Käytössäsi on vanha selainversio

Huomioithan, että sivusto ei välttämättä toimi oikein vanhentuneella selaimella. Suosittelemme selaimen päivittämistä tai toisen selaimen käyttämistä.

Tällä sivustolla käytetään evästeitä parhaan käyttäjäkokemuksen tarjoamiseksi. Jatkamalla sivuston selailua hyväksyt evästeiden käytön. Halutessasi voit muuttaa selaimesi asetuksia. Lisätietoja tietosuojailmoituksessamme.

Hyväksyn

Mandatum

Mandatum tarjoaa varainhoidon, omaisuudenhoidon, palkitsemisen ja henkilövakuuttamisen palveluja. Mandatum-konserniin kuuluu kaksi liiketoiminta-aluetta: henkivakuutus ja omaisuudenhoito.  

Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö (Mandatum Life)

Mandatum Life tarjoaa yhteistyössä muiden Mandatum-konsernin yhtiöiden kanssa asiakkailleen kattavat vaurastumisen ja varautumisen palvelut, joihin kuuluvat sijoitussidonnaiset vakuutukset ja niihin liittyvä varainhoito, sijoittamisen palvelut, henkilövakuutukset ja yritysten eläke- ja palkitsemisratkaisut sekä niihin liittyvä konsultointi.

Mandatum Lifen pääliiketoiminta-alue on Suomi ja yhtiöllä on Suomessa 300 000 henkilöasiakasta ja 20 000 yritysasiakasta. Lisäksi Mandatum Life toimii koko Baltian alueella.

Mandatum Lifen pääpaino on sijoitussidonnaisten sopimusten ja siihen liittyvän varainhoidon sekä henkilövakuutusten myynnissä. Vuonna 2020 Mandatum Lifen ensivakuutuksen kokonaismarkkinaosuus oli noin 26 prosenttia. Mandatum Life työllistää noin 500 rahan ja hengen ammattilaista.

Mandatum Life kehittää aktiivisesti digitaalisia palveluitaan, minkä ansiosta yhtiö voi palvella entistä tehokkaammin nykyisiä ja uusia asiakkaita.

Mandatum Lifen uusmyynnin pääpaino on sijoitussidonnaisissa vakuutuksissa, kuten ryhmäeläkevakuutuksissa ja kapitalisaatiosopimuksissa sekä palkkiorahastoissa ja henkilöriskejä turvaavissa vakuutuksissa. Näiden osalta Mandatum Lifella on Suomessa omat myyntikanavansa: yrityksiin erikoistuneet myyntiryhmät, varainhoitoasiakkaisiin keskittyneet varainhoitajat sekä olemassa olevan asiakaskannan hoitoon ja lisäpalveluihin keskittyvä asiakaspalvelu. Mandatum Lifen päätoimialueet ovat Suomi sekä Baltian maat.

Asiakkaiden palvelukokeman jatkuva kehittäminen on yksi yhtiön painopisteistä, ja entistä suurempi joukko Mandatum Lifen henkilöasiakkaita ja yritysten henkilöstöä saa palvelua myös digitaalisten kanavien kautta. Mandatum Life kehittää digitaalisia palveluitaan aktiivisesti, minkä ansiosta yhtiö voi palvella nykyisiä ja uusia asiakkaita entistä monipuolisemmin ja tehokkaammin.

Yritysten ja yrittäjien palvelu vahva strateginen painopiste

Yritysasiakkaat ovat Mandatum Lifen asiakasstrategian keskiössä ja yhtiön tavoitteena on vahvistaa asemaansa Suomen suurimpana henki- ja lisäeläkevakuuttajana yrityssegmentissä.

Mandatum Life tarjoaa yrityksille kattavasti henkilöstön palkitsemiseen liittyviä palveluita, kuten lisäeläkkeitä ja palkkiorahastoja, niihin liittyvää konsultointia sekä riskivakuutuksia. Yrittäjille Mandatum Life tarjoaa kattavia varautumisen ja vaurastumisen palveluja sekä henkilökohtaisesti että yrityksen kautta.

Mandatum Lifen näkemyksen mukaan henkilöstön työkyky ja motivaatio vaikuttavat merkittävästi yrityksen tulokseen. Palkitseminen on yksi olennainen keino konkretisoida yhteisiä tavoitteita ja seurata niitä. Mandatum Life arvioi myös, että suomalaisten tarve varautua eläkeajan toimeentuloon kasvaa entisestään tulevina vuosina.

Yritysten kautta vakuutetut ja palkitsemismallien piirissä olevat työntekijät luovat erinomaisen kohderyhmän Mandatum Lifen muille palveluille.

Monipuoliset varainhoidon palvelut

Yksityissijoittajat ja yritykset saavat Mandatum Lifesta monipuoliset varainhoidon ja sijoittamisen palvelut.

Mandatum-konserni tarjoaa oman sijoitusosaamisensa ja asemansa suursijoittajana kaikkien asiakkaidensa käyttöön. Mandatum-konsernin sijoitusratkaisuja hoitavat Mandatum Omaisuudenhoidon sijoittamisen ammattilaiset.

Mallia kutsutaan kanssasijoitusstrategiaksi, mikä tarkoittaa, että asiakkaat pääsevät Mandatum Lifen kautta sijoittamaan kohteisiin, jotka ovat osa konsernin menestyksekästä oman taseen sijoitustoimintaa.

