Yhtiökokous

Vuosittain järjestettävässä varsinaisessa yhtiökokouksessa esitetään tietoa yhtiön toiminnasta sekä käsitellään ja vahvistetaan edellisen tilikauden tuloslaskelma ja tase, päätetään osingonmaksusta sekä valitaan hallituksen jäsenet sekä tilintarkastaja.

Yleistietoa yhtiökokouksestasisäinen linkki

Sampo Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin yhtiön pääkonttorissa Helsingissä 2.6.2020 poikkeusjärjestelyin koronaviruspandemian vuoksi.

Yhtiökokous päätti jakaa osinkoa 1,50 euroa osakkeelta. Kokous vahvisti vuoden 2019 tilinpäätöksen sekä myönsi hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapauden. Lisäksi vahvistettiin yhtiön toimielinten palkitsemispolitiikka. Yhtiökokouksessa oli edustettuna 2 367 osakkeenomistajaa, jotka edustivat 320 359 477 osaketta ja 325 159 477 ääntä.

Tiedote yhtiökokouksen päätöksistä

Yhtiökokouksen päätöksistä tiedotettiin pörssitiedotteella yhtiökokouspäivänä.

Yhtiökokouskutsu

Yhtiökokouskutsu julkaistiin 6.5.2020.

Hallituksen puheenjohtajan katsaus

Hallituksen puheenjohtaja Björn Wahlroos kuvailee koronavirusepidemian ja siihen liittyvien rajoitustoimien vaikutuksia Suomen ja Euroopan talouteen sekä Sampo-konsernin vahvaa taloudellista tilannetta.

Pöytäkirja

Yhtiökokouksen pöytäkirja julkaistiin 2.6.2020.

Osinko

Varsinainen yhtiökokous päätti jakaa vuodelta 2019 osinkoa 1,50 euroa osakkeelta.

  • Osingonmaksun täsmäytyspäivä 4.6.2020
  • Osingonmaksupäivä 11.6.2020

Hallitus

Hallitukseen valittiin seuraavat kahdeksan jäsentä:

  • Christian Clausen
  • Fiona Clutterbuck
  • Georg Ehrnrooth
  • Jannica Fagerholm
  • Johanna Lamminen
  • Risto Murto
  • Antti Mäkinen
  • Björn Wahlroos

Osakkeenomistajien kysymykset

Osakkeenomistaja voi esittää osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:ssä tarkoitettuja kysymyksiä kokouksessa käsiteltävistä asioista. Sampo vastaanotti yhden kysymyksen.

Päivitetty