Vahinkovakuuttamisen kärkipaikalla Pohjoismaissa

Sampo-konserni raportoi vankan tuloksen vahinkovakuutustoiminnan erinomaisen kehityksen siivittämänä. Tämä osoittaa konsernimme kestävyyden pääomamarkkinoiden haasteiden keskelläkin. Etenimme myös strategiamme täytäntöönpanossa merkittävästi.

Sammon vahinkovakuutustoiminta ylsi erinomaiseen tulokseen vuonna 2022 ylittäen konsernitason tavoitteensa selkeästi. Underwriting-tulos kasvoi uuteen ennätykseensä yli 1,3 miljardiin euroon. Kasvu oli 13 prosenttia, kun ei huomioida koronapandemian vaikutusta vertailuajankohtana 2021. Yhdistetty kulusuhteemme oli 82,1 prosenttia eli selkeästi alle 85 prosentin tavoitteessaan. Tuloksen pääasiallisena ajurina oli erinomaisen operatiivisen tuloksen tehnyt, markkinajohtajan asemassa oleva pohjoismainen vahinkovakuutustoimintamme.

Markkinaolosuhteet säilyivät Pohjoismaissa vakaina kuluneena vuonna. Tämä tuki suurimman liiketoiminta-alueemme Ifin maksutulon vahvaa 7 prosentin kasvua. Korvausinflaation yllettyä 4–5 prosenttiin päädyimme tekemään hinnantarkistuksia inflaation kattamiseksi, mutta asiakaspysyvyytemme pysyi korkeana ja asiakasmäärämme nousi koti- ja henkilövakuutusten sekä pk-yrityssegmentin kasvun ansiosta. Lisäksi suurasiakasliiketoiminnan maksutulo kasvoi hintojen nousun seurauksena.

Korkea asiakastyytyväisyys on äärimmäisen tärkeää, jotta voimme jatkossakin säilyttää nykyisen, korkean asiakaspysyvyyden Pohjoismaissa. Saamme jatkuvasti hyviä tuloksia asiakastyytyväisyyskyselyistä, ja tämä pohjautuu digitaaliseen palveluvalikoimaamme viime vuosikymmenen aikana tehtyihin merkittäviin investointeihin ja asiakkaidemme asettamiseen aina etusijalle. Kuluneena vuonna digitaalisissa kanavissa tehtiin 50 prosenttia henkilöasiakkaiden myynnistä ja 57 prosenttia kaikista vahingoista raportoitiin verkon kautta. Korkea asiakaspysyvyys edellyttää tietenkin arvonluontia asiakkaalle; IT-investointiemme tuoma tehokkuuden kasvu ja jatkuva kulukurimme ovat tehneet meistä hinnoittelultamme kilpailukykyisen vaarantamatta kuitenkaan kannattavuuttamme.

Ison-Britannian moottoriajoneuvovakuutusmarkkinoiden olosuhteet olivat vuonna 2022 edelleen haasteelliset. Tähän vaikutti ennen kaikkea vahinkotrendien nopea muutos mukaan lukien korvausinflaation jyrkkä kasvu. Priorisoimme tässä epävarmassa tilanteessa moottoriajoneuvovakuutusten kurinalaista hinnoittelua volyymiin nähden ja kannattavuutemme säilyikin vaikeissa oloissa hyvänä. Toisaalta kotivakuutuksissa markkinatilannetta paransi GIPP-uudistuksen voimaantulo ja ylsimmekin suotuisten markkinaolosuhteiden myötä kotivakuutuksissa 33 prosentin kasvuun. Uskon vakaasti, että Ison-Britannian liiketoimintamme on johtavan digitaalisen palveluvalikoimansa ja kustannustehokkaan toimintamallinsa ansiosta kärkipaikalla tuottaakseen hyvää tulosta Ison-Britannian moottoriajoneuvovakuutuksen markkinaolosuhteiden parantuessa.

Korkojen nousu kasvatti tulospotentiaaliamme

Pääomamarkkinoilla vuosi 2022 oli epäilemättä yksi lähihistorian haastavimmista Ukrainan sotaan liittyvien moninaisten poliittisten ja makroekonomisten seurauksien, kuten korkojen nousun ja inflaation kiihtymisen, seurauksena. Markkinoiden heikko kehitys alensi markkina-arvoisia sijoitustuottojamme vuoden mittaan.

Rohkaisevaa oli kuitenkin se, että korkojen nousu kasvatti vuosittaista tulospotentiaaliamme 230 miljoonalla eurolla – mistä osakkeenomistajamme hyötyvät tulevina vuosina – ja tuki vakavaraisuuttamme. Tulospotentiaalin nopea kasvu oli korkosalkkumme lyhyen duraation ansiota: sen ansiosta pystyimme sijoittamaan vapautuneet varat nopeasti korkeampituottoisiin instrumentteihin.

Strategisia edistysaskeleita

Saavutimme vuonna 2022 merkittävän edistysaskeleen myydessämme Nordea-omistuksemme ja muuttuessamme puhdasoppiseksi vakuutuskonserniksi. Samalla markkinariskimme pieneni merkittävästi.

Nordeasta luopuminen oli meille iso askel, mutta etsimme edelleen mahdollisuuksia konsernirakenteemme yksinkertaistamiseen, tuottojemme kasvattamiseen ja resilienssimme lisäämiseen. Sammon hallitus on esimerkiksi viime kuukaudet tehnyt strategista arviointia siitä, mikä on henkivakuutustoimintaa ja varainhoitoa harjoittavan Mandatumin asema konsernissamme. Tarkastelemme myös muita vaihtoehtoja optimoidaksemme pääomien allokointia.

Tuloksia taseen tehokkaasta hallinnasta

Sammon konsernirakenteen yksinkertaistaminen on tuonut mukanaan vakuutusliiketoiminnan näkökulmasta ylimääräisiä, merkittäviä pääomia, joita olemme purkaneet kurinalaisesti osakkeenomistajien arvonluonti ohjenuoranamme. Pelkästään vuonna 2022 palautimme ylimääräisiä pääomia kaikkiaan 2,5 miljardilla eurolla omien osakkeiden ostojen ja osinkojen muodossa. Helmikuussa 2023 ilmoitimme uusista, 1,7 miljardin euron pääoman palautuksista, mukaan lukien ehdotuksemme 2,60 euron suuruisesta osingosta osaketta kohden tilikaudelta 2022.

Edellä mainitut palautukset huomioiden konsernimme taloudellinen asema säilyy vahvana ja sen liiketoimintojen kyky pysyä toimintakykyisenä vaikeissa muutostilanteissa on vahvistunut, samoin kuin sen tasekin. Olemme sitoutuneita pääomien tehokkaaseen hallintaan myös vuonna 2023 ja tästä eteenpäin.

Arvoa luova perintö

Lopuksi haluan kiittää Björn Wahlroosia hänen mittavasta sitoutumisestaan ja myötävaikutuksestaan Sammon kehitykseen 20 viime vuoden aikana. Vaikka Nalle, kuten häntä lempinimellä kutsutaan, jättääkin toukokuussa Sammon hallituksen toimittuaan hallituksen puheenjohtajana vuodesta 2009 alkaen ja sitä ennen yhtiön konsernijohtajana, vakuutan teille osakkeenomistajat, että Sampo keskittyy jatkossakin tarkasti hänen konserniimme juurruttamaan arvonluontiin ja kannattavuuteen.

Torbjörn Magnusson
Konsernijohtaja