Tällaiset kohteet ovat usein perinteisistä omaisuusluokista poikkeavia vaihtoehtoisia sijoituksia. Kanssasijoittaminen näkyy konkreettisesti sekä suorina sijoituskohteina että osana Mandatum Lifen asiakasmandaatteja, allokaatio- ja eläketuotteita. Kanssasijoittamisen piiriin pääsevät yksityiset varainhoitoasiakkaat ja yritykset, digitaalisen varainhoidon asiakkaat sekä muut sijoitussidonnaisissa palveluissa, esimerkiksi eläkevakuutuksissa olevat asiakkaat.

Laskuperustekorollisen vakuutuskannan hallinta

Mandatum Lifen laskuperustekorollisen vakuutuskannan osalta yhtiön strategia on ylläpitää vakavaraisuusasema riittävän vahvana, mikä mahdollistaa sijoitustoiminnassa pitkällä aikavälillä matalariskisiä korkoinstrumentteja korkeamman tuoton tavoittelun. Laskuperustekorkoisen kannan alenevaa trendiä pyritään vauhdittamaan aktiivisesti. Vakuutuskannan pieneminen ja Solvenssi II:n siirtymäsäännökset mahdollistivat yhtiölle tehokkaan pääomahallinnan myös tulevaisuudessa.

Mandatum Lifen tulos muodostuu kolmesta osa-alueesta: sijoitustoiminnan, riskiliikkeen ja kustannusliikkeen tuloksista. Kustannus- ja riskiliikkeen tuloksien osalta yhtiö tavoittelee kasvua sekä toimintaa tehostamalla että volyymejä kasvattamalla.

Mandatum Omaisuudenhoito (Mandatum Asset Management)

Mandatum Omaisuudenhoito on omaisuudenhoitoyhtiö, joka muodostetaan yhdistämällä Sampo-konsernin ja Mandatum Lifen sijoitustoiminnot.

Mandatum Omaisuudenhoito tekee rahastoliiketoimintaa sekä täyden valtakirjan ja konsultatiivista varainhoitoa ja omaisuudenhoitopalvelua Sampo-konsernille. Yhtiö hoitaa Sammon, Mandatumin ja Ifin varoja.  Mandatum Omaisuudenhoidon suoria asiakkaita ovat Sampo-konsernin lisäksi pohjoismaiset ja eurooppalaiset institutionaaliset ja UHNWI-asiakkaat (Ultra High Net Worth Individual). Muita asiakassegmenttejä palvelevat valikoidut jakeluverkostot.

Mandatum Omaisuudenhoito hyödyntää Sammon kokemusta yhtenä Pohjoismaiden menestyneimmistä instituutionaalisista sijoittajista ja yhdistää Mandatumin huippuluokan asiakasratkaisut ja Sammon sijoitusosaamisen kasvavaksi omaisuudenhoitoyhtiöksi.

Mandatum Omaisuudenhoito tarjoaa täyden valtakirjan varainhoitoa sekä konsultoivaa varainhoitoa ja hallinnoi erilaisia sijoitusstrategioita seuraavilla keskeisillä alueilla:

  • Korkosijoitukset: Korkosijoittajana Mandatum Omaisuudenhoito ei seuraa indeksejä. Se on edelläkävijä vipurahoituksen ja lainasijoitusten alueella erityisesti Pohjoismaissa ja yksityisissä lainoissa maailmanlaajuisesti. Korkosijoittaminen on aina muodostanut Sampo-konsernin sijoitussalkun kivijalan.
  • Vaihtoehtoiset sijoitukset: Mandatum Omaisuudenhoidon omaisuudenhoitajilla on yli 30 vuoden kokemus sijoittamisesta vaihtoehtoisiin sijoituskohteisiin sekä suoria sijoituksina omilla kotimarkkinoilla että maailmanlaajuisen rahastovalinnan kautta.
  • Osakevalinta: Sampo on aina uskonut osakevalintaan, ja sillä on vahva näyttö menestyksellisestä sijoittamisesta keskitettyyn yrityssalkkuun. Mandatum Omaisuudenhoidon toimintaan kuuluvat strategiset sijoitukset, aktiivinen omistajuus pk-yrityksissä ja kasvusijoitukset listaamattomiin yrityksiin.

Mandatum Asset Management hallinnoi aikanaa noin 24 miljardin euron varallisuutta ja työllistämään 100 sijoitusammattilaista.

Vastuullisuus osana liiketoimintaa

Hyvä hallinto on vastuullisuuden perusta. Lakien ja asetusten lisäksi jokaisen mandatumilaisen työtä ohjaavat Sampo-konsernin toimintaperiaatteet. Mandatumin vastuullisuus perustuu yhtiön toiminnan kulmakiviin: asiakkaiden taloudellisen hyvinvoinnin kasvattamiseen ja turvaamiseen sekä riskeiltä suojaamiseen. Konsernin keskeisimmät yritysvastuuteemat ovat vastuullinen sijoittaminen, vastuullisten henkilöstökäytäntöjen edistäminen työelämässä sekä niiden toteuttaminen Mandatumin omassa työyhteisössä. Mandatumissa on aina uskottu, että hyvä työntekijäkokemus tuottaa myös hyvää asiakaskokemusta.

Päivitetty 31.5.2021