Käytössäsi on vanha selainversio

Huomioithan, että sivusto ei välttämättä toimi oikein vanhentuneella selaimella. Suosittelemme selaimen päivittämistä tai toisen selaimen käyttämistä.

Tällä sivustolla käytetään evästeitä parhaan käyttäjäkokemuksen tarjoamiseksi. Jatkamalla sivuston selailua hyväksyt evästeiden käytön. Halutessasi voit muuttaa selaimesi asetuksia. Lisätietoja tietosuojailmoituksessamme.

Hyväksyn

IR-blogi

Miksi sijoittaa Sampoon?
IR-blogi esittelee Sampoa sijoituskohteena ja tarjoaa tietoa konsernin liiketoiminnoista ja markkinoista.

6.11.2019

Nordeaan liittyvät kertaerät painoivat tulosta

Sampo-konsernin tammi–syyskuun 2019 tulos ennen veroja oli 1 073 miljoonaa euroa, kun se vuosi sitten oli 1 643 miljoonaa. Kolmannella vuosineljänneksellä tulos ennen veroja laski 92 miljoonaan euroon vertailukauden 490 miljoonasta ja osakekohtaista tulosta kertyi vain 0,01 euroa (0,70).

Tulosta rasittivat suuret kertaluonteiset erät. Elokuussa Nordean osakkeiden muodossa jaettu ylimääräinen osinko aiheutti 155 miljoonan euron arvonalentumistappion. Lisäksi Nordea kirjasi kolmannella neljänneksellä kertaluonteisia tappioita yhteensä 1,3 miljardia, mikä painoi pankin tuloksen selvästi tappiolliseksi. Sammon osuus Nordean kolmannen neljänneksen nettotuloksesta oli -75 miljoonaa euroa.

Avainluvut, Milj. e. 1-9/
2019
1-9/
2018
Muutos, % 7-9/
2019
7-9/
2018
Muutos, %
Tulos ennen veroja 1 073 1 643 -35 92 490 -81
If 655 626 5 215 211 2
Topdanmark 180 170 6 34 65 -47
Osakkuusyhtiöt 164 535 -69 -72 138 -
Arvostustappio Nordean
osakkeiden jakamisesta osinkona
-155 - - -155 - -
Mandatum 212 385 -45 75 72 4
Omistusyhteisö (pl. osakkuusyhtiöt) 26 -42 - -6 4 -
Tilikauden tulos 848 1 397 -39 22 414 -95
      Muutos     Muutos
Tulos/osake, euroa 1,38 2,38 -1,00 0,01 0,70 -0,69
Tulos/osake, OCI:n perusteella, euroa 1,44 1,92 -0,48 -0,24 0,78 -1,02
Substanssi/osake, euroa* 18,90 20,60 -1,70 - - -
Keskimääräinen henkilöstömäärä, FTE 9 769 9 504 265 - - -
Konsernin vakavaraisuussuhde, %* 178 140 38 - - -
Oman pääoman tuotto, % 9,2 11,2 -2,0 - - -

* Vertailuajankohta 31.12.2018
Tiedot eivät ole tilintarkastettuja. Tuloslaskelmaeriä vertaillaan viime vuoden vastaavan ajankohdan lukuihin. Tase-erien vertailuajankohtana on vuoden 2018 lopun tilanne, jollei toisin ole ilmoitettu.

Sammon vakuutustoimintojen hyvä kehitys jatkui edelleen kolmannella neljänneksellä. Ifin tulos ennen veroja kasvoi tammi–syyskuussa 655 miljoonaan euroon (626) ja yhdistetty kulusuhde parani 84,3 prosenttiin (85,8).

Myös kasvu on jatkunut erittäin vahvana. Ifin maksutulo kasvoi tammi–syyskuussa 5,0 prosenttia paikallisissa valuutoissa mitattuna, kun vielä tammi–kesäkuussa kasvuvauhti oli 4,3 prosenttia. Maksutulo kasvoi kaikilla markkinoilla ja kaikilla liiketoiminta-alueilla. Maantieteellisesti voimakkainta kasvu oli Norjassa, jossa maksutulo kasvoi 9,1 prosenttia. Liiketoiminta-alueittain tarkasteltuna Suurasiakkaat-liiketoiminnan maksutulo kasvoi 13,9 prosenttia.

Sen sijaan Ifin sijoitusten nettotuotot laskivat tammi–syyskuussa 13 prosenttia ja kolmannella neljänneksellä 39 prosenttia, mikä kuvastaa vallitsevan sijoitusympäristön haastavuutta erityisesti korkomarkkinoilla.

