Vahva kehitys haastavassa vahinkoympäristössä

Saimme vuonna 2023 päätökseen Sammon muutoksen vahinkovakuutuskonserniksi ja jatkoimme samalla vahvaa operatiivista kehitystä vankan kasvun, resilienttien marginaalien ja erinomaisten sijoitustuottojen siivittämänä. Ylsimme tähän haastavasta vahinkoympäristöstä huolimatta, mikä osoittaa underwriting-toimintamme kurinalaisuuden sekä kokomme ja hajautuksemme tuomat edut. 

Sampo ylsi vahvaan 11 prosentin kasvuun kiintein valuuttakurssein vuonna 2023. Pohjoismaissa kasvua vauhdittivat pääasiassa korkeana säilynyt asiakaspysyvyys ja hinnankorotukset. Näimme edelleen erityisen myönteistä kehitystä painopistealueillamme henkilö- ja kotivakuutuksissa sekä pk-yritysten vakuutuksissa. Henkilöasiakkaiden asiakaspysyvyys säilyi Pohjoismaissa historiallisen korkeana yli 89 prosentissa. Vahvinta kasvu oli kuitenkin Isossa-Britanniassa, missä bruttomaksutulo kasvoi 32 prosenttia kiintein valuuttakurssein ajoneuvovakuutusten merkittävien hinnankorotusten sekä kotivakuutusten määrän ja hintojen nousun ansiosta.

Vahinkokehitys osoittautui vuonna 2023 haastavaksi, sillä näimme hankalista sääoloista aiheutuneita vahinkoja, suurvahinkoja ja vahinkofrekvenssin heilahtelua. Lisäksi korvausinflaatio oli edelleen koholla Isossa-Britanniassa. Tästä huolimatta suoriuduimme taloudellisia tavoitteitamme paremmin, kun underwriting-tuloksemme kasvoi 13 prosenttia ja yhdistetty kulusuhde oli 84,6 prosenttia. Vankka kehitys on osoitus riskien arvioinnissa ja hinnoittelussa käytetystä kurinalaisuudesta sekä suuren kokomme ja hajautuksemme tuomista vahvuuksista.

Jatkamme edelleen investointejamme digitaalisuuteen ja automaatioon varmistaaksemme korkean asiakastyytyväisyyden jatkossakin sekä kohennamme tuottavuuttamme edelleen luodaksemme houkuttavaa tuloskasvua. Kannattavuuteen ja tehokkuuteen keskittymisestä on hyvänä osoituksena Ifin toimintakulusuhde, joka on parantunut 14 vuotta peräjälkeen. Mikä tärkeintä, tehokkuutta ei ole parannettu volyymikasvun kustannuksella tai vähentämällä liiketoimintaan tehtyjä investointeja – päin vastoin – aiomme tulevaisuudessakin investoida operatiivisen toiminnan kehittämiseen merkittävästi.

Taseen omaisuuserien puolella Sampo nautti kuluneena vuonna korkeista sijoitustuotoista efektiivisten korkotuottojen (running yield) nousun ja vuoden 2023 viimeisellä neljänneksellä nähdyn laaja-alaisen arvonnousun ansiosta. Konsernina olemme valmiita ottamaan harkittuja riskejä sijoituksissamme parantaaksemme tuottoja keskipitkällä aikavälillä. 

Saavutimme strategisissa suunnitelmissamme vuonna 2023 uuden merkkipaalun listaamalla osittaisjakautumisen jälkeen Mandatumin Helsingin pörssiin menestyksekkäästi. Olen mielissäni nähdessäni, että sijoittajien kiinnostus sekä Sampoa että Mandatumia kohtaan on ollut suurta edelleen.

Sammon muodonmuutos vahinkovakuutuskonserniksi tuli päätökseen kuluneena vuonna tehden Sammosta yli 7 miljoonalla asiakkaallaan Pohjoismaiden johtavan vahinkovakuutuskonsernin. Olemme nyt entisistäkin fokusoituneempia kilpailukykymme varmistamiseen kaikilla liiketoiminta-alueillamme ja kaikissa palveluissamme. Tämä tarkoittaa asiakaslupauksemme hiomista ja ylivertaisen digitaalisen ja operatiivisen osaamisemme hyödyntämistä.

Uskon vahvasti, että Sampo on hyvissä asemissa uuden strategiakauden tavoitteidensa saavuttamiseksi. Kuten totesimme pääomamarkkinapäivässämme maaliskuussa 2024, tavoittelemme keskimäärin yli 7 prosentin suuruista osakekohtaisen operatiivisen tuloksen vuosittaista kasvua. Tavoitteenamme on kaiken kaikkiaan yli 4 miljardin euron suuruinen käytettävissä olevan pääoman kertymä, jota hallinnoimme yhtä kurinalaisesti kuin edeltävälläkin strategiakaudella. Odotan innolla yhteisen matkamme jatkumista asiakkaidemme, henkilöstömme ja osakkeenomistajiemme kanssa nyt alkavalla strategiakaudella.

Torbjörn Magnusson
Konsernijohtaja