Vastuullinen yrityskulttuuri

Vahva yrityskulttuuri voi houkutella ja sitouttaa osaavia työntekijöitä. Tämä tarkoittaa yleensä pienempää vaihtuvuutta ja alhaisempia kustannuksia.

Sampo-konserni pyrkii luomaan sitouttavan työympäristön, joka tukee luovuutta, innovaatiota ja hyvinvointia, edistää monimuotoisuutta, tasavertaisuutta ja osallisuutta sekä kannustaa työntekijöitä urapoluillaan. Kun työntekijät kokevat kuuluvansa organisaatioon, he pysyvät työpaikassaan todennäköisesti pidempään. Sampo-konserni panostaa myös pitkäjänteiseen ja inspiroivaan johtamiseen, joka kannustaa henkilöstöä kehittymään urallaan ja tukee osallistavaa ja avointa työympäristöä.  

Sampo-konsernin toimintaperiaatteet ja yhtiökohtaiset politiikat määrittävät konserniyhtiöiden suhdetta henkilöstöön tarkemmalla tasolla. Sampo-konserni on sitoutunut huolehtimaan sovellettavan työlainsäädännön sekä ihmisoikeuksiin ja työvoimaan liittyvän lainsäädännön noudattamisesta. 

Päivitetty