Käytössäsi on vanha selainversio

Huomioithan, että sivusto ei välttämättä toimi oikein vanhentuneella selaimella. Suosittelemme selaimen päivittämistä tai toisen selaimen käyttämistä.

Tällä sivustolla käytetään evästeitä parhaan käyttäjäkokemuksen tarjoamiseksi. Jatkamalla sivuston selailua hyväksyt evästeiden käytön. Halutessasi voit muuttaa selaimesi asetuksia. Lisätietoja tietosuojailmoituksessamme.

Hyväksyn

Ei-taloudellinen raportointi (vastuullisuus)

Sampo Oyj on sitoutunut kehittämään konsernin vastuullisuustoimintaa sekä siihen liittyvää raportointia, tavoitteita ja tavoitteiden seurantaa konsernin ulkoisten ja sisäisten sidosryh­mien etujen ja odotusten mukaisesti.

Sampo Oyj:n hallituksella on vastuu ja ylin päätösvalta konsernitason vastuullisuusasioissa, jotka kattavat kaikki ympäristövastuuseen (ilmastonmuutos mukaan lukien), sosiaaliseen vastuuseen ja taloudelliseen vastuuseen liittyvät näkökohdat. Hallitus on nimennyt tarkastusvaliokunnan valvomaan Sampo-konsernin vastuullisuusraportointia ja vastuullisuuteen liittyviä toimia.

Konsernin talousjohtaja on johtoryhmän jäsen ja ohjaa Sampo Oyj:n vastuullisuusyksikköä. Talousjohtaja varmistaa myös, että vastuullisuusasioista raportoidaan riittävästi ja asianmukaisesti konsernijohtajalle.

Sampo Oyj:n vastuullisuusjohtajan johtama vastuullisuusyksikkö koordinoi vastuullisuusnäkökohtien kehittämistä konsernitasolla. Yksikkö valmistelee konsernitason vastuullisuusraportointia ja määrittelee vastuullisuusohjelman, joka ohjaa konsernin vastuullisuustyötä. Lisäksi yksikkö asettaa aikatauluja ja toiveita, tarjoaa ohjeistusta tytäryhtiöille, sekä järjestää säännöllisiä vastuullisuustapaamisia.

Tytäryhtiössä eri liiketoiminta-alueet, osastot ja yksiköt ovat aktiivisesti mukana konsernin vastuullisuustyössä ja -raportoinnissa. Konsernitason vastuullisuusraportointi perustuu tytäryhtiöiden Sampo Oyj:n vastuullisuusyksikölle toimittamiin tietoihin ennalta määrätyn aikataulun ja formaatin mukaisesti. Jokainen tytäryhtiö on vastuussa omasta raportoinnistaan emoyhtiölle tietojen oikeellisuuden varmistamiseksi. Konsernitasoisen vastuullisuusorganisaation lisäksi tytäryhtiöillä on omat sisäiset hallinnointirakenteensa vastuullisuusasioille.

Sampo-konsernin muun kuin taloudellisen tiedon raportointia koskevan direktiivin mukainen (Non-Financial Reporting Directive, NFRD) vastuullisuusraportti julkaistaan vuosittain toukokuussa.

Lisää vastuullisuudesta

Päivitetty 6.4.2022