Palkitseminen

Sampo-konsernin palkitsemisstrategia on vastuullinen sekä työntekijöitä, osakkeenomistajia että muita sidosryhmiä kohtaan. Näin ollen pitkän aikavälin taloudellinen vakaus ja Sampo-konsernin arvon kehittäminen ohjaavat palkitsemisjärjestelmien suunnittelua.

Kaikkien palkitsemismekanismien lähtökohtana on kannustaa työntekijöitä tekemään parhaansa ja ylittämään heille asetetut tavoitteet. Palkitsemismekanismien ei kuitenkaan tule luoda eturistiriitoja eikä houkutella tai rohkaista työntekijöitä liiallisten tai ei-toivottujen riskien ottamiseen. Riskiherkät ja samanaikaisesti oikeudenmukaiset ja kannustavat palkitsemismekanismit vahvistavat Sampo-konsernin kykyä tuottaa lisäarvoa sidosryhmilleen ja osakkeenomistajilleen.

Palkitsemisperiaatteet

Hallitus on määritellyt Sampo-konsernin palkitsemisperiaatteet, joita sovelletaan kaikkiin Sampo-konsernin yhtiöihin. Palkitsemisperiaatteet ovat osa Sampo-konsernin sisäistä hallinnointimallia ja niissä esitetään Sampo-konsernin palkitsemisrakenne ja palkitsemisjärjestelmien laatimisperiaatteet. Palkitsemisperiaatteet voivat koskea konsernijohtajaa siltä osin kuin eivät ole ristiriidassa Sampo Oyj:n toimielinten palkitsemispolitiikan kanssa.

Palkitsemisperiaatteiden peruslähtökohtana on, että Sampo-konsernin palkitsemisjärjestelmät eivät saa vaarantaa Sampo-konsernin pitkän aikavälin taloudellista vakautta tai arvon kehittämistä, ja niiden on noudatettava eettisiä periaatteita ja lainsäädännön vaatimuksia. Ne on myös kytkettävä riskienhallintakehikkoon ja näin ollen suunniteltava rinnakkain riskienhallinnan periaatteiden ja käytäntöjen kanssa.

Palkitsemismekanismien on rohkaistava ja kannustettava työntekijöitä tekemään parhaansa ja ylittämään heille asetetut tavoitteet. Palkitsemiskokonaisuudet on suunniteltava siten, että ne palkitsevat oikeudenmukaisesti huolellisen, oikeiden käytäntöjen mukaisen ja menestyksekkään työsuorituksen. Samalla on kuitenkin muiden sidosryhmien edun suojaamiseksi varmistettava, että palkitsemismekanismit eivät luo eturistiriitoja, eivätkä houkuttele tai rohkaise työntekijöitä liiallisten tai ei-toivottujen riskien ottamiseen.

Toimielinten palkitsemispolitiikka

Yhtiökokoukselle vähintään neljän vuoden välein esiteltävä Sampo Oyj:n toimielinten palkitsemispolitiikka on osa Sampo-konsernin sisäistä hallintomallia missä määritellään, miten palkitseminen järjestetään Sammon konsernijohtajan, mahdollisen konsernijohtajan sijaisen ja yhtiön hallituksen jäsenten osalta.

Sampo Oyj:n toimielinten palkitsemispolitiikka esiteltiin varsinaiselle yhtiökokoukselle 2.6.2020. Annetuista äänistä 90,34 prosenttia äänesti palkitsemispolitiikan puolesta. Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti hyväksyä esitetyn palkitsemispolitiikan. Päätös oli neuvoa-antava.

Toimielinten palkitsemisraportti

Sampo Oyj:n toimielinten palkitsemisraportissa käsitellään hallituksen jäsenten ja konsernijohtajan palkitsemista sekä toimielinten palkitsemispolitiikan soveltamista.

Toimielinten palkitsemisraportti 2023 on laadittu Hallinnointikoodin 2020 Palkitsemista koskeva raportointi -osion mukaisesti.

Nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan puheenjohtajan Antti Mäkisen tervehdys osakkeenomistajille liittyen toimielinten palkitsemisraporttiin. Tervehdys ei ole osa palkitsemisraporttia.

Päivitetty