Ohjeistus Ifin yhdistetyksi kulusuhteeksi vuodelle 2019 pysyi ennallaan 84 - 86 prosentissa.

Topdanmark ja Mandatum Life hyvässä vireessä

Topdanmarkin tulos ennen veroja oli tammi–syyskuussa 180 miljoonaa euroa, kun se vuosi sitten oli 170 miljoonaa. Kolmannella neljänneksellä tulos kuitenkin laski selvästi viime vuoden erittäin vahvasta vertailukaudesta. Tuloskehitystä painoivat muun muassa vertailukautta alhaisempi diskonttokorko ja sijoitustuottojen lasku. Yhdistetty kulusuhde oli tammi-syyskuussa 80,5 prosenttia (82,7).

Topdanmarkin maksutulo kasvoi tammi–syyskuussa vahinkovakuutusliiketoiminnassa 2,4 prosenttia ja henkivakuutusliiketoiminnassa 13,5 prosenttia.

Topdanmark myös päivitti vuoden 2019 tulosennustemalliaan. Malli ennakoi yhdistetyn kulusuhteen olevan 84 - 85 prosenttia (aiemmin 85 - 86) ilman run-off-eriä. Nettotuloksen malli ennakoi olevan 1,30 - 1,40 miljardia Tanskan kruunua (aiemmin 1,25 - 1,35).

Kolmannella neljänneksellä Topdanmark ja Nordea solmivat sopimuksen vahinkovakuutusten jakelusta. Sopimus astuu voimaan vuoden 2020 alussa. Uuden yhteistyösopimuksen uskotaan maksutulossa mitaten korvaavan vuodesta 2021 alkaen täysin yhteistyösopimuksen, joka Topdanmarkilla oli Danske Bankin kanssa kesäkuun loppuun 2019 asti.

Topdanmark esitteli myös uuden satovakuutuksen, joka korvaa jopa 80 prosenttia viljelijän normaalista sadosta, mikäli sato jää alle keskiarvon. Noin puolet Tanskan tiloista on valinnut vakuutusyhtiökseen Topdanmarkin, mikä tekee siitä maan suurimman maatalousvakuuttajan.

Mandatum Lifen tulos ennen veroja oli tammi–syyskuussa 212 miljoonaa euroa, kun se vuosi sitten oli 385 miljoonaa. Vertailukauden luku sisältää 197 miljoonan euron kertaerän liittyen Danske Bankin kanssa solmittuun jakelusopimukseen.

Mandatum Lifen maksutulo kasvoi 824 miljoonaan euroon (681), mistä 87 prosenttia kertyi sijoitussidonnaisista sopimuksista. Omalla vastuulla oleva sijoitusten nettotuotto vahvistui 280 miljoonaan euroon (196).

Vastuuvelka oli syyskuun lopussa 11,7 (11,2) miljardia euroa, josta sijoitussidonnaisen kannan osuus oli 7,8 miljardia. Sijoitussidonnainen kanta nousi korkeimmilleen koskaan. Korkeakorkoinen (4,5 % ja 3,5 %) laskuperustekanta jatkoi supistumistaan suunnitellusti. Kanta oli 2,2 miljardia euroa, mikä on 198 miljoonaa vähemmän kuin vuoden 2018 lopussa.

Syyskuussa Mandatum Life laski liikkeeseen 250 miljoonan euron suuruisen, vuonna 2049 erääntyvän hybridilainan ja sai Standard & Poor’silta luottoluokituksen A+.

Varainhoidon puolella Mandatum Lifen määrätietoinen työ vastuullisen sijoittamisen saralla on saanut kansainvälistä tunnustusta. Elokuussa Mandatum Lifen Varainhoito saavutti erinomaisen A+ yleisarvosanan (Strategy & Governance) vuoden 2019 UNPRI-arvioinnissa. Yksi neljännes kaikista YK:n vastuullisen sijoittamisen PRI-organisaation jäsenistä maailmanlaajuisesti saavuttaa tämän arvosanan.

Muutos näkemykseen odotettavista osingoista

Sammon johto tiedotti 24.10.2019 muuttavansa näkemystään odotettavista osingoista. Syynä muutokseen ovat Nordean uusi osinkopolitiikka ja linjaus vuoden 2019 osingosta sekä yhä vaikeutunut sijoitusympäristö korkomarkkinoilla.

Sammon johto aikoo ehdottaa hallitukselle, että vuodelta 2019 maksetaan osinkoa 2,10 - 2,30 euroa osakkeelta. Sammon hallitus tarkastelee yhtiön osinkopolitiikkaa helmikuun 2020 alussa.

Mirko Hurmerinta

Sijoittajasuhde- ja viestintäasiantuntija, Sampo Oyj