Ajankohtaistarate upSammon uudet tavoitteet vuosille 2024-2026 on julkaistu.

Julkinen vaihtotarjous Topdanmarkista

Sampo on julkistanut suositellun julkisen vaihtotarjouksen Topdanmarkin osakkeenomistajille.

Lisätietoa tarjouksesta

Q1/2024-tulos, materiaalit:

Ylimääräinen yhtiökokous

Sampo Oyj:n ylimääräinen yhtiökokous pidettiin 9.7.2024 Kultturitalolla Helsingissä.

Viimeisimmät uutiset

  •   
  •   
  •   
  •   

Tulevat tapahtumat

Sijoittajakalenteri

Sampo-konserni

Sampo on Pohjoismaiden suurin vahinkovakuuttaja ja ainoa vakuuttaja, joka tarjoaa palveluja kaikissa Pohjoismaissa sekä asiakas- ja tuotesegmenteissä. Konserni on myös merkittävä toimija Ison-Britannian kasvavilla digitaalisilla vahinkovakuutusmarkkinoilla. Sampo on listattu Helsingin ja Tukholman pörssiin.

Taloudelliset tavoitteet

Sammon vahinkovakuutusstrategia perustuu kurinalaiseen riskien arviointiin ja hinnoitteluun, vahvaan operatiiviseen palvelukokonaisuuteen ja asiakaskeskeisyyteen. Tämä yhdistettynä huolelliseen riskienhallintaan mahdollistaa houkuttelevan kannattavuuskehityksen ja vahvan taloudellisen resilienssin, jotka ovat Sammon arvonluonnin keskiössä.

Taloudelliset tavoitteet
Tavoitteen nimi
Tavoite
Q1/2024
Osakekohtaisen operatiivisen tuloksen kasvu
> 7 %

Keskimäärin ajanjaksolla.

-1 %

Konsernin yhdistetty kulusuhde
< 85 %

87,1 %

Vakavaraisuussuhde
150 - 190 %

180 %

(pro forma ml. osinkokertymä)

Velkaisuusaste
< 30 %

24,6 %

Vastuullisuus

Sampo-konserni on sitoutunut kehittämään konsernin vastuullisuutta sekä siihen liittyviä tunnuslukuja, tavoitteita ja raportointia konsernin sisäisten ja ulkoisten sidosryhmien etujen ja odotusten mukaisesti.