Käytössäsi on vanha selainversio

Huomioithan, että sivusto ei välttämättä toimi oikein vanhentuneella selaimella. Suosittelemme selaimen päivittämistä tai toisen selaimen käyttämistä.

Tällä sivustolla käytetään evästeitä parhaan käyttäjäkokemuksen tarjoamiseksi. Jatkamalla sivuston selailua hyväksyt evästeiden käytön. Halutessasi voit muuttaa selaimesi asetuksia. Lisätietoja tietosuojailmoituksessamme.

Hyväksyn

IR-blogi

Miksi sijoittaa Sampoon?
IR-blogi esittelee Sampoa sijoituskohteena ja tarjoaa tietoa konsernin liiketoiminnoista ja markkinoista.

11.2.2021

Tulos 2020 – Q&A

Sammon vuosi 2020 sujui haastavista olosuhteista huolimatta hyvin. Konsernin suurin tytäryhtiö If raportoi historiansa parhaan vakuutusteknisen tuloksen, minkä lisäksi pääomamarkkinoiden nopea toipuminen alkuvuoden myllerryksen jälkeen tuki sijoitustuottoja.

Konsernin tulos ennen veroja laski 380 miljoonaan euroon edellisvuoden 1 541 miljoonasta. Raportoitua tulosta rasittivat vuoden viimeisellä neljänneksellä Nordean osakkeiden myynnistä aiheutunut 262 miljoonan euron tappio sekä jäljellä olevaan Nordea-omistukseen kirjattu 899 miljoonan euron suuruinen arvonalentumistappio. Ilman näitä eriä tulos ennen veroja olisi ollut lähes edellisvuoden tasolla.

Lue lisää Sammon tammi-joulukuun 2020 tuloksesta

Avainluvut, Milj. e. 2020 2019 Muutos, % 10-12/
2020
10-12/
2019
Muutos, %
Tulos ennen veroja* 380 1 541 -75 -675 468 -
If 901 884 2 285 228 25
Topdanmark 167 238 -30 82 58 41
Hastings -16 - - -16 - -
Osakkuusyhtiöt* -722 298 - -1 030 143 -
Mandatum 154 280 -45 54 68 -20
Omistusyhteisö (pl. osakkuusyhtiöt) -103 -4 - -50 -29 69
Tilikauden tulos 112 1 237 -91 -769 389 -
      Muutos     Muutos
Tulos/osake, euroa 0,07 2,04 -1,97 -1,44 0,66 -2,10
Tulos/osake ilman satunnaisia eriä 2,16 2,31 -0,15 - - -
Tulos/osake markkina-arvoin, euroa 0,65 2,63 -1,88 -0,47 1,19 -1,63
Substanssi/osake, euroa 19,82 20,71 -0,89 - - -
Keskimääräinen henkilöstömäärä, FTE 13 227 9 813 3 414 - - -
Konsernin vakavaraisuussuhde, % 176 174 2 - - -
Oman pääoman tuotto, % 3,1 12,0 -8,9 - - -

* Vuoden 2020 lukuun sisältyvät marraskuussa 2020 toteutuneeseen Nordean osakkeiden myyntiin liittyvä kirjanpidollinen tappio ja konsernin vuoden 2020 tilinpäätöksessä Nordea-omistuksen kirjanpitoarvoon tehty arvonalentumistappio, yhteensä 1 161 miljoonaa euroa. Vertailuajankohtaan sisältyy Nordean osakkeisiin liittyvä 155 miljoonan suuruinen arvostustappio.

Luvut eivät ole tilintarkastettuja.


Miksi Sampo teki arvonalentumistappion Nordean kirjanpitoarvoon?

Nordea on Sammon osakkuusyhtiö ja sen kulloinenkin kirjanpitoarvo lasketaan pääomaosuusmenetelmällä. Yksinkertaistaen, Nordean kvartaaleittain raportoimasta tuloksesta kirjattava Sammon tulososuus nostaa kirjanpitoarvoa ja yhtiön jakamat osingot laskevat sitä. Lisäksi kirjanpitoarvoa korjataan tietyillä enemmän teknisillä erillä kuten liikearvon poistoilla ja osuudella Nordean laajasta tuloksesta.

Kirjanpitoarvoa testataan säännöllisesti ja sitä verrataan sijoituksesta kerrytettävissä olevaan rahamäärään, joka määritellään käyttäen diskontattua rahavirtamallia, jossa rahavirrat pohjautuvat saatavaan julkiseen informaatioon Nordeasta. Viimeisimmässä testauksessa saadun käyttöarvon perusteella kerrytettävissä oleva rahamäärä oli 7,50 euroa osakkeelta.

Nordean markkina-arvo on pitkään alittanut arvon, jolla Nordean osakkeet on kirjattu konsernin taseeseen. Näin ollen Sammon hallitus päätti käyttää johdon harkintaa ja kirjata arvonalentumistappion, jossa Nordean 31.12.2020 mukainen konsernin kirjanpitoarvo alennettiin 8,90 eurosta 7,50 euroon.

