Tällä sivustolla käytetään evästeitä parhaan käyttäjäkokemuksen tarjoamiseksi. Jatkamalla sivuston selailua hyväksyt evästeiden käytön. Halutessasi voit muuttaa selaimesi asetuksia. Lisätietoja tietosuojailmoituksessamme.

Vanhentunut selain!

Käytössäsi on vanha selain. Huomioithan, että sivusto ei välttämättä toimi oikein vanhentuneella selaimella. Suosittelemme toisen selaimen käyttämistä.

Erinomainen tuloskehitys kautta linjan

Sampo-konserni ylsi vuonna 2021 vahvaan taloudelliseen tulokseen, yksinkertaisti konsernirakennettaan ja tarjosi pääomalle houkuttelevan tuoton.

Sampo-konserni ylsi vuonna 2021 vahvaan taloudelliseen tulokseen, yksinkertaisti konsernirakennettaan ja tarjosi pääomalle houkuttelevan tuoton.

Sammon vakuutustoiminnot ovat olleet tunnettuja asiakaskeskeisyydestään ja vahvasta underwriting-osaamisestaan jo monen vuosikymmenen ajan. Olemme investoineet resursseihimme jatkuvasti, jotta yltäisimme parhaaseen mahdolliseen lopputulokseen sekä asiakkaiden että osakkeenomistajien näkökulmasta. Ilokseni voinkin kertoa vuoden 2021 tuloksen olevan erinomainen korkean asiakastyytyväisyyden ja -pysyvyyden saattelemana samalla, kun osingoista ja omien osakkeiden ostoista koostuvat pääoman palautuksemme yltävät houkuttelevaan, lähes 3 miljardin euron kokonaissummaan.

Sammon strategisena painopisteenä on entistä vahvempi keskittyminen ainutlaatuisiin vahinkovakuutustoimintoihimme, sillä katsomme suurimman arvonluontipotentiaalin olevan juuri tässä liiketoiminnassa. Olemme alan toimijoista ainoa, jolla on Pohjoismaiden houkuttelevilla vahinkovakuutusmarkkinoilla johtava asema kaikissa maissa ja asiakassegmenteissä. Pohjoismaisen toimintamallimme ansiosta pääsemme hyötymään skaalaeduista. Tämän ohella voimme kasvattaa maksutuloamme keskipitkällä aikavälillä saatuamme jalansijan Ison-Britannian digitaalisilla vahinkovakuutusmarkkinoilla. Olemmekin strategiamme mukaisesti vähentäneet omistustamme Nordeassa 70 prosenttia alle puolessatoista vuodessa ja aiomme jatkaa vahinkovakuutustoimintaan keskittymistä edelleen.

Konsernimme toimii vakaassa toimintaympäristössä, sillä pääosa liiketoiminnastamme on taloudeltaan vankkapohjaisissa Pohjoismaissa ja nimenomaan vahinkovakuutusmarkkinoilla. Taseeseemme kirjattu varallisuus reagoi tietenkin globaalien sijoitusmarkkinoiden liikkeisiin ja olemme luonnollisesti panneet merkille, että epävarmuus on kasvanut sijoitusmarkkinoilla vuoden 2022 alussa vuoden 2021 tilanteesta. Tämä kehitys on ainakin osin geopoliittisten tapahtumien seurausta, ja tämä voi heijastua myös koko vuoden 2022 sijoitustuottoihin. En kuitenkaan usko, että lisääntynyt epävarmuus heikentäisi vakuutusliiketoimintamme vahvaa kehitystä merkittävästi.

Loistavia tuloksia vahinkovakuutuksissa

Sampo-konsernin kaikki liiketoiminnot ylsivät erinomaiseen tulokseen vuonna 2021. Konsernitason yhdistetty kulusuhde oli 81,4 prosenttia eli asettamamme alle 86 prosentin kulusuhdetavoite saavutettiin selvästi. Myös kasvussa saavutimme kirkkaasti vuosille 2021–2023 asettamamme keskimäärin 4–6 prosentin suuruisen vuositavoitteemme, sillä underwriting-tulos kasvoi 19 prosenttia, kun jätetään huomioimatta koronapandemian vaikutukset ja Hastings-kauppa.

Tuloskehitystä tuki suurimman tytäryhtiömme Ifin erinomainen kannattavuus: If ylsi 81,3 prosentin yhdistettyyn kulusuhteeseen ja 891 miljoonan euron underwriting-tulokseen vuonna 2021. Kasvu oli vuositasolla 15 prosenttia, kun jätetään koronapandemian vaikutus huomioimatta. Tässäkin ylitimme pääomamarkkinapäivässämme 2021 julkistamamme tavoitteet.

