Tilintarkastaja

Sampo Oyj:llä on yhtiökokouksen tarkastusvaliokunnan esityksestä valittu tilintarkastaja.

Tilintarkastajan on oltava Patentti- ja rekisterihallituksen hyväksymä tilintarkastusyhteisö. Tilintarkastajan toimikausi kestää valitsemista seuraavan yhtiökokouksen päättymiseen saakka. Yhtiökokous päättää tilintarkastajan palkkioista.

Sampo Oyj:n tilintarkastaja on Deloitte Oy, tilintarkastusyhteisö ja päävastuullinen tilintarkastaja on KHT Jukka Vattulainen.

Muiden Sampo-konsernin yhtiöiden tilintarkastajat:

  • If: Deloitte
  • Topdanmark: KPMG
  • Hastings: Deloitte

Tilintarkastajalle tilintarkastuksesta maksetut palkkiot ja palkkiot tilintarkastukseen liittymättömistä palveluistalataa tiedosto  (Selvitys hallinnointi- ja ohjausjärjestelmästä 2023, s. 32)

Päivitetty