Käytössäsi on vanha selainversio

Huomioithan, että sivusto ei välttämättä toimi oikein vanhentuneella selaimella. Suosittelemme selaimen päivittämistä tai toisen selaimen käyttämistä.

Tällä sivustolla käytetään evästeitä parhaan käyttäjäkokemuksen tarjoamiseksi. Jatkamalla sivuston selailua hyväksyt evästeiden käytön. Halutessasi voit muuttaa selaimesi asetuksia. Lisätietoja tietosuojailmoituksessamme.

Hyväksyn

IR-blogi

Miksi sijoittaa Sampoon?
IR-blogi esittelee Sampoa sijoituskohteena ja tarjoaa tietoa konsernin liiketoiminnoista ja markkinoista.

6.5.2020

Poikkeuksellinen Q1

Vuoden 2020 ensimmäinen neljännes jää historiankirjoihin hyvin poikkeuksellisena ajanjaksona, jona koko maailma koki voimakkaan äkkijarrutuksen. Koronaviruspandemia (COVID-19) ja sen leviämisen hidastamiseksi toteutetut massiiviset rajoitustoimenpiteet ovat vaikuttaneet suoraan tai välillisesti jokaisen elämään.

Sampo-konserniin koronavirus on vaikuttanut eniten sijoitusten kautta. Rahoitusmarkkinoilla koettiin maaliskuussa ennennäkemätön myrsky, joka kuritti konsernin sijoitustuottoja. Markkinaheilunnan voimakkuutta kuvaa se, että konsernin markkina-arvojen muutokset huomioiva laaja tulos painui tammi-maaliskuussa 954 miljoonaa euroa tappiolliseksi, kun se vuosi sitten oli 561 miljoonaa euroa voitollinen. Sammon osakekohtainen substanssi puolestaan laski 15,36 euroon vuoden lopun 20,71 eurosta. Ensimmäisen neljänneksen jälkeen markkinat ovat jonkin verran elpyneet nostaen myös Sammon avainlukuja.

Sammon vakuutusliiketoimintoihin koronavirus on vaikuttanut lyhyellä aikavälillä sekä negatiivisesti että positiivisesti. Esimerkiksi If vastaanotti tammi-maaliskuussa noin 26 000 vahinkoilmoitusta, joista valtaosa liittyi matkavakuutuksiin. Huhtikuun loppuun mennessä lukema oli noussut jo lähes 48 000 ilmoitukseen. Sen sijaan moottoriajoneuvovakuuttamisen puolella rajoitusten vuoksi voimakkaasti vähentynyt liikenne on luonnollisesti laskenut vahinkojen määrää.

Kokonaisuudessaan koronaviruksen vaikutukset Sampo-konsernin vakuutusliiketoimintaan jäivät alkuvuonna vähäisiksi. On kuitenkin selvää, että pitkittyessään kriisi vaikuttaa talouden aktiviteettiin ja myös vakuutusyhtiöiden liiketoimintaan.

Suurin osa konsernin yli 10 000 ammattilaisen henkilöstöstä on työskennellyt viime viikot kotoa käsin, mikä on vaatinut sopeutumista. Tästä huolimatta tytäryhtiömme ovat pystyneet palvelemaan asiakkaitamme lähes normaalisti koko koronakriisin ajan, mistä olemme saaneet myös runsaasti positiivista palautetta.

Koronaviruksen vaikutuksia Sampo-konsernin toimintoihin on kuvattu osavuosiraportissa.