Ifin erinomaista tuloskehitystä tuki vahva kehitys sekä keskeisten liiketoiminta-aloitteiden toimeenpanossa että kannattavuudessa, ja kannattavuuden kehitys oli vahvaa sekä uusmyynnissä että uusituissa sopimuksissa. Henkilöasiakkaat-liiketoiminnassa asiakaspysyvyys oli erinomainen, 90 prosenttia, ja asiakasmäärä kasvoi yli 3,2 miljoonaan kotitalouteen, joista useimmilla on monia vakuutuksia meiltä. Asiakaslupaustamme tukee vahva digitaalinen palvelutarjontamme, jonka ansiosta asiointi on vaivatonta ja tehokasta. Tätä todistavat sekä menestyksemme asiakastyytyväisyystutkimuksissa että Ifin asiakaskanavan Omien sivujen nopeat kasvuluvut: vuonna 2021 verkkopalveluumme kirjauduttiin 11 miljoonaa kertaa – sisäänkirjautumisten määrä on viisinkertaistunut vain viidessä vuodessa.

Yritysasiakkaat- ja Suurasiakkaat-liiketoiminnoissa olemme toteuttaneet viime vuosina määrätietoisesti hinnoittelumuutoksia, jotta vakuutussopimusten hinnat olisivat oikealla kannattavuustasolla. Yritysasiakkaiden hinnankorotukset antavat aiempaa paremman mahdollisuuden kasvun hakemiseen. Tämän tavoitteen edistämiseksi vahvistamme jakelukanaviamme varsinkin pk-yritysasiakassegmentissä, jossa digitaaliset vakuutuspalvelut ovat yhä tärkeämpiä. Suurasiakkaat-liiketoiminnassa vakuutussopimusten uusimisvolyymi on ollut vuoden 2022 alussa jälleen kerran vahva ja hinnantarkistukset korvauskuluinflaation edellä. Aiomme kehittää Suurasiakkaat-liiketoiminnan vakuutuskannan kannattavuutta edelleen vuonna 2022 varmistaaksemme houkuttelevan pääoman tuoton.

If on saavuttanut viime aikoina merkittäviä edistysaskelia myös vastuullisuuskysymyksissä. Se on sitoutunut asettamaan tieteeseen perustuvat ilmastotavoitteet Pariisin ilmastosopimuksen mukaisesti ja ottanut YK:n Global Compact -periaatteisiin perustuvat vastuullisuuskriteerit osaksi yritysasiakkaidensa valintaa ja riskin arviointia. Merkittävänä pohjoismaisena riskien vakuuttajana ja sijoittajana haluamme edistää positiivista kehitystä missä ikinä se on mahdollista.

Konsernimme brittiliiketoiminto, digitaaliseen toimintamalliin luottava Hastings menestyi hyvin vuonna 2021. Yhtiö raportoi 80,3 prosentin suuruisen operatiivisen kulusuhteen, joka oli merkittävästi parempi kuin yhtiölle asetettu 88 prosentin tavoite. Samalla yhtiö kasvatti hieman asiakasmääräänsä. Tähänastinen vahva edistys huomioiden olen iloinen siitä, että Sampo pystyi kasvattamaan omistusosuutensa Hastingsissa 100 prosenttiin joulukuussa 2021. Tämä helpottaa yhtiön hallinnointia sekä tiedon ja osaamisen jakamista. Samalla se oikeuttaa osakkeenomistajamme entistä suurempaan osuuteen tulevista voitoista.

Muilta osin haluan nostaa esille pääomamarkkinoiden vahvan kehityksen myötä saadut houkuttelevat sijoitustoiminnan tuotot vuonna 2021. Ifin sijoitustuotot olivat 4,3 prosenttia ja Mandatum ylsi jopa 10,2 prosentin tuottoihin. Sijoitusmarkkinoiden suotuisa kehitys kasvatti myös Mandatumin sijoitussidonnaisia ja muita hallinnoitavana olevia asiakasvaroja, jotka kasvoivat 21 prosenttia 11,1 miljardiin euroon hyvän markkinatrendin ja noin 0,6 miljardin euron suuruisten nettomerkintöjen myötä.

Konsernirakenteen selkiyttäminen eteni

Julkistimme pääomamarkkinapäivässämme helmikuussa 2021 virallisesti, että tavoitteemme olisi jatkossa keskittyä arvonluontiin vahinkovakuutustoiminnassa ja että Nordea-omistustamme vähennettäisiin merkittävästi seuraavien 18 kuukauden sisällä. Olemme vuoden mittaan edenneet tässä tavoitteessa määrätietoisesti, kun Nordea-omistusosuutemme on laskenut 16 prosentista 6 prosenttiin.

