Yrityskaupat ja merkittävät sijoitukset

Sammon merkittävimmät yritysjärjestelyt ja suuret suorat sijoitukset alkaen vuodesta 2000 esiteltynä alla. 

Sampo aloitti Nordean osakkeiden oston vuonna 2007. Vuonna 2010 omistusosuus ylitti 20 prosenttia ja pankista tuli Sammon osakkuusyhtiö. Osakkeiden keskimääräinen hankintahinta on 6,46 euroa.

Vuoden 2019 elokuussa Sammon omistusosuus Nordeassa laski ylimääräisen osingonjaon myötä hieman alle 20 prosenttiin.

Tiedote 13.8.2019

Nordea-osakkeiden myynti

Sampo tiedotti marraskuussa 2020 laskeneensa omistustaan Nordeassa 19,9 prosentista 15,9 prosenttiin. Sampo myi 162 miljoonaa Nordean osaketta nopeutetulla tarjousmenettelyllä institutionaalisille sijoittajille. Myyntihinta oli 7,25 euroa osakkeelta ja bruttomyyntitulo 1 174 miljoonaa euroa.

Tiedote 10.11.2020 (myynti)
Tiedote 10.11.2020 (myynnin tulos)

Toukokuussa 2021 Sammon omistus Nordeassa laski 11,9 prosenttiin. Sampo myi 162 miljoonaa Nordean osaketta institutionaalisille sijoittajille. Myyntihinta oli 8,50 euroa ja bruttomyyntitulo 1 377 miljoonaa euroa.

Tiedote 25.5.2021 (myynti)
Tiedote 26.5.2021 (myynnin tulos)

Syyskuussa 2021 Sammon omistus Nordeassa laski 10,1 prosenttiin. Sampo myi 73 miljoonaa Nordean osaketta institutionaalisille sijoittajille.  Transaktion bruttomyyntitulo oli noin 745 miljoonaa euroa.

Tiedote 9.9.2021 (myynti)
Tiedote 10.9.2021 (myynnin tulos)

Lokakuussa 2021 Sammon omistus Nordeassa laski 6,1 prosenttiin. Sampo myi 162 miljoonaa Nordean osaketta institutionaalisille sijoittajille. Transaktion bruttomyyntitulo oli noin 1,725 miljoonaa euroa. Sampo aikoo vuoden 2021 neljännestä vuosineljänneksestä alkaen luokitella IFRS-kirjanpidossaan Nordean osakkuusyhtiön sijaan myytävänä olevaksi omaisuuseräksi IFRS 5:n mukaisesti.

Tiedote 25.10.2021 (myynti)
Tiedote 26.10.2021 (myynnin tulos)

Huhtikuussa 2022 Sampo irtautui lopullisesti Nordeasta. Sampo myi loput omistamansa 200 miljoonaa osaketta institutionaalisille sijoittajille. Sampo oli jo aiemmin myynyt noin 46 miljoonaa osaketta avoimilla markkinoilla helmi-huhtikuussa 2022. Bruttomyyntitulo oli yhteensä 2.3 miljardia euroa.

Tiedote 28.4.2022
Tiedote 29.4.2022

Sampo tiedotti elokuussa 2020, että Sampo ja finanssialan yhtiöihin keskittyvä eteläafrikkalainen sijoitusyhtiö Rand Merchant Investment Holdings (RMI) ovat julkistaneet yhteisesti omistetun yhtiön kautta tehtävän suositellun käteisostotarjouksen englantilaisesta vahinkovakuutusyhtiö Hastingsistä.

Kauppa toteutui marraskuussa 2020, jonka jälkeen Sampo omisti 70 ja RMI 30 prosenttia Hastingsistä, josta tuli Sammon tytäryhtiö. Sammon sijoituksen arvo oli noin 1,3 miljardia euroa.

Tiedote 5.8.2020
Tiedote 16.11.2020

Sampo hankki koko Hastingsin omistukseensa joulukuussa 2021 ostamalla RMI:n 30 prosentin osuuden yhtiöstä ja RMI:llä olleen option hankkia 10 prosenttia Hastingsista toukokuuhun 2022 mennessä. Kauppahinta oli noin 806 miljoonaa euroa tarkoittaen, että Sammon koko Hastingsistä maksamaksi hinnaksi muodostui noin 2,1 miljardia euroa.

Tiedote 8.12.2021

Nordax

Sampo ja ruotsalainen Nordic Capital tiedottivat helmikuussa 2018 NDX Intressenterin (nykyään Nordax Holding AB) kautta tehtävästä suositellusta pakollisesta käteisostotarjouksesta koskien Nordaxin kaikkia osakkeita. Nordax on ruotsalainen kulutusluottoihin erikoistunut nettipankki.

Kaupan toteutumisen jälkeen, Nordic Capital omisti 63,75 ja Sampo 36,25 prosenttia Nordax Holdingin AB:n osakkeista ja äänistä. Sammon sijoituksen arvo oli noin 245 miljoonaa euroa.

Tiedote 8.2.2018
Tiedote 22.3.2018
Tiedote 6.4.2018

Norwegian Finans Holding

Sampo ja Ruotsalainen Nordic Capital tiedottivat elokuussa 2019 ostavansa yhteensä 17,47 prosentin osuuden norjalaisesta Norwegian Finans Holdingista, joka on online-pankki Bank Norwegianin emoyhtiö. Kaupan jälkeen Sammon omistusosuus yhtiöstä oli noin 6,3 prosenttia ja sijoituksen arvo noin 80 miljoonaa euroa.

