Osakkeenomistajat

Sampo on yksi omistetuimmista osakkeista Nasdaq Helsingissä. Sammolla on myös rinnakkaislistaus Nasdaqin pörssissä Tukholmassa, jossa kaupankäynti tapahtuu ruotsalaisilla talletustodistuksilla (SDR, Swedish Depositary Receipts). Vuoden 2022 lopussa Sammolla oli yli 198 000 osakkeenomistajaa, joista ulkomaisten ja hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien osuus oli 62 prosenttia.