Ilmoituskanavat

Sampo Oyj:llä ja sen tytäryhtiöillä on omat whistleblowing-kanavansa, joiden kautta työntekijät ja yhtiön ulkopuoliset sidosryhmät voivat ilmoittaa perustellut epäilynsä siitä, että joku Sammon tai konserniyhtiöiden palveluksessa oleva on rikkonut finanssialaa koskevaa lainsäädäntöä tai siihen liittyviä säännöksiä.

Kaikilla konserniyhtiöillä on tarkat prosessit ilmoitusten käsittelyä varten ja ilmoitukset tutkitaan kiireellisesti ja luottamuksellisesti, ilmoituksen tekijän henkilöllisyyttä suojaten. Konsernin laajuisen seurannan varmistamiseksi tytäryhtiöiden whistleblowing-kanavien kautta tehtyjen ilmoitusten määrä raportoidaan konsernin emoyhtiö Sampo Oyj:lle osana säännöllistä compliance- ja vastuullisuusraportointia. 

Whistleblowing-kanavien lisäksi konserniyhtiöillä on olemassa prosessit muun muassa epäkohtien ja muiden riskitapahtumien raportointia varten. Konserniyhtiöiden henkilöstöä kannustetaan myös keskustelukulttuurin, jossa epäkohtia uskalletaan tuoda avoimesti esiin ja niihin voidaan puuttua ennakoivasti. Työntekijöitä rohkaistaan raportoimaan epäeettisestä toiminnasta tai lakien, säännösten tai sisäisten politiikkojen mahdollisista rikkomuksista esimerkiksi omalle esihenkilölle, HR-henkilölle tai Compliance-yksikköön. 

Henkilöstölle tiedotetaan aktiivisesti sekä whistleblowing-kanavasta että muiden epäkohtien ja tapahtumien raportointiprosesseista. 

Whistleblowing-kanavien ominaisuudet
Sampo-konserni

  If Topdanmark Hastings Sampo Oyj
Ilmoituskanava auki vuorokauden ympäri Kyllä Kyllä Kyllä Kyllä
Käytettävissä paikallisilla kielillä Kyllä* Kyllä Kyllä Kyllä
Ilmoituskanava yhtiön intranetissä Kyllä Kyllä Kyllä Kyllä
Ilmoituskanava yhtiön julkisilla verkkosivuilla Kyllä Kyllä Ei Ei
Nimettömänä raportointi ja ilmoittajan suojelu Kyllä Kyllä Kyllä Kyllä
Vastatoimien kielto Kyllä Kyllä Kyllä Kyllä
Kolmannen osapuolen hallinnoima Kyllä Ei Kyllä Kyllä
Kolmannen osapuolen sertifioima/auditoima/varmentama ISO 27001- ja CSA STAR -sertifioitu Tanskan tietosuoja-viranomaisen hyväksymä SOC 2
-sertifioitu
ISO 27001
-sertifioitu

* Saatavilla englanniksi Baltian maissaIlmoitettujen rikkomusten määrä
Sampo-konserni

  2023 2022 2021
If 7 3 0
Topdanmark 2 0 0
Hastings 7 3 5
Mandatum*  - 0 1
Sampo Oyj 0 0 0
Yhteensä 16 6 6

* Mandatum oli osa Sampo-konsernia 30.9.2023 asti.

Ilmoitetut tapaukset ovat liittyneet esimerkiksi eturistiriitoihin ja epäasialliseen käytökseen. Kaikki raportoidut tapaukset on tutkittu ja saatu päätökseen asianmukaisin keinoin. Raportoitujen tapausten lisääntyminen johtuu pääasiassa siitä, että ilmoituskanavista ollaan yleisesti entistä tietoisempia (esim. politiikkojen päivityksistä, koulutuksesta ja viestinnästä johtuen).

Päivitetty