Tällä sivustolla käytetään evästeitä parhaan käyttäjäkokemuksen tarjoamiseksi. Jatkamalla sivuston selailua hyväksyt evästeiden käytön. Halutessasi voit muuttaa selaimesi asetuksia. Lisätietoja tietosuojailmoituksessamme.

Vanhentunut selain!

Käytössäsi on vanha selain. Huomioithan, että sivusto ei välttämättä toimi oikein vanhentuneella selaimella. Suosittelemme toisen selaimen käyttämistä.

Erinomainen toiminnallinen tulos ja strategian nopea eteneminen

Koronapandemian aiheuttamista haasteista huolimatta vuosi 2020 oli Sampo-konsernille menestyksekäs.

Vuosi 2020 oli haastava vuosi kaikille niin liiketoiminnan kannalta kuin omasta näkökulmastakin. Pandemian myötä tuli rajoituksia työhön ja fyysisiin tapaamisiin. Digitalisaatioon jo pitkään investoineena konsernina pystyimme kuitenkin vauhdittamaan sekä henkilöstömme että asiakkaidemme siirtymistä digitaalisten palveluiden käyttäjiksi.

Valtaosa henkilöstöstämme työskenteli kotoaan käsin suuren osan vuotta, minkä seurauksena myynnin ja asiakaspalvelun digiloikka vauhdittui entisestään. Pystyimme kasvattamaan asiakasmääriä ja asiakastyytyväisyyttä keskeisillä osa-alueilla, kuten Ifin Henkilöasiakasliiketoiminnassa ja Mandatum Lifessä, ja digi-investointeja jatkettiin edelleen vuoden mittaan.

Tässä haastavassa toimintaympäristössä Sampo ylsi erinomaiseen toiminnalliseen tulokseen ja eteni nopeasti strategiassaan. Ennen kaikkea Ifin toiminnallinen tulos oli erittäin vahva: yhtiön koko vuoden yhdistetty kulusuhde oli 82,1 prosenttia eli kaikkien aikojen paras. Lisäksi yhtiön toiminta oli entistäkin tehokkaampaa ja kasvu oli voimakasta. Maksutulo kasvoi lähes 5 prosenttia.

Topdanmark ylsi sekin jälleen kerran hyvään vakuutustoiminnan tulokseen. Yhtiö myös vaihtoi kuluneena vuonna pankkiyhteistyökumppaninsa Nordeaan onnistuneesti. Topdanmark jatkoi mittavia investointeja henki- ja vahinkovakuutusyhtiöidensä digitalisaatioon tullakseen asiakasnäkökulmasta Tanskan johtavaksi yhtiöksi sekä paransi samanaikaisesti tehokkuuttaan. Yhtiö lanseerasi tehostamisohjelman tavoitteenaan saavuttaa vuonna 2025 vuosittain 500 miljoonan Tanskan kruunun kustannussäästöt.

Mandatum Lifen olisi voinut odottaa kärsivän vaikeuksista koronan varjossa, onhan varainhoito pitkälti markkinoiden heilahteluille altista liiketoimintaa ja henkilökohtaiset tapaamiset perinteisesti tärkeä osa myyntityötä. Ilokseni voin kuitenkin todeta maksutulon yltäneen yli miljardiin euroon, lähes aiempaan ennätykseensä. On myös rohkaisevaa nähdä, että laskuperusteinen vastuuvelka ei ole koskaan pienentynyt nopeammin kuin vuonna 2020. Tämä kehityssuunta pienentää riskejä ja vapauttaa pääomia.

Vuodesta 2020 tuli hyvä vuosi myös sijoitustoiminnan näkökulmasta. Sekä Ifin että Mandatum Lifen sijoitustuotot ylittivät vertailukohteensa.

Edistystä vahinkovakuutuksiin keskittyvässä strategiassa

Elokuussa 2020 julkistimme ostotarjouksen Hastingsista, joka on yksi Ison-Britannian johtavista digitaalisista vakuutuskonserneista. Teimme ostotarjouksen finanssialan yhtiöihin keskittyvän eteläafrikkalaisen sijoitusyhtiön RMI:n kanssa. Kauppa saatiin päätökseen marraskuussa ja Sampo omistaa nyt Hastings-konsernista 70 prosenttia.

Hastings-konserni on vahinkovakuuttaja, joka toimii digitaalisesti hoitaen jakelunsa pääosin internetin hintavertailusivustojen kautta. Hintavertailusivustot ovat moottoriajoneuvovakuutusten uusmyynnissä Ison-Britannian suurin jakelukanava. Konsernilla on moottoriajoneuvovakuutuksissa 8 prosentin markkinaosuus Isossa-Britanniassa ja se on yksi hintavertailusivustojen johtavista toimijoista.

