Osakkeenomistajat

Sampo on yksi omistetuimmista osakkeista Nasdaq Helsingissä. Sammolla on myös rinnakkaislistaus Nasdaqin pörssissä Tukholmassa, jossa kaupankäynti tapahtuu ruotsalaisilla talletustodistuksilla (SDR, Swedish Depositary Receipts). Vuoden 2022 lopussa Sammolla oli yli 198 000 osakkeenomistajaa. Ulkomaiset ja hallintarekisteröidyt osakkeenomistajat omistivat noin 62 prosenttia osakkeista.