Vastuullinen yrityskulttuuri

Vahva yrityskulttuuri on välttämätöntä menestyksekkäälle liiketoiminnalle.

Sampo-konsernin yhtiöt pyrkivät luomaan sitouttavan työympäristön, joka tukee luovuutta ja innovaatiota, edistää sukupuolten tasa-arvoa, monimuotoisuutta ja osallisuutta sekä kannustaa työntekijöitä urapoluillaan. Vahva yrityskulttuuri voi houkutella ja sitouttaa osaavia työntekijöitä. Kun työntekijät kokevat kuuluvansa organisaatioon, he pysyvät työpaikassaan todennäköisesti pidempään. Tämä tarkoittaa yleensä pienempää vaihtuvuutta, vähemmän uusia työntekijöitä ja alhaisempia kustannuksia.

Sampo-konserni panostaa pitkäjänteiseen ja inspiroivaan johtamiseen, joka kannustaa henkilöstöä kehittymään urallaan ja tukee osallistavaa ja avointa työympäristöä. Työnantajana Sampo-konserni painottaa yhtiön perusarvoja, eli eettisyyttä, lojaaliutta, avoimuutta ja yrittäjyyttä.

Sampo-konsernin toimintaperiaatteet ja yhtiökohtaiset politiikat määrittävät konserniyhtiöiden suhdetta henkilöstöön tarkemmalla tasolla. Sampokonserni on sitoutunut huolehtimaan sovellettavan työlainsäädännön sekä ihmisoikeuksiin ja työvoimaan liittyvän lainsäädännön noudattamisesta. Konserni tarjoaa työympäristön, joka pyrkii tukemaan henkilöstön sitoutumista konserniyhtiöihin ja niiden toimintaan. Sampo-konserni haluaa myös tarjota monimuotoisen, tasavertaisen, miellyttävän ja avoimen työympäristön, joka edistää henkilöstön hyvinvointia ja sitoutumista.

Aiheeseen liittyvää tietoa:

Päivitetty