Arvonalentumistappiolla oli 899 miljoonan euron negatiivinen vaikutus Sammon viimeisen neljänneksen tulokseen.

Nordea.jpg

Kuva Supplementary Financial Information -esityksestä.


Vaikuttaako arvonalentumistappio Sammon vakavaraisuus- tai NAV-laskelmiin?

Ei vaikuta, sillä molemmissa laskelmissa käytetään Nordean markkina-arvoa. Arvonalentumistappio ei myöskään vaikuta Sammon käytettävissä oleviin rahavaroihin, eikä näin ollen myöskään osingonmaksukykyyn.


Vaikuttaako arvonalentumistappio Sammon suunnitelmiin Nordean suhteen?

Ei vaikuta. Vaikka sääntelyyn ja makrotalouteen liittyvät epävarmuustekijät ovat painaneet Nordean osakekurssia, on yhtiö jatkanut myönteistä kehitystään. Sampo luottaa edelleen siihen, että Nordean vuodelle 2022 asettamien tavoitteiden saavuttaminen etenee hyvin, mutta konserni tarkastelee vaihtoehtoja vähentääkseen ajan mittaan osallisuuttaan pankkitoimintaan.


Miten koronavirustilanne vaikutti konsernin liiketoimintoihin vuoden viimeisellä neljänneksellä?

Valtaosa emoyhtiö Sampo Oyj:n sekä tytäryhtiöiden työntekijöistä on edelleen työskennellyt etänä. Tästä huolimatta konserniyhtiöt ovat pystyneet palvelemaan asiakkaitaan normaalisti.

Erilaiset rajoitustoimet ja yleinen aktiviteetin lasku vaikuttivat edelleen laskevasti vahinkojen määrään erityisesti moottoriajoneuvopuolella, mikä on tukenut vakuutusteknistä kannattavuutta. Koronavirustilanteen positiivisen vaikutuksen Ifin yhdistettyyn kulusuhteeseen arvioidaan olleen viimeisellä neljänneksellä noin 4 prosenttiyksikköä ja koko vuonna noin 3 prosenttiyksikköä.

Osin koronavirustilanteen positiivisista vaikutuksista johtuen If raportoi historiansa vahvimman yhdistetyn kulusuhteen. Se oli viimeisellä neljänneksellä 81,3 prosenttia ja koko vuonna 82,1 prosenttia.


Miten Ifin vakuutustekninen kannattavuus kehittyi liiketoiminta-alueittain ja markkinoittain?

Maantieteellisesti Ifin yhdistetty kulusuhde parani kaikilla markkinoilla paitsi Suomessa, jossa If laski diskonttokorkoa kolmannella neljänneksellä. Vahvinta kehitys oli Ifin suurimmalla markkina-alueella Ruotsissa, jossa yhdistetty kulusuhde laski 72,3 prosenttiin (76,5 prosenttia) vuonna 2020.

If_keyfig1.jpg

Kuva Supplementary Financial Information -esityksestä.

Liiketoiminta-alueittain yhdistetty kulusuhde heikkeni ainoastaan Suurasiakkaissa, jossa suurvahinkoja sattui vuonna 2020 odotettua enemmän. Suurimmalla liiketoiminta-alueella, Henkilöasiakkaissa kannattavuuskehitys oli erinomaista vahinkojen vähennyttyä koronavirustilanteen vuoksi.

If_keyfig2.jpg

Kuva Supplementary Financial Information -esityksestä.


Miten Ifin maksutulo kehittyi vuonna 2020?

Ifin kasvu oli vahvaa vuonna 2020, mutta tasaantui hieman vuoden loppua kohden. Paikallisissa valuutoissa laskettuna Ifin maksutulo kasvoi 4,7 prosenttia vuonna 2020. Maantieteellisesti kasvu oli vahvinta Tanskassa, jossa If keskittyy pääasiassa suurempiin yritysasiakkaisiin.

If_GWP.jpg

Kuva Supplementary Financial Information -esityksestä.

Ifin asiakaspysyvyys säilyi korkeana ja vakaana kaikilla liiketoiminta-alueilla. Suurimmalla liiketoiminta-alueella, Henkilöasiakkaissa asiakasmäärä kasvoi kolmatta vuotta peräjälkeen ja oli vuoden lopussa noin 3 142 000 asiakasta.


Miten Gjerdrumissa, Norjassa vuoden lopulla sattunut maanvyöry vaikutti Ifin tulokseen?

Norjan traaginen maanvyöry luokiteltiin luonnonkatastrofiksi ja sen aiheuttamat vahingot korvataan kansallisesta luonnonkatastrofirahastosta (Natural Perils Pool), jonka vastuut jakautuvat Norjassa toimivien vahinkovakuuttajien kesken suhteessa niiden markkinaosuuksiin. If kirjasi maanvyörystä 18 miljoonan euron korvauskulut vuoden viimeiselle neljännekselle.


Miten pääomamarkkinoilla jatkunut hyvä vire on vaikuttanut konsernin sijoitustuottoihin?

Sekä Ifin että Mandatum Lifen sijoitustuotot ovat kehittyneet hyvin viime kevään markkinamyllerryksen jälkeen ja erityisesti vuoden viimeinen neljännes oli vahva. Koko vuoden lukuihin vaikuttivat kuitenkin edelleen tammi-maaliskuussa kirjatut 191 miljoonan euron arvonalentumistappiot (If 94 miljoonaa, Mandatum Life 61 miljoonaa ja Sampo Oyj 36 miljoonaa euroa).

Vuoden viimeisellä neljänneksellä Ifin sijoitusten nettotuotot olivat 76 miljoonaa euroa (71). Mandatum Lifen, jolla on selvästi Ifiä suurempi osakepaino, sijoitusten nettotuotot ilman sijoitussidonnaisiin vakuutuksiin liittyviä tuottoja olivat 108 miljoonaa euroa (78). Sijoitustuottoja tarkastellessa on hyvä huomioida, että niissä näkyvät vain realisoidut voitot. Markkina-arvojen muutokset sen sijaan näkyvät konsernin laajassa tuloksessa.

Pääomamarkkinoiden vahvan vireen myötä myös Mandatum Lifen sijoitussidonnainen vastuuvelka nousi kaikkien aikojen ennätykseen ja oli vuoden lopussa 8,8 miljardia euroa (8,1). Korkeisiin korkoihin (3,5 % ja 4,5 %) sidottu laskuperusteinen kanta puolestaan jatkoi kutistumistaan ja laski vuoden aikana 268 miljoonalla eurolla 1,9 miljardiin.


Miksi Mandatum Lifen tulos ennen veroja laski viimeisellä neljänneksellä, vaikka sijoitukset tuottivat erittäin hyvin?

Mandatum Life on varautunut korkotason pysymiseen alhaisena ja edelleen vahvistanut vastuuvelkaansa. Vuoden viimeisellä neljänneksellä Mandatum Life laski diskonttokorkonsa 0,25 prosenttiin vuosille 2022 ja 2023. Tällä oli 77 miljoonan euron negatiivinen vaikutus tulokseen.


Miten Hastingsin viimeinen vuosineljännes sujui?

Hastings konsolidoitiin Sammon tytäryhtiöksi marraskuun puolivälissä, joten konsernin tuloslaskelmassa on raportoitu vain viimeisen kuuden viikon luvut. Lisäksi näihin lukuihin sisältyy joukko Hastings-kauppaan ja pörssistä poistamiseen liittyviä satunnaisia eriä. Näin ollen raportoidut luvut eivät anna todenmukaista kuvaa Hastingsin operatiivisesta kehityksestä.

Yleisesti ottaen Hastingsin vuosi 2020 ja viimeinen neljännes sujuivat haastavista olosuhteista huolimatta hyvin ja yhtiön asiakasmäärä on jatkanut tasaisessa kasvussa. Hastingsin liiketoimintaa esitellään tarkemmin Sammon pääomamarkkinapäivässä 24.2.2021.


Nordea on EKP:n suositusten mukaisesti lykännyt osingonmaksuaan. Onko hallituksen yhtiökokoukselle ehdottama 1,70 euron osakekohtainen osinko tukevalla pohjalla?

Kyllä on, sillä se rahoitetaan lähes kokonaan vakuutusliiketoiminnoista saatavilla sisäisillä osingoilla.

Sampo sai viimeisellä neljänneksellä Ifiltä osinkoa noin 600 miljoonaa euroa, Mandatum Lifen odotetaan maksavan keväällä osinkoa 200 miljoonaa euroa ja Topdanmarkin 113 miljoonaa euroa. Näiden sisäisten osinkojen yhteissumma on yli 1,6 euroa per osake. Lisäksi marraskuussa toteutetun Nordea-osakemyynnin myötä Sammon likviditeetti on vahvalla tasolla.

Osinko.jpg

Kuva Supplementary Financial Information -esityksestä.

Osinkoehdotus vastaa 79 prosenttia konsernin nettotuloksesta ilman Nordeaan liittyviä satunnaisia eriä (2,16 euroa osakkeelta) ja on näin ollen linjassa Sammon osinkopolitiikan kanssa (vähintään 70 prosenttia nettotuloksesta ilman satunnaisia eriä).


Sijoitusyhtiö Elliott on julkisuudessa esittänyt näkemyksiään Sammon strategiasta. Miten kommentoitte näitä näkemyksiä?

Sammon strategia on aiheena 24.2.2021 järjestettävässä pääomamarkkinapäivässä.

Arvostamme sijoittajien selkeää ja rehellistä palautetta. Elliott on sijoittaja, joka kertoo näkemyksistään myös julkisesti.

Mirko Hurmerinta

Sijoittajasuhde- ja viestintäasiantuntija, Sampo Oyj