Avainluvut, Milj. e. 1-3/2020 1-3/2019 Muutos, %
Tulos ennen veroja 162 475 -66
If 129 198 -35
Topdanmark -13 92 -
Osakkuusyhtiöt 86 83 3
Mandatum -16 72 -
Omistusyhteisö (pl. osakkuusyhtiöt) -24 29 -
Tilikauden tulos 139 398 -65
      Muutos
Tulos/osake, euroa 0,26 0,64 -0,38
Tulos/osake markkina-arvoin, euroa -1,71 0,94 -2,65
Substanssi/osake, euroa* 15,36 20,71 -5,35
Keskimääräinen henkilöstömäärä, FTE 10 303 9 670 633
Konsernin vakavaraisuussuhde, %* 179 167 12
Oman pääoman tuotto, % -33,2 16,5 -49,7
* Vertailuajankohta 31.12.2019      

 Tiedot eivät ole tilintarkastettuja. Tuloslaskelmaeriä vertaillaan viime vuoden vastaavan ajankohdan lukuihin. Tase-erien vertailuajankohtana on vuoden 2019 lopun tilanne, jollei toisin ole ilmoitettu.

Sampo-konsernin tulos ennen veroja laski tammi-maaliskuussa 162 miljoonaan euroon (475) ja osakekohtainen tulos 0,26 euroon (0,64). Tulokseen ennen veroja sisältyi sijoitusten arvonalentumisia lähes 200 miljoonaa euroa.

Ifin tulos ennen veroja laski 129 miljoonaan euroon (198) heikkojen sijoitustuottojen painamina. Vakuutusteknisesti ensimmäinen vuosineljännes sujui kuitenkin erinomaisesti. Vakuutustekninen tulos vahvistui 180 miljoonaan euroon (147) ja yhdistetty kulusuhde oli ensimmäisellä neljänneksellä ennätyksellisen vahva, 83,7 prosenttia (86,5).

Myös maksutulon kasvu jatkui ensimmäisellä neljänneksellä vahvana. Paikallisissa valuutoissa kasvua kertyi 7,0 prosenttia, kun vuosi sitten kasvu oli 3,9 prosenttia. Maksutulo kasvoi kaikilla markkinoilla ja kaikilla liiketoiminta-alueilla. Erityisen vahvaa kasvu oli Tanskassa ja Norjassa.

Topdanmarkin tulos ennen veroja oli -13 miljoonaa euroa (92) ja yhdistetty kulusuhde 88,7 prosenttia (78,2).

Tulosta painoivat heikkojen sijoitustuottojen lisäksi alhaisemmat run-off-tuotot, koronaviruksen myötä kasvaneet vahingot sekä normaalia suuremmat säähän liittyvät vahingot.

Mandatum Lifen tulos ennen veroja oli tammi-maaliskuussa -16 miljoonaa euroa (72) heikoista sijoitustuotoista johtuen.

Mandatum Lifen maksutulo kasvoi vahvan tammi-helmikuun ansiosta 287 miljoonaan euroon (238), vaikka maaliskuussa maksutulo kääntyikin laskuun.

Markkinaheilunta painoi Mandatum Lifen vastuuvelkaa, joka laski 11,0 miljardiin euroon vuoden 2019 lopun 12,0 miljardista. Sijoitussidonnainen vastuuvelka oli 7,2 miljardia (8,1). Korkeisiin korkoihin (3,5 % ja 4,5 %) sidottu laskuperustekorkoinen kanta supistui edelleen suunnitellusti laskien ensimmäisen neljänneksen aikana 65 miljoonalla eurolla 2,1 miljardiin euroon.

Sammon osuus Nordean nettotuloksesta oli 84 miljoonaa euroa. Voimakkaasti muuttuneesta markkinatilanteesta huolimatta Nordean liiketoiminta kehittyi edelleen oikeaan suuntaan ja kohti vuodelle 2022 asetettuja tavoitteita.

Sampo ohjeistaa vakuutustoimintojensa raportoivan hyvän vakuutusteknisen tuloksen vuonna 2020. Sijoitustoiminnan tuloksiin liittyy tällä hetkellä tavallista enemmän epävarmuutta. Markkina-arvoiset tulokset ovat kuitenkin varsinkin henkivakuutustoiminnassa vahvasti sidoksissa pääomamarkkinoiden kehitykseen.