Nordea-osakkeiden myynneistä kertyi bruttomyyntituloa kaikkiaan 3,8 miljardia euroa. Osalla myyntituloista vahvistettiin konsernitasettamme entisestään ja noin 800 miljoonaa euroa käytettiin Hastingsin hankkimiseksi kokonaan omistukseemme. Jäljellä olevan pääoman palautamme osinkoina ja ostamalla yhtiön omia osakkeita varmistaen pääomien tehokkaan käytön vahvasta vakavaraisuudesta tinkimättä.

Osinkoehdotus ennätyksellisen suuri

Vahvan operatiivisen tuloksen ja strategian toimeenpanon etenemisen myötä Sammon hallitus ehdottaa toukokuussa 2022 kokoontuvalle yhtiökokoukselle osinkoa jaettavaksi ennätykselliset 4,10 euroa osakkeelta. Osinkoehdotuksesta 1,70 euroa on niin sanottua vakuutusosinkoa, jota olemme kasvattaneet 6 prosenttia vuodentakaisesta underwriting-tuloksen vahvan kasvun myötä. Tämän lisäksi olemme 750 miljoonan euron suuruisella osto-ohjelmalla ostaneet omia osakkeitamme. Näin ollen pääoman palautusten yhteismäärä vuodelta 2021 nousee lähes 3 miljardiin euroon.

Lopuksi haluaisin kiittää koko henkilöstöämme Pohjoismaissa, Baltiassa ja Isossa-Britanniassa vahvasta työpanoksesta kuluneena vuonna. Sampo-konsernin vuoden 2021 erinomainen tulos on ehdottomasti yhteinen saavutus. Odotan innolla työmme jatkumista.

Torbjörn Magnusson
Konsernijohtaja

Sampo-konsernin raportit

Hallituksen toimintakertomus ja tilinpäätös

Riskienhallintaraportti

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä

Toimielinten palkitsemisraportti

Vastuullisuusraportti

Vakavaraisuutta ja taloudellista tilaa
koskeva kertomus (SFCR)

Hallituksen toimintakertomus  ja tilinpäätös Riskienhallintaraportti Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä Toimielinten  palkitsemisraportti Vastuullisuusraportti Vakavaraisuutta ja taloudellista tilaa koskeva kertomus (SFCR)

Avainluvut

Osinkoehdotus
4,10
EUROA OSAKKEELTA
josta vakuutusosingon osuus on 1,70 euroa osakkeelta, tarkoittaen 6 prosentin kasvua.
Tulos ennen veroja
2 189
MILJOONAA EUROA
Ilman osinkopolitiikan mukaisia satunnaisia eriä
Underwriting-tulos
1 282
MILJOONAA EUROA
Underwriting-tulos kasvoi 19 prosenttia Hastings-kauppa huomioiden, ilman raportoituja koronan vaikutuksia.
Konsernin yhdistetty kulusuhde
81,4
PROSENTTIA
Sampo-konsernin suurin yhtiö If saavutti 81,3 prosentin yhdistetyn kulusuhteen.

Videokatsaus

Sampo-konserni ylsi jälleen vahvaan taloudelliseen tulokseen. Konsernijohtaja Torbjörn Magnusson ja konsernin talousjohtaja Knut Arne Alsaker kertovat katsauksissaan konsernin kehityksestä vuonna 2021.

