Luonnon monimuotoisuus

Sampo-konserni pyrkii lisäämään tietoisuutta luonnon monimuotoisuudesta ja selvittämään, miten luonnon monimuotoisuus voidaan huomioida vakuutus- ja sijoitustoiminnassa.

 

Sampo-konsernin ilmastoa, luonnon monimuotoisuutta ja ympäristöä koskevat periaatteet on määritelty Sampo-konsernin toimintaperiaatteissa. Toimintaperiaatteet käydään läpi vuosittain ja hyväksytetään Sampo Oyj:n hallituksella. Lisäksi jokaisella konserniyhtiöllä on täydentäviä, omaan liiketoimintaansa liittyviä politiikkoja ja ohjeita.  

Sampo-konserni seuraa luonnon monimuotoisuuteen liittyvän sääntelyn, mittaustapojen ja työkalujen kehittymistä ja pyrkii kehittämään omaa sijoitusanalyysiaan ja vakuutustoimintaansa sen mukaisesti. Sampo-konserni tarkkailee myös Taskforce on Nature-related Financial Disclosures (TNFD) -viitekehyksen kehitystä ja yhtiön mahdollisuuksia raportoida sen mukaisesti.

Päivitetty