Käytössäsi on vanha selainversio

Huomioithan, että sivusto ei välttämättä toimi oikein vanhentuneella selaimella. Suosittelemme selaimen päivittämistä tai toisen selaimen käyttämistä.

Tällä sivustolla käytetään evästeitä parhaan käyttäjäkokemuksen tarjoamiseksi. Jatkamalla sivuston selailua hyväksyt evästeiden käytön. Halutessasi voit muuttaa selaimesi asetuksia. Lisätietoja tietosuojailmoituksessamme.

Hyväksyn

Ei-taloudellinen raportointi (Yritysvastuu)

Sampo Oyj on sitoutunut kehittämään konsernin yritysvastuutoimintaa sekä siihen liittyvää raportointia, tavoitteita ja tavoitteiden seurantaa konsernin ulkoisten ja sisäisten sidosryh­mien etujen ja odotusten mukaisesti.

Sampo Oyj:n hallituksella on vastuu ja ylin päätösvalta konsernitason yritysvastuuasioissa, jotka kattavat kaikki ympäristövastuuseen (ilmastonmuutos mukaan lukien), sosiaaliseen vastuuseen ja taloudelliseen vastuuseen liittyvät näkökohdat. Hallitus on nimennyt tarkastusvaliokunnan valvomaan Sampo-konsernin yri­tysvastuuraportointia ja yritysvastuuseen liittyviä toimia.

Konsernin talousjohtaja johtaa yritysvastuuyksikköä ja toimii konsernin yritysvastuuohjausryhmän puheenjohtajana. Ohjausryhmä tarkastelee toimintaa johdon näkökulmasta, määrittää yritysvastuutyön suunnan ja hyväksyy konsernitason yritysvastuuohjelman. Lisäksi se toimii konserniyhtiöiden välisenä tietojenvaihdon foorumina. Yritysvastuuyksikkö vastaa yritysvastuujohtajan johdolla yritysvastuun kehittämisestä ja koordinoinnista konsernitasolla. Yksikkö valmistelee konsernitason yritysvastuuohjelman, asettaa aikataulut ja antaa tytäryhtiöille konsernitason ohjausta.

Tytäryhtiöissä eri liiketoiminta-alueet, osastot ja yksiköt ovat aktiivisesti mukana konsernin yritysvastuutyössä. Konsernitason yritysvastuuraportointi perustuu tytäryhtiöiden konsernin yritysvastuuyksikölle toimittamiin tietoihin ennalta määritellyn aikataulun ja formaatin mukaisesti. Konsernitasoisen yritysvastuun hallinnointirakenteen lisäksi kullakin konserniyhtiöllä on omat sisäiset hallinnointirakenteensa yritysvastuuasioille.

Sampo-konsernin yritysvastuuraportti julkaistaan vuosittain toukokuussa.

Lisää yritysvastuusta

Päivitetty 26.4.2021