Photo: woman walking in the city

Vastuullinen liikkeenjohto ja liiketoimintakäytännöt

Sampo-konsernin hallinnointi perustuu ajatukseen, että konsernin emoyhtiö Sampo Oyj määrittelee tytäryhtiöilleen yleiset periaatteet, joiden mukaisesti emoyhtiö edellyttää tytäryhtiöiden harjoittavan liiketoimintaansa.

Sampo-konsernin yleiset periaatteet ohjaavat yhtiön toimintaa. Periaatteet esitetään konsernin toimintaperiaatteissa, riskienhallintaperiaatteissa, palkitsemisperiaatteissa ja compliance-periaatteissa, ja ne muodostavat Sampo-konsernin sisäisen hallinnointimallin ytimen. Sampo-konsernilla on lisäksi muita konsernitason politiikkoja ja ohjeita, jotka koskevat kaikkia konserniyhtiöitä. Periaatteet käydään läpi vuosittain ja hyväksytetään Sampo Oyj:n hallituksella.

Tytäryhtiöt suunnittelevat ja toteuttavat omaa toimintaansa ohjaavat ja säätelevät politiikkansa sekä hallinto- ja riskienhallintakehikkonsa konsernin yleisten periaatteiden pohjalta. Kukin konserniyhtiö vastaa periaatteiden noudattamisen seurannasta ja valvonnasta.

Päivitetty