Nordic Capitalin lehdistötiedote transaktiosta

Nordaxin ostotarjous Norwegian Finans Holdingista

Nordax teki heinäkuussa 2021 suositellun vapaaehtoisen käteisostotarjouksen Norwegian Finans Holdingista (Bank Norwegian) 105 Norjan kruunun osakekohtaiseen hintaan. Tarjouksen yhteydessä Sampo sopi siirtävänsä omistuksensa (6,3%) Norwegian Finans Holdingissa Nordaxiin saaden vaihdossa Nordaxin osakkeita. Ostotarjous toteutui marraskuussa 2021. Sampo ei järjestelyn yhteydessä sijoittanut Nordaxiin uutta pääomaa, joten Sammon omistusosuus Nordaxissa laski 19,07 prosenttiin.

Nordaxin lehdistötiedote tarjouksen toteutumisesta 

Sammon omistusosuus Intrumissa nousi yli viiteen prosenttiin syyskuussa 2018. Intrum on ruotsalainen luotonhallintapalveluita tarjoava yhtiö.

Sampo myi 5,2 prosentin omistusosuutensa Intrumista helmikuussa 2020.

Sampo tiedotti marraskuussa 2019, että sen tytäryhtiö If on tehnyt sopinut norjalaisen tiepalveluyhtiö Vikingin ostosta. Kauppahinta on 32 miljoonaa euroa ja kaupan yritysarvo 114 miljoonaa euroa.

Tiedote 28.11.2019
Tiedote 8.1.2020

Sampo kertoi lokakuussa 2017 ostavansa 19,9 prosenttia Saxo Bankista, joka on tanskalainen kaupankäyntiteknologiaan erikoistunut finanssiteknologiayhtiö. Samassa yhteydessä Zhejiang Geely Holding Group Co., Ltd:n tytäryhtiö Geely Financials Denmark A/S kertoi kasvattavansa osuuttansa Saxossa ja tulevansa 51,5 prosentin omistusosuudellaan yhtiön enemmistöomistajaksi.

Sammon sijoituksen arvo oli 265 miljoonaa euroa.

Tiedote 2.10.2017
Tiedote 14.9.2018

Heinäkuussa 2019 Sampo sijoitti Saxoon omistusosuutensa mukaisesti 20 miljoonaa euroa Saxon tekemään BinckBank-yrityskauppaan liittyen.

Sampo tiedotti syyskuussa 2017 osallistuvansa vähemmistöomistajana Evergood 5 AS:n tekemään vapaaehtoiseen ostotarjoukseen Netsistä, joka on tanskalainen sähköiseen maksamiseen erikoistunut finanssiteknologiayhtiö. Evergood 5 AS on Hellman & Friedman LLC:n hallinnoimien rahastojen johtama yhtiö.

Sammon sijoituksen arvo oli 230 miljoonaa euroa.

Tiedote 25.9.2017

Vuonna 2011 Sampo-konsernin (Ifin) omistusosuus Topdanmarkissa ylitti 23 prosenttia, minkä myötä Topdanmarkista tuli Sammon osakkuusyhtiö.

Vuonna 2016 Sammon omistusosuus Topdanmarkissa nousi 33,34 prosenttiin, ja Sampo teki yhtiöstä pakollisen ostotarjouksen ilman preemiota. Ostotarjouksen lopputuloksena Sammon omistusosuus Topdanmarkin kaikista osakkeista ja äänistä kasvoi 41,11 prosenttiin.

Sampo konsolidoi Topdanmarkin tytäryhtiökseen vuoden 2017 viimeisestä vuosineljänneksestä alkaen. Vuoden 2021 lopussa Sampo omisti 43 493 663 Topdanmarkin osaketta, mikä vastaa 48,3 prosenttia osakkeista ja 49,4 prosenttia äänistä.

Tiedote 7.9.2016
Tiedote 26.10.2016
Tiedote 2.10.2017

Sampo-konserni (Sampo Oyj ja Mandatum Life) sijoittivat vuonna 2015 yritys- ja kuluttajatietoja tarjoavaan Asiakastietoon (kesäkuusta 2020 alkaen Enento Group). Heinäkuun 2020 lopussa Sampo omisti 12,2 prosenttia Enento Groupin osakkeista ja äänistä.

Vuonna 2014 Sammon tytäryhtiö Mandatum Life osti Keskinäisen Henkivakuutusyhtiö Suomen laskuperustekorkoisen ryhmäeläkevakuutuskannan.

Tiedote 19.3.2014

Vuonna 2013 Sammon tytäryhtiö If osti tanskalaisen Trygin liiketoiminnot Suomessa. Kauppahinta oli 15 miljoona euroa.

Tiedote 2.5.2013

Vuonna 2007 Sampo myi pankkiliiketoimintansa Sampo Pankin tanskalaiselle Danske Bankille. Kauppahinta oli 4,05 miljardia euroa.

Vuonna 2001 Sammon vahinkovakuutusliiketoiminnat yhdistyivät ruotsalaisen Ifin kanssa. Järjestelyn seurauksena Sampo omisti Ifistä 38,05 prosenttia. Muut omistajat olivat Storebrand (22,47 %), Skandia (19,36 %), Skandia Liv (10,06 %) ja Varma-Sampo (10,06 %).

Vuonna 2004 Ifistä tuli Sammon kokonaan omistama tytäryhtiö kahdessa vaiheessa. Ensin Sampo osti 51,89 prosentin omistusosuuden Storebrandilta ja Skandialta ja myöhemmin jäljellä olleen 10,06 prosentin omistusosuuden Varmalta.

Sampo-Leonia osti Mandatum Pankin suunnatulla osakeannilla vuonna 2001. Samalla konsernin nimi lyheni Sammoksi.

Henkivakuutusyhtiö Sampo ja Leonia Pankki yhdistyivät finanssikonserni Sampo-Leoniaksi vuonna 2000.

Päivitetty