Hastings-kauppa avaa Sampo-konsernille uuden väylän kannattavaan kasvuun pitkällä aikavälillä. Katson, että digitaalisena, kustannustehokkaana toimijana Hastings on  pitkän aikavälin menestyjä Ison-Britannian digitaalisilla markkinoilla henkilöasiakassegmentissä. Lisäksi uskon sen tuovan uutta osaamista ja arvonnousua nykyisiin liiketoimintoihimme, sillä pohjoismainen vakuutusmarkkina seuraa kehityksessään jossakin määrin Ison-Britannian markkinoita.

Vähensimme Nordea-omistustamme 15,9 prosenttiin osakekannasta nopeutetulla tarjousmenettelyllä marraskuussa 2020. Transaktion ajoitus oli hyvä. Tämä oli osa suunnitelmaamme, johon kuuluu Sammon konsernirakenteen yksinkertaistaminen. Osa Nordean osakkeiden myyntituotoista käytettiin senioriehtoisten velkakirjojen lunastukseen joulukuussa tarkoituksena muokata tasettamme strategiamme mukaiseksi ja samalla parantaa taloudellista liikkumavaraamme.

Konsernin raportoituun tulokseen vuodelta 2020 sisältyy kaksi merkittävää satunnaista erää. Ensimmäinen niistä on 262 miljoonan euron myyntitappio, joka kirjattiin Nordean osakkeiden myynnistä marraskuussa. Toinen perustuu Sammon hallitukseen päätökseen kirjata arvonalentumistappio Nordean osakkeiden kirjanpitoarvoon tilikauden lopussa. Alaskirjauksella oli 899 miljoonan euron suuruinen negatiivinen tulosvaikutus. Satunnaisten erien myötä konsernin raportoima vuoden 2020 tulos ennen veroja aleni 380 miljoonaan euroon, mutta – kuten on tärkeää muistaa - satunnaiset erät eivät heijastu konsernin vakavaraisuuteen. Ilman Nordean osakkeiden myyntiin ja arvonalentumistappiokirjaukseen liittyviä kirjanpidollisia tappioita Sammon osakekohtainen tulos vuodelta 2020 oli 2,16 euroa.

Hallituksen osinkoehdotus

Sammon hallitus on ehdottanut vuodelta 2020 osinkoa jaettavaksi 1,70 euroa osakkeelta. Tämä ylittää vuodentakaisen tason, sillä vuodelta 2019 maksettiin osinkoa 1,50 euroa osakkeelta. Osinkoehdotus vastaa 79 prosentin voitonjakosuhdetta ja on siten osinkopolitiikkamme mukainen: olemmehan linjanneet, että maksettujen osinkojen kokonaismäärä on vähintään 70 prosenttia nettotuloksesta satunnaiset erät pois lukien.

Lopuksi haluan kiittää koko henkilöstöämme ponnisteluista poikkeuksellisena vuonna, jona pandemia koetteli niin kaikkia liiketoimintamme prosesseja kuin itse tuotteitakin. On ilahduttavaa todeta, että olemme selvinneet vuodesta 2020 erittäin vahvoina ja samalla rakentaneet vahvan strategisen alustan tulevalle kehitykselle.

Torbjörn Magnusson
Konsernijohtaja

Sampo-konsernin raportit

Sammon hallituksen toimintakertomus ja tilinpäätös julkaistaan ensimmäistä kertaa European Single Electronic Format (ESEF) -raportointivaatimusten mukaisesti XHTML-tiedostona. Konsernitilinpäätöksen päälaskelmat on merkitty XBRL-merkeillä.

Avainluvut

Osinkoehdotus
1,70
EUROA OSAKKEELTA
Osinkotuotto 4,9 prosenttia tilikauden päätöskurssilla
Raportoitu tulos
ennen veroja
380
MILJOONAA EUROA
Sisältää Nordeaan liittyvän arvonalennustappion ja myyntitappion.
Oikaistu tulos
ennen veroja
1 541
MILJOONAA EUROA
Ei sisällä Nordea-omistukseen liittyviä satunnaisia eriä
Yhdistetty kulusuhde, If
82,1
PROSENTTIA
Ifin yhdistetty kulusuhde paras kautta aikain

Videokatsaus

Sampo-konserni ylsi erinomaiseen toiminnalliseen tulokseen vuonna 2020. Konsernijohtaja Torbjörn Magnusson ja tytäryhtiöiden toimitusjohtajat kertovat katsauksissaan vuoden päätapahtumista.