Ifin yhdistetyn kulusuhteen odotetaan olevan 84 – 87 prosenttia vuonna 2020. Aiempi, helmikuussa annettu ohjeistus oli 85 – 89 prosenttia.


Uusi osinkoehdotus 1,50 euroa osakkeelta

Sammon hallitus päätti tänään peruuttaa aiemman ehdotuksensa 2,20 euron osakekohtaisesta osingosta ja ehdottaa nyt 1,50 euron osinkoa per osake. Kokonaisuudessaan osinkoa ehdotetaan jaettavan noin 833 miljoonaa euroa.

Päätökseen vaikuttivat kasvanut epävarmuus rahoitusmarkkinoilla sekä muutokset Sammon sisäisissä osingoissa. Sampo on saanut tänä vuonna sisäisiä osinkoja ainoastaan Topdanmarkilta, 48 miljoonaa euroa. Normaalitilanteessa sisäisten osinkojen olisi odotettu olevan tässä vaiheessa 568 miljoonaa euroa.

Mandatum Life päätti, ettei se maksa 150 miljoonan euron osinkoa, joka oli suunniteltu maksettavaksi maaliskuussa. Nordea puolestaan aikoo EKP:n suosituksen mukaisesti pidättäytyä osingonmaksusta 1.10.2020 saakka. Topdanmark jakoi osingostaan puolet ja jätti puolet hallituksen päätettäväksi, kun tilanne on selkeämpi. If jakaa osinkonsa tavallisesti vuoden lopulla.

Sammon hallitus on osinkoehdotuksessaan huomioinut valvontaviranomaisten viimeaikaiset kannanotot. Hallituksen näkemys on, ettei osinkoehdotus vaaranna yhtiön toiminta- tai maksukykyä vakuutusasiakkaiden suuntaan.

Uuden osinkoehdotuksen myötä Sammon vakavaraisuus paranee selvästi. Alustavien lukujen perusteella konsernin vakavaraisuussuhde oli huhtikuun 2020 lopussa 187 prosenttia. Aiemmalla osinkoehdotuksella vakavaraisuussuhde olisi ollut 178 prosenttia.

Ehdotetun osingon irtoamispäivä on 3.6.2020 ja maksupäivä 11.6.2020.


Sammon historian tylsin yhtiökokous – ja tällä kertaa hyvä niin

Sammon yhtiökokous on perinteisesti ollut erityisesti yksityissijoittajien keskuudessa suosittu, mistä olemme vilpittömän iloisia. On ilahduttavaa, että niin moni osakkeenomistajistamme pitää yhtiökokousta mielenkiintoisena ja osallistumisen arvoisena tilaisuutena. Valitettavasti tänä vuonna yhtiökokous poikkeaa aiemmista lähes kaikin tavoin.

Vallitsevasta koronaviruspandemiasta johtuen eduskunta hyväksyi 24.4.2020 väliaikaisen lain, joka mahdollistaa yhtiökokouksen järjestämisen ilman osakkeenomistajien läsnäoloa. Lain tarkoituksena on antaa yhtiölle mahdollisuus järjestää päätösvaltainen yhtiökokous samalla noudattaen vallitsevia kokoontumisrajoituksia ja muita suosituksia tartuntariskien minimoimiseksi.

Sammon on hallitus on tänään päättänyt, että yhtiökokous järjestetään 2.6.2020 väliaikaisen lain mukaisella kaavalla ainoastaan etäkokouksena. Toisin sanoen luvassa on Sammon historian tylsin yhtiökokous – ja konsernin henkilöstön, osakkeenomistajien ja muiden sidosryhmien terveyden kannalta ihan hyvä niin.


Yhtiökokous 2020 Q&A

Milloin ja missä yhtiökokous fyysisesti järjestetään?

Yhtiökokous järjestetään 2.6.2020 klo 14.00 Sammon pääkonttorilla, Helsingissä.

Miksi yhtiökokous järjestetään etäkokouksena?

