Osittaisjakautuminen

Sammon 17.5.2023 järjestetty varsinainen yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen Mandatumin eriyttämiseksi Sampo-konsernista osittaisjakautumisen kautta.

Sampo Oyj:n hallitus ilmoitti 7.12.2022 aloittaneensa strategisen arvion Mandatumin roolista Sampo-konsernissa. Vaihtoehtoja arvioituaan hallitus päätti 29.3.2023 ehdottaa Mandatumin eriyttämistä Sampo-konsernista osittaisjakautumisen kautta. Sammon 17.5.2023 järjestetty varsinainen yhtiökokous hyväksyi ehdotuksen.

Jakautumisessa Mandatum Holding Oy:n (Sampo Oyj:n täysin omistama, suora tytäryhtiö) osakkeet sekä niihin liittyvät varat ja velat siirtyvät selvitysmenettelyttä Mandatum Oyj:lle, joka perustetaan jakautumissuunnitelman mukaisesti täytäntöönpanopäivänä, jonka odotetaan olevan 1.10.2023.

Sammon osakkeenomistajat saisivat jakautumisvastikkeena jokaista omistamaansa Sampo Oyj:n A- tai B-osaketta kohden yhden uuden Mandatum Oyj:n osakkeen. Mandatum Oyj perustettaisiin jakautumisen täytäntöönpanopäivänä, jonka odotetaan olevan 1.10.2023. Mandatumilla olisi vain yksi osakesarja. Mandatumin osakkeet on tarkoitus ottaa kaupankäynnin kohteeksi Nasdaq Helsingin pörssilistalle.

Mandatumin jakautumisesite julkaistiin 10.5.2023.

Dokumentit

Jakautumisesite

Asiakirjojen saatavuutta rajoitetaan voimassa olevan sääntelyn mukaisesti. Saadaksesi pääsyn materiaaliin, sinun tulee antaa vahvistus asuinmaastasi.

Tärkeitä päivämääriä

31.3.2023   Yhtiökokouskutsu julkaistiin
11.4.2023   Ilmoittautuminen yhtiökokoukseen alkoi
10.5.2023   Ilmoittautuminen yhtiökokoukseen päättyi
10.5.2023   Jakautumista koskeva esite julkaistiin
17.5.2023   Yhtiökokous
1.10.2023*   Jakautumisen täytäntöönpano
2.10.2023*   Kaupankäynti Mandatumin osakkeilla alkaa

*) Arvioitu ajankohta

Tilinpäätökset vuosilta 2020-2022

Taloudelliset raportit

Päivitetty