Play Video
  • video-block-image
  • video-block-image
  • video-block-image

Konserniyhtiöt

Ifin logo
If on Pohjoismaiden johtava vahinkovakuuttaja, jolla on toimintoja Suomessa, Ruotsissa, Norjassa, Tanskassa ja Baltian maissa. Ifin toiminnot jakautuvat neljään liiketoiminta-alueeseen: Henkilöasiakkaat, Yritysasiakkaat, Suurasiakkaat ja Baltia. If on Sampo Oyj:n kokonaan omistama tytäryhtiö.
Topdanmarkin logo
Topdanmark on Tanskan toiseksi suurin vahinkovakuutusyhtiö ja merkittävä henkivakuutusyhtiö. Topdanmark keskittyy henkilöasiakkaiden, maatalouden ja pk-yritysten vakuuttamiseen ja sillä on noin 620 000 asiakasta. Yhtiö on noteerattu Nasdaq Kööpenhaminassa. Topdanmark on Sampo Oyj:n tytäryhtiö. Sampo Oyj:n omistusosuus Topdanmarkista oli vuoden 2020 lopussa 46,7 prosenttia.
Hastingsin logo
Hastings on Ison-Britannian johtavia digitaalisella alustalla toimivia vahinkovakuuttajia. Yhtiöllä on yli 3 miljoonaa moottoriajoneuvo- ja kotivakuutusasiakasta. Hastings on Sampo Oyj:n tytäryhtiö. Sampo Oyj:n omistusosuus Hastingsista oli vuoden 2020 lopussa 70 prosenttia.
Mandatum Lifen logo
Mandatum Life on arvostettu rahan ja hengen asiantuntija, joka tarjoaa yksityis- ja yritysasiakkailleen varainhoidon, palkitsemisen ja henkilövakuuttamisen palveluja. Suomen lisäksi yhtiö toimii Baltian maissa. Mandatum Lifella on noin 300 000 henkilöasiakasta ja yli 20 000 yritysasiakasta. Mandatum Life on Sampo Oyj:n kokonaan omistama tytäryhtiö.

Tulostiedottaminen ja yhtiökokous vuonna 2021

Sampo julkaisee vuonna 2021 kaksi osavuosiraporttia ja puolivuosikatsauksen. Kvartaaliraportit sekä niitä täydentävät esitysaineistot ovat saatavilla osoitteessa www.sampo.com/tulos. Viimeisimmän tiedon tapahtumista saat osoitteesta www.sampo.com/kalenteri.

Yhtiökokous
6.
toukokuuta 2021

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Vuonna 2021 yhtiökokoukseen voi osallistua vain äänestämällä ennakkoon tai asiamiehen välityksellä sekä esittämällä vastaehdotuksia ja kysymyksiä ennakkoon.

12.
toukokuuta 2021

Osakkeenomistaja voi osallistua kokoukseen äänestämällä ennakkoon 19.4.2021 klo 10.00 ja 12.5.2021 klo 10 välisenä aikana tai käyttämällä asiamiestä. Lisätietoja ennakkoon äänestämisestä, asiamiehen käyttämisestä, vastaehdotusten tekemisestä sekä kysymysten esittämisestä osoitteessa www.sampo.com/yhtiokokous.

19.
toukokuuta 2021

Sammon varsinainen yhtiökokous järjestetään 19.5.2021 klo 14  yhtiön pääkonttorilla Helsingissä. Kokoukseen ei voi osallistua paikan päällä.

Osinko
20.
toukokuuta 2021

Osingon irtoamisen jälkeen tehdyssä osakekaupassa osinko jää myyjälle.

21.
toukokuuta 2021

Oikeus osinkoon on osakkeenomistajalla, joka osingon täsmäytyspäivänä on rekisteröitynä osakkeenomistajaksi yhtiön osakasluetteloon.

28.
toukokuuta 2021

Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä on rekisteröitynä osakkeenomistajaksi yhtiön osakasluetteloon.

Kvartaaliraportit
5.
toukokuuta 2021

Kvartaaliraportit ovat luettavissa Sammon internetsivustolla osoitteessa www.sampo.com/tulos. Sammon pörssi- ja lehdistötiedotteet voit tilata sähköpostiisi osoitteessa www.sampo.com/tiedotetilaus.

4.
elokuuta 2021

Kvartaaliraportit ovat luettavissa Sammon internetsivustolla osoitteessa www.sampo.com/tulos. Sammon pörssi- ja lehdistötiedotteet voit tilata sähköpostiisi osoitteessa www.sampo.com/tiedotetilaus.

3.
marraskuuta 2021

Kvartaaliraportit ovat luettavissa Sammon internetsivustolla osoitteessa www.sampo.com/tulos. Sammon pörssi- ja lehdistötiedotteet voit tilata sähköpostiisi osoitteessa www.sampo.com/tiedotetilaus.