Yhtiökokous

Vuosittain järjestettävässä varsinaisessa yhtiökokouksessa esitetään tietoa yhtiön toiminnasta sekä käsitellään ja vahvistetaan edellisen tilikauden tuloslaskelma ja tase, päätetään osingonmaksusta sekä valitaan hallituksen jäsenet sekä tilintarkastaja.

Yleistietoa yhtiökokouksestasisäinen linkki

Sampo Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin yhtiön pääkonttorissa Helsingissä 19.5.2021 poikkeusjärjestelyin koronaviruspandemian vuoksi.

Yhtiökokous päätti jakaa osinkoa 1,70 euroa osakkeelta. Kokous vahvisti vuoden 2020 tilinpäätöksen sekä myönsi hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapauden. Lisäksi hyväksyttiin yhtiön toimielinten palkitsemisraportti. Yhtiökokouksessa oli edustettuna 2 479 osakkeenomistajaa, jotka edustivat 330 774 332 osaketta ja 335 574 332 ääntä.

Tiedote yhtiökokouksen päätöksistä

Yhtiökokouksen päätöksistä tiedotettiin pörssitiedotteella yhtiökokouspäivänä.

Yhtiökokouskutsu

Yhtiökokouskutsu julkaistiin 17.3.2021.

Pöytäkirja

Yhtiökokouksen pöytäkirja julkaistiin 19.5.2021.

Osinko

Varsinainen yhtiökokous päätti jakaa vuodelta 2020 osinkoa 1,70 euroa osakkeelta.

  • Osingonmaksun täsmäytyspäivä 21.5.2021
  • Osingonmaksupäivä 28.5.2021

Hallitus

Hallitukseen valittiin seuraavat kahdeksan jäsentä:

  • Christian Clausen
  • Fiona Clutterbuck
  • Georg Ehrnrooth
  • Jannica Fagerholm
  • Johanna Lamminen
  • Risto Murto
  • Markus Rauramo
  • Björn Wahlroos

Osakkeenomistajien kysymykset

Osakkeenomistaja voi esittää osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:ssä tarkoitettuja kysymyksiä kokouksessa käsiteltävistä asioista. Sampo vastaanotti neljä kysymystä.

Päivitetty