Käytössäsi on vanha selainversio

Huomioithan, että sivusto ei välttämättä toimi oikein vanhentuneella selaimella. Suosittelemme selaimen päivittämistä tai toisen selaimen käyttämistä.

Tällä sivustolla käytetään evästeitä parhaan käyttäjäkokemuksen tarjoamiseksi. Jatkamalla sivuston selailua hyväksyt evästeiden käytön. Halutessasi voit muuttaa selaimesi asetuksia. Lisätietoja tietosuojailmoituksessamme.

Hyväksyn

Sääntely

Vakuutusyhtiöiden toimintaa säätelee useat lait. Koska kaikki Pohjoismaat ovat joko EU:n jäseniä tai allekirjoittaneet ETA-sopimuksen, EU:n direktiiveillä ja asetuksilla on suuri merkitys vakuutussääntelyssä kaikissa Pohjoismaissa. 

Tärkeimmät Pohjoismaiden vakuutusmarkkinoita sääntelevät lait ovat vakuutusyhtiölaki ja vakuutussopimuslaki, jotka pannaan täytäntöön kansallisessa lainsäädännössä.

Solvenssi II -direktiivin käyttöönotolla on ollut suuri vaikutus sekä vahinkovakuutus- että henkivakuutustoimintaan. Erityisesti henkivakuutuksissa uudet vakavaraisuusvaatimukset ovat pakottaneet vakuutusyhtiöitä muuttamaan riskisalkkuaan ja ottamaan käyttöön uusia raportointivaatimuksia, kuten stressitestit.

Euroopan komission verkkosivusto

Myös kansallisella sääntelyllä on suuri merkitys pohjoismaisten vakuutusmarkkinoiden sääntelyssä. Useimmat kansallisten lakien erot liittyvät vakuutuksiin liittyvien tulojen verotukseen tai lakisääteisten vakuutusten määrään. Pohjoismaissa on eroja erityisesti henkivakuutuksissa ja moottoriajoneuvovakuuksissa.

Suomen Finanssivalvonta
Ruotsin finanssivalvontaviranomainen
Norjan finanssivalvontaviranomainen
Tanskan finanssivalvontaviranomainen

Iso-Britannia

Vakuutusalaa on säädelty useilla laeilla, joista tärkeimpiä ovat vuoden 2000 rahoituspalveluita ja -markkinoita koskeva laki (Financial Services and Markets Act) ja vuoden 2015 vakuutuslaki (Insurance Act). Vaikka Ison-Britannian eri lainkäyttöalueiden oikeusjärjestelmissä onkin eroja, vakuutusmarkkinoita koskevat lait ovat niissä olennaisilta osiltaan samoja.

Vakuuttajia valvovat sekä Englannin keskuspankin vakavaraisuusviranomainen (Prudential Regulation Authority, PRA) että finanssivalvontaviranomainen (Financial Conduct Authority, FCA). Vakuutusten välittäjiä, jotka eivät itse kanna vakuutusriskiä, valvoo pelkästään FCA. Ison-Britannian tieliikennelaki edellyttää ajajilta tieliikennevakuutusta, joka korvaa onnettomuustilanteessa vähintään onnettomuuden muille aiheuttamat henkilövahingot ja aineelliset vahingot. Muut henkilökohtaiset yleisvakuutukset eivät ole pakollisia.

Gibraltar

Gibraltarilla toimivien vakuutusyhtiöiden valvontaviranomainen on Gibraltarin rahoituspalvelukomissio (Gibraltar Financial Services Commission), joka myös myöntää vakuutusyhtiöiden toimiluvat. Gibraltarin lupajärjestelmän mukaan tällaiset yritykset voivat toimia Isossa-Britanniassa passporting-järjestelyillä, jotka takaavat yhdenmukaisuuden Ison-Britannian vakavaraisuus- ja finanssisääntelyvaatimusten kanssa. Gibraltarin vakuutusyhtiöt noudattavat myös Euroopan unionin Solvenssi II -säännöstöä.

Iso-Britannian markkinoilla toimivien Sampo-konsernin yhtiöiden valvontaviranomaiset:

Financial Conduct Authority
Gibraltar Financial Services Commission

Palaa osion alkuun >

Päivitetty 29.9.2021