Sammon koko Nordea-omistuksen myynti – Q&A

Mirko Hurmerinta

Tässä blogikirjoituksessa käsittelemme kysymyksiä tänään tiedotettuun Sammon koko Nordea-omistuksen myyntiin liittyen.

Tiedote

Miksi alun perin ilmoitetun 100 miljoonan osakkeen sijaan päätittekin myydä koko omistuksenne?

Markkinakysyntä oli vahvaa ja tarjosi mahdollisuuden vähentää omistuksemme nollaan, mikä on linjassa vahinkovakuutusliiketoimintaan keskittyvän strategiamme kanssa.

Koko jäljellä ollut omistus oli 200 miljoonaa osaketta. Tarkoittaako tämä sitä, että Sampo oli jo myynyt noin 46 miljoonaa osaketta vuoden 2021 lopun ja lopullisen myynnin välisenä aikana?

Kyllä. Myimme avoimilla markkinoilla noin 19 miljoona osaketta ensimmäisellä vuosineljänneksellä ja 27 miljoonaa osaketta huhtikuussa.

Sammon johto aikoo ehdottaa uuden omien osakkeiden takaisinosto-ohjelman käynnistämistä yhtiökokouksen jälkeen. Mikä ohjelman koko tulee olemaan?

Nykyinen, maaliskuussa käynnistetty 250 miljoonan euron osto-ohjelma on edelleen käynnissä ja päättyy viimeistään 17.5.2022. Uuden ohjelman yksityiskohdista tiedotetaan, kun nykyinen ohjelma on saatu päätökseen.

Miten myynti vaikuttaa Sampo-konsernin vakavaraisuuteen?

Koko Nordea-omistuksen myynnillä, mukaan lukien alkuvuonna myydyt osakkeet, on noin 30 prosenttiyksikön positiivinen vaikutus konsernin Solvenssi II -vakavaraisuussuhteeseen.

Miten myynti vaikuttaa Sampo-konsernin velkaisuusasteeseen?

Vaikutus ei ole merkittävä, mutta hieman positiivinen kuitenkin.

Täytyykö osa myyntituloista käyttää velkaisuusasteen laskemiseen?

Ei, emme tarvitse rahoja velkaisuuden laskemiseen. Varat siihen tarkoitukseen oli varmistettu jo vuonna 2021 toteutetuilla myynneillä.

Photo: Mirko Hurmerinta, Sampo
Mirko HurmerintaSijoittajasuhdepäällikkö, Sampo Oyj