Yhtiökokous järjestetään etäkokouksena koronaviruksen leviämisen estämiseksi ja Sammon osakkeenomistajien, henkilöstön ja muiden sidosryhmien terveyden ja turvallisuuden varmistamiseksi.

Onko yhtiökokouksen järjestäminen pelkkänä etäkokouksena laillista?

Kyllä on. Poikkeukselliset järjestelyt perustuvat eduskunnan 24.4.2020 hyväksymään väliaikaiseen lakiin.

Voinko osallistua yhtiökokoukseen paikan päällä?

Et voi. Se on sinun ja muiden turvallisuuden parhaaksi.

Pitävätkö hallituksen tai johdon jäsenet yhtiökokouksessa puheenvuoroja?

Hallituksen puheenjohtaja Björn Wahlroosin etukäteen kuvattu puheenvuoro julkaistaan yhtiökokouspäivänä osoitteessa www.sampo.com/yhtiokokous.

Osallistuvatko Sammon hallituksen tai johdon jäsenet yhtiökokoukseen paikan päällä?

Eivät osallistu. Useat hallituksen ja johdon jäsenistä asuvat ulkomailla ja heidän matkustamisensa Suomeen olisi vallitsevissa poikkeusolosuhteissa erittäin vaikeaa.

Ketkä ovat fyysisesti paikalla yhtiökokouksessa?

Yhtiökokouksessa ovat fyysisesti paikalla ainoastaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja pöytäkirjantarkastaja.

Voiko yhtiökokousta seurata videoyhteyden kautta?

Ei voi. Yhtiökokouspaikalla ei tapahdu mitään niin mielenkiintoista.

Mitä fyysisellä yhtiökokouspaikalla varsinaisesti tapahtuu?

Koska kaikista asialistan kohdista on äänestetty ennakkoon eikä puheenvuoroja pidetä, on yhtiökokous enemmänkin muodollisuus kuin kokous sanan varsinaisessa merkityksessä. Paikan päällä todetaan yhtiökokouksen laillisuus, tarkistetaan äänestystulokset ja allekirjoitetaan kokouspöytäkirja.

Voinko käyttää äänioikeuttani?

Kyllä voit. Osakkeenomistajat voivat äänestää ennakkoon tai käyttää asiamiespalvelua. Ennakkoäänestys alkaa 12.5.2020 klo 10.00. Tarkemmat ohjeet löytyvät yhtiökokouskutsusta.

Voinko tehdä vastaehdotuksia?

Osakkeenomistajat, jotka omistavat vähintään yhden sadasosan Sammon osakkeista (eli vähintään 5 553 519 osaketta), ovat oikeutettuja tekemään vastaehdotuksia asialistalla oleviin päätösehdotuksiin. Tarkemmat ohjeet löytyvät yhtiökokouskutsusta.

Voinko esittää kysymyksiä?

Kyllä voit. Osakkeenomistajat voivat esittää kysymyksiä yhtiökokouksen aiheisiin ennakkoon 18.5.2020 klo 14.00 saakka. Kysymyksiä voi lähettää sähköpostitse osoitteeseen agm@sampo.fi tai postitse osoitteeseen Sampo Oyj, Fabianinkatu 27, 00100 Helsinki. Kysymykset ja vastaukset julkaistaan viimeistään 22.5.2020 osoitteessa www.sampo.com/yhtiokokous.

Mikä on osingon irtoamispäivä ja milloin osinko maksetaan?

Osingon irtoamispäivä on 3.6.2020 ja osinko maksetaan 11.6.2020.

Milloin minun täytyy omistaa osake ollakseni oikeutettu osinkoon?

Osinkoon on oikeutettu osakkeenomistaja, joka omistaa osakkeen yhtiökokouspäivänä eli 2.6.2020.

Mirko Hurmerinta

Sijoittajasuhde- ja viestintäasiantuntija, Sampo Oyj