Play Video
  • video-block-image

Konserniyhtiöt

Ifin logo
If on Pohjoismaiden johtava vahinkovakuutuskonserni. Se tarjoaa vakuutusratkaisuja kaikissa keskeisissä vakuutuslajeissa neljällä liiketoiminta-alueellaan, joita ovat Henkilöasiakkaat, Yritysasiakkaat, Suurasiakkaat ja Baltia-liiketoiminta. Ifin liiketoimintamalli perustuu korkeaan asiakastyytyväisyyteen, alansa parhaaseen riskien arviointiin ja hinnoitteluun sekä pohjoismaisen toimintamallinsa mahdollistamaan skaalaeduista hyötymiseen. Ifin strategian ytimessä ovat erinomaiset digitaaliset myyntikanavat ja muut digitaaliset palvelut etenkin Henkilöasiakkaat-liiketoiminnassa ja Yritysasiakkaat-liiketoiminnan pk-markkinasegmentissä. If on Sampo Oyj:n kokonaan omistama tytäryhtiö.
Topdanmarkin logo
Topdanmark on Tanskan toiseksi suurin vahinkovakuutusyhtiö ja yksi maan johtavista henkivakuutusyhtiöistä. Topdanmarkilla on vahinkovakuuttamisessa 16 prosentin markkinaosuus ja henkivakuutuksissa 10 prosentin markkinaosuus Tanskassa. Yhtiö keskittyy henkilöasiakkaiden, maatalouden ja pk-yritysten vakuuttamiseen. Yhtiö on listattu Nasdaq Kööpenhaminassa. Topdanmark on Sampo Oyj:n tytäryhtiö. Sampo Oyj:n omistusosuus Topdanmarkista oli vuoden 2021 lopussa 48,3 prosenttia.
Hastingsin logo
Hastings on Ison-Britannian johtavia digitaalisella alustalla toimivia vahinkovakuuttajia ja keskittynyt moottoriajoneuvo- ja kotivakuutuksiin. Hastingsilla on yli 3 miljoonaa asiakasta. Yhtiö toimii kahdella päätoiminimellä, jotka ovat Hastings Insurance Services Limited Isossa-Britanniassa ja Advantage Insurance Company Gibraltarilla. Hastings on 8.12.2021 lähtien ollut Sampo Oyj:n kokonaan omistama tytäryhtiö.
Mandatumin logo
Mandatum on Suomen johtava säästämisen ja varainhoidon palvelujen, henkivakuutuksien sekä palkitsemisratkaisujen tarjoaja asiakaskuntanaan henkilö- ja yritysasiakkaat sekä institutionaaliset asiakkaat. Mandatum tarjoaa tuotteitaan ja palvelujaan lähinnä Suomessa asiantuntija- ja yhteistyökanaviensa kautta, mutta tuotevalikoimaan kuuluu myös tiettyjä palveluja, kuten varainhoitoa pohjoismaisille asiakkaille. Mandatum on Sampo Oyj:n kokonaan omistama tytäryhtiö.

Tulostiedottaminen ja yhtiökokous vuonna 2022

Sampo julkaisee vuonna 2022 kaksi osavuosiraporttia ja puolivuosikatsauksen. Kvartaaliraportit sekä niitä täydentävät esitysaineistot ovat saatavilla osoitteessa www.sampo.com/tulos. Viimeisimmän tiedon tapahtumista saat osoitteesta www.sampo.com/kalenteri.

Yhtiökokous
6.
toukokuuta 2022

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Vuonna 2022 yhtiökokoukseen voi osallistua vain äänestämällä ennakkoon tai asiamiehen välityksellä sekä esittämällä vastaehdotuksia ja kysymyksiä ennakkoon.

11.
toukokuuta 2022

Osakkeenomistaja voi osallistua kokoukseen äänestämällä ennakkoon 21.3.2022 klo 10.00 ja 11.5.2022 klo 10 välisenä aikana tai käyttämällä asiamiestä. Lisätietoja ennakkoon äänestämisestä, asiamiehen käyttämisestä, vastaehdotusten tekemisestä sekä kysymysten esittämisestä osoitteessa www.sampo.com/yhtiokokous.

18.
toukokuuta 2022

Sammon varsinainen yhtiökokous järjestetään 18.5.2022 klo 14 yhtiön pääkonttorilla Helsingissä. Kokoukseen ei voi osallistua paikan päällä.

Osinko
19.
toukokuuta 2022

Osingon irtoamisen jälkeen tehdyssä osakekaupassa osinko jää myyjälle.

20.
toukokuuta 2022

Oikeus osinkoon on osakkeenomistajalla, joka osingon täsmäytyspäivänä on rekisteröitynä osakkeenomistajaksi yhtiön osakasluetteloon.

31.
toukokuuta 2022

Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä on rekisteröitynä osakkeenomistajaksi yhtiön osakasluetteloon.

Kvartaaliraportit
4.
toukokuuta 2022

Kvartaaliraportit ovat luettavissa Sammon internetsivustolla osoitteessa www.sampo.com/tulos. Sammon pörssi- ja lehdistötiedotteet voit tilata sähköpostiisi osoitteessa www.sampo.com/tiedotetilaus.

3.
elokuuta 2022

Kvartaaliraportit ovat luettavissa Sammon internetsivustolla osoitteessa www.sampo.com/tulos. Sammon pörssi- ja lehdistötiedotteet voit tilata sähköpostiisi osoitteessa www.sampo.com/tiedotetilaus.

2.
marraskuuta 2022

Kvartaaliraportit ovat luettavissa Sammon internetsivustolla osoitteessa www.sampo.com/tulos. Sammon pörssi- ja lehdistötiedotteet voit tilata sähköpostiisi osoitteessa www.sampo.com/tiedotetilaus.