Ihmiset ja yhteisöt

Sampo-konsernin henkilöstö tarjoaa yhtiön asiakkaille vakuutustuotteita ja -palveluja, jotka edistävät turvallisuutta ja vakautta yhteiskunnassa. Lisäksi yhtiö käy vuoropuhelua sidosryhmien kanssa ja tekee yhteistyötä paikallisten ja kansainvälisten organisaatioiden kanssa.

Sampo-konsernin toimintaperiaatteet ja yhtiökohtaiset politiikat määrittävät Sampo-konsernin suhdetta yhtiön henkilöstöön ja muihin sidosryhmiin. Sampo-konserni on sitoutunut huolehtimaan sovellettavan työlainsäädännön sekä ihmisoikeuksiin ja työvoimaan liittyvän lainsäädännön noudattamisesta.

Sampo-konserni pyrkii luomaan sitouttavan työympäristön, joka tukee luovuutta, innovaatiota ja hyvinvointia, edistää monimuotoisuutta, tasavertaisuutta ja osallisuutta sekä kannustaa työntekijöitä urapoluillaan. Kun työntekijät kokevat kuuluvansa organisaatioon, he pysyvät työpaikassaan todennäköisesti pidempään. Sampo-konserni panostaa myös pitkäjänteiseen ja inspiroivaan johtamiseen, joka kannustaa henkilöstöä kehittymään urallaan ja tukee osallistavaa ja avointa työympäristöä.  

Sampo-konserni haluaa vaikuttaa myönteisesti yhteisöihin, joissa se harjoittaa liiketoimintaa. Yhtiö haluaa keskustella sidosryhmiensä kanssa eri aiheista ja tarjota tukea mahdollisuuksien mukaan esimerkiksi tarjoamalla asiantuntemustaan ja aikaansa yhteisöjen käyttöön. Sidosryhmäyhteistyön tavoitteena on rakentaa luottamusta yhtiön ja sen sidosryhmien välille ja hakea yhteisiä etuja. 

Päivitetty