen malleja voidaan myös käyttää jakeluverkoston toiminnan analysointiin ja harhaanjohtaviin tietoihin perustuneen myynnin havaitsemiseen.

Lähde: Capgemini 2018

Suomen henkivakuutusmarkkinat:

Life Insurance Market, Finland (pdf)

Sääntely >

Päivitetty 13.12.2022