Yhtiökokous

Vuosittain järjestettävässä varsinaisessa yhtiökokouksessa esitetään tietoa yhtiön toiminnasta sekä käsitellään ja vahvistetaan edellisen tilikauden tuloslaskelma ja tase, päätetään osingonmaksusta sekä valitaan hallituksen jäsenet sekä tilintarkastaja.

Yleistietoa yhtiökokouksestasisäinen linkki

Sampo Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 9.4.2019 Helsingin Messukeskuksessa. 

Tiedote yhtiökokouksen päätöksistä

Yhtiökokouksen päätöksistä tiedotettiin pörssitiedotteella yhtiökokouspäivänä.

Yhtiökokouskutsu

Yhtiökokouskutsu julkaistiin 7.2.2019.

Webcast-videomateriaali

Katso Björn Wahlroosin ja Kari Stadighin esitykset.

Yhtiökokousmateriaali

Yhtiökokouksessa jaetut asiakirjat sekä Björn Wahlroosin ja Kari Stadighin esitysmateriaali.

Pöytäkirja

Yhtiökokouksen pöytäkirja julkaistiin 18.4.2019.

Osinko

Varsinainen yhtiökokous päätti jakaa vuodelta 2018 osinkoa 2,85 euroa osakkeelta.

  • Osingonmaksun täsmäytyspäivä 11.4.2019
  • Osingonmaksupäivä 18.4.2019

Käteisosingon lisäksi yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään harkintansa mukaan enintään 500 000 000 euron (0,9 euroa osaketta kohden) ylimääräisen osingon jakamisesta joko käteisenä ja/tai rahoitusvälineinä. Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka.

Hallitus

Hallitukseen valittiin seuraavat kahdeksan jäsentä:

  • Christian Clausen
  • Fiona Clutterbuck
  • Jannica Fagerholm
  • Johanna Lamminen
  • Veli-Matti Mattila
  • Risto Murto
  • Antti Mäkinen
  • Björn Wahlroos

Päivitetty