Käytössäsi on vanha selainversio

Huomioithan, että sivusto ei välttämättä toimi oikein vanhentuneella selaimella. Suosittelemme selaimen päivittämistä tai toisen selaimen käyttämistä.

Tällä sivustolla käytetään evästeitä parhaan käyttäjäkokemuksen tarjoamiseksi. Jatkamalla sivuston selailua hyväksyt evästeiden käytön. Halutessasi voit muuttaa selaimesi asetuksia. Lisätietoja tietosuojailmoituksessamme.

Hyväksyn

IR-blogi

Miksi sijoittaa Sampoon?
IR-blogi esittelee Sampoa sijoituskohteena ja tarjoaa tietoa konsernin liiketoiminnoista ja markkinoista.

8.5.2019

Vakuutusliiketoiminta kompensoi Nordean vaisua kehitystä

Vuoden ensimmäinen neljännes oli Sampo-konsernin liiketoiminnoille hyvä. Konsernin tulos ennen veroja kasvoi 7 prosenttia 475 miljoonaan euroon viime vuoden vastaavan jakson 445 miljoonasta.

Taloustilanne on pysynyt Sammon kotimarkkinoilla varovaisen positiivisena mahdollistaen suotuisan toimintaympäristön. Lisäksi osakemarkkinat ovat toipuneet vauhdilla viime vuoden lopun voimakkaasta pudotuksesta, mikä on tukenut sijoitustuottojamme. Markkina-arvojen muutokset huomioiva laaja tulos vahvistuikin 561 miljoonaan euroon viime vuoden 108 miljoonasta eurosta.  

Sen sijaan korot ovat pysyneet matalalla ja lähivuosien korkonäkymiä on laskettu monin paikoin. Tämä hankaloittaa edelleen hyvien sijoitustuottojen löytämistä.

Avainluvut, Milj. e. 1-3/2019 1-3/2018 Muutos, %
Tulos ennen veroja 475 445 7
If 198 193 3
Topdanmark 92 60 52
Osakkuusyhtiöt 83 165 -49
Mandatum 72 73 -2
Omistusyhteisö (pl. osakkuusyhtiöt) 29 -46 -
Tilikauden tulos 398 375 6
      Muutos
Tulos/osake, euroa 0,64 0,63 0,01
Tulos/osake markkina-arvoin, euroa 0,94 0,15 0,79
Substanssi/osake, euroa* 22,03 20,60 1,43
Keskimääräinen henkilöstömäärä, FTE 9 670 9 419 251
Konsernin vakavaraisuussuhde, % 130 147 -17
Oman pääoman tuotto, %* 16,5 2,5 14,0
* Vertailuajankohta 31.12.2018      

 Tiedot eivät ole tilintarkastettuja. Tuloslaskelmaeriä vertaillaan viime vuoden vastaavan ajankohdan lukuihin. Tase-erien vertailuajankohtana on vuoden 2018 lopun tilanne, jollei toisin ole ilmoitettu.

Taas yksi tylsä (hyvä) neljännes vahinkovakuutusliiketoiminnoille

Ifin tulos oli jälleen kerran vahva, kiitos korkealla tasolla pysyneen toiminnan tehokkuuden ja vakuutusteknisen erinomaisuuden. Talvikausi oli Ifin kotimarkkinoilla yleisesti ottaen varsin normaali.

Ifin tulos ennen veroja oli 198 miljoonaa euroa (193) ja yhdistetty kulusuhde viime vuoden vertailujakson tapaan 86,5 prosenttia. Sekä toimintakulusuhde että liikekulusuhde paranivat viime vuodesta. Bruttovakuutusmaksutulo kasvoi 3,9 prosenttia viime vuodesta paikallisissa valuutoissa laskettuna. Hyvää kehitystä siivittivät asiakasmäärien kasvu ja parantunut asiakaspito. Voimakkainta kasvu oli Norjassa, jossa bruttovakuutusmaksutulo kasvoi 10,5 prosenttia. Tanskassa kasvua kertyi 6,2 ja Ruotsissa 3,2 prosenttia. Sen sijaan Suomessa, jossa hintakilpailu on edelleen kovaa, bruttovakuutusmaksutulo laski 2,5 prosenttia.

Tarkensimme ohjeistustamme Ifin koko vuoden yhdistetyksi kulusuhteeksi 85 – 88 prosenttiin aiemmasta 86 – 90 prosentista.

Topdanmarkin ensimmäinen vuosineljännes oli erittäin vahva. Tulos ennen veroja vahvistui 92 miljoonaan euroon vertailukauden 60 miljoonasta. Yhdistetty kulusuhde puolestaan parani 78,2 prosenttiin viime vuoden 83,7 prosentista.

Myös Topdanmarkin ylin rivi jatkoi kasvuaan. Vahinkovakuutusliiketoiminnassa vakuutusmaksutuotot kasvoivat 2,6 ja henkivakuutusliiketoiminnassa 18,6 prosenttia vuodentakaisesta.

Topdanmarkin liiketoiminnan digitalisointi ja tehokkuuden parantaminen etenevät hyvin. Jo 95 prosenttia vahinkoilmoituksista on mahdollista tehdä digitaalisesti ja niistä 47 prosenttia käsitellään kokonaan tai osittain automatisoidusti.

Vahvan ensimmäisen neljänneksen myötä Topdanmark nosti koko vuoden tulosohjeistustaan. Päivitetyn tulosennustemallin mukaan koko vuoden nettotuloksen odotetaan olevan 1 250 – 1 350 miljoonaa Tanskan kruunua (aiemmin 1 000 – 1 100 miljoonaa kruunua) ja yhdistetyn kulusuhteen ilman run-off-tuottoja 86-87 prosenttia (89-90). Vahinkovakuutusliiketoiminnan vakuutusmaksutuottojen kasvun Topdanmark odottaa ylittävän viime vuoden tason, 1,7 prosenttia.

Topdanmarkin osakekurssi on jatkanut vahvaa nousuaan. Maaliskuun lopussa Sammon omistuksen arvo oli noin 1,87 miljardia euroa, kun osakkeiden keskimääräinen ostohinta oli noin 600 miljoonaa euroa. Lisäksi Sampo on saanut Topdanmarkilta osinkoa yhteensä 191 miljoonaa euroa kahden viime vuoden aikana.

Mandatum Lifelta hyvä startti, Nordean tuloskehitys vaisua

Osakemarkkinoiden vahva kehitys ensimmäisellä neljänneksellä siivitti Mandatum Lifen tulosta. Tulos ennen veroja oli 72 miljoonaa euroa eli liki viime vuoden erinomaisella tasolla (73).

Sijoitusomaisuuden nettotuotot ilman sijoitussidonnaisiin vakuutuksiin liittyviä tuottoja olivat 126 miljoonaa euroa (72). Suurin yksittäinen vaikutus oli Amer Sportsiin kohdistuneen ostotarjouksen hyväksymisellä. Mandatum Life omisti ennen osakkeidensa myyntiä tarjoajalle noin 2,4 prosenttia Amer Sportsista.

Mandatum Lifen vastuuvelka oli maaliskuun lopussa 11,6 miljardia euroa, kun se viime vuoden lopussa oli 11,2 miljardia. Tästä sijoitussidonnaista vastuuvelkaa oli 7,4 miljardia euroa eli noin 64 prosenttia (62). Laskuperusteinen kanta oli viime vuoden tapaan 4,2 miljardia.

Vakuutuskanta, joiden laskuperustekorot ovat korkeita eli 4,5 ja 3,5 prosenttia, jatkoi supistumistaan ja oli 74 miljoonaa euroa pienempi kuin vuoden lopussa. Laskuperustekorkoinen kanta sitoo runsaasti pääomaa, joten sen supistuminen parantaa Mandatum Lifen osingonmaksukykyä emoyhtiö Sampo Oyj:lle.

Sammon osuus Nordean nettotuloksesta heikkeni 83 miljoonaan euroon viime vuoden 165 miljoonasta. Osaltaan tulokseen vaikutti Nordean ensimmäisellä neljänneksellä kirjaama 95 miljoonan euron suuruinen varaus rahanpesun estämistä koskeviin asioihin liittyen.

Nordean vaisu tuloskehitys on alkuvuonna heijastunut pankin osakekurssiin ja sitä kautta vaikuttanut negatiivisesti myös Sammon osakekohtaisen substanssiarvon kehitykseen.

Mahdollisesta Nordean osakkeina jaettavasta ylimääräisestä osingosta päätetään ennen vuoden loppua

Sampo on saanut alkuvuoden aikana tytär- ja osakkuusyhtiöiltään sisäisiä osinkoja yhteensä 828 miljoonaa euroa. Mandatum Life maksoi alkuvuonna osinkoa 150 miljoonaa euroa. Sammon osuus Nordean osingosta oli 594 miljoonaa euroa ja Topdanmarkin osingosta 84 miljoonaa euroa. If maksaa osinkonsa tavallisesti vuoden lopulla.

Sammon 9.4.2019 pidetty varsinainen yhtiökokous päätti jakaa vuodelta 2018 osinkoa 2,85 euroa osaketta kohden. Korotus osinkoon oli kymmenes peräkkäinen.

Lisäksi yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen harkintansa mukaan päättämään enintään 500 miljoonan euron (0,9 euroa/osake) ylimääräisen osingon jakamisesta joko käteisenä ja/tai rahoitusvälineinä.

Valtuutuksen tarkoitus on olla yksi käytettävissä oleva työkalu vastata kiristyviin pääomavaatimuksiin. Mikäli ylimääräinen osinko jaettaisiin Sammon omistamien Nordean osakkeiden muodossa ja Sammon omistusosuus laskisi sen myötä alle 20 prosenttiin, parantaisi se Sammon vakavaraisuutta merkittävästi. Mahdollisten vakavaraisuutta tukevien toimenpiteiden tarkoista ajankohdista ei ole vielä päätetty, mutta niiden odotetaan toteutuvan ennen vuoden 2019 päättymistä. Lue lisää mahdollisesta ylimääräisestä osingosta aiemmasta IR-blogikirjoituksesta.

Lue lisää Sammon tammi–maaliskuun 2019 tuloksesta 

Mirko Hurmerinta

Sijoittajasuhde- ja viestintäasiantuntija